Soepel contact

 “PaPa, het bankje op het plein is kapot…”, aldus mijn dochter van elf jaar oud. Helaas bleek er een plank moedwillig gesneuveld te zijn in de afgelopen nacht. Aangezien het gevaarlijk zou zijn om erop te gaan zitten, spoorde ik mijn dochter aan om de gemeente te bellen. “Wat moet ik dan zeggen?” Je vertelt gewoon netjes wie je bent en wat er aan de hand is, was mijn antwoord. Mijn dochter wordt vervolgens keurig te woord gestaan, gegevens worden genoteerd en een dag later worden we teruggebeld dat het bankje gerepareerd gaat worden, aldus ook een dag later geschiedde… Een super-snelle-service! Mede namens alle gebruikers van het bankje, Dank daarvoor…

Dewi de Hoon: “Als je ergens over ligt te zeiken, dan moet je ook de ballen hebben er iets aan te doen!”

Eind vorige eeuw op de Rijense mavo Witrijt was het voor Dewi de Hoon al duidelijk: ze ging iets met tekenen en schilderen doen. Via grafische vormgeving kwam ze in de communicatie. Ze werd expert op het terrein van de sociale media. Ze is actief bij Gemeentebelang.

Dewi vertelt enthousiast en in een hoog tempo: “Meneer Belgers inspireerde me. Door hem ging ik naar het Grafisch Lyceum in Eindhoven, een 4-jarige mbo-opleiding. Daarna deed ik daar de versnelde opleiding Multimedia Design. Ik liep stage in een onderwijsinstelling. En ik kreeg daarin ook werk. Ze vroegen me als praktijkinstructeur voor de dagopleiding. Ik gaf daar lessen, workshops. Maar ik wilde verder en ging daarom hbo-economie doen, richting communicatie. Ik bleef ondertussen werken als freelancer, onder andere voor een bureau in Roosendaal. Na mijn diploma werkte ik voor onderwijsinstellingen en overheden, vooral op het terrein van kunst en cultuur. En vijf jaar geleden werd ik ineens gebeld, of ik zin had om les te gaan geven aan de hogeschool, fulltime, met speciale aandacht voor het visuele aspect van communicatie en sociale media: blogs, Facebook, Twitter, WhatsApp. Een kans uit duizenden. Heerlijk, met jongeren werken, hen inspireren om ze hun eigen passies te laten beleven: een fantastisch vak en hartstikke leuk werk. Ik geef nu al zo’n 15 jaar leiding bij scouting hier in Rijen. Daar ervaar ik hetzelfde: toffe jonge mensen, nieuwsgierig, op zoek naar een eigen richting. Dat blijft boeien.”

“Hoe ik bij Gemeentebelang ben gekomen? Ik maakte kennis met Gemeentebelang door Francesco Beterams. Die vroeg me om met een groepje studenten eens te kijken naar de mogelijkheden van sociale media voor een lokale politieke partij. Daar ben ik met 12 studenten een tijdje mee bezig geweest. Bij Gemeentebelang kwam ik naast de bekende ouderen veel enthousiaste jonge mensen tegen.”

“Politiek heeft altijd al mijn interesse gehad. Ik vind allerlei dingen interessant, vraagstukken, kwesties. En ik heb al snel een mening klaar en die wil ik dan ook uiten. Mijn blog heet niet voor niks Azijnpissen. Maar als je ergens over ligt te zeiken, dan moet je ook de ballen hebben er iets aan te doen. En toen ze me bij Gemeentebelang vroegen iets actiefs te doen in de partij, toen heb ik ja gezegd. Zo kwamen we tot de campagne met sociale media voor Gemeentebelang. Ik droeg ideeën aan en verzorgde de vormgeving. Wellicht door die I-love-Rijencampagne kreeg Gemeentebelang twee zetels meer dan voorheen.”

“Ik ben in Rijen opgegroeid, maar in mijn studententijd, wilde ik hier weg. Sinds vijf jaar ben ik weer terug. Ik ben nu trots op mijn dorp, op onze gemeente. Hier is het ideaal: de rust en het groen, met dichtbij en makkelijk bereikbaar twee grote steden. Die eigenheid van ons dorp wil ik beschermen en versterken. En samen met al die andere actieve mensen van Gemeentebelang moet dat lukken.”

Waar je woont, moet het goed zijn! Wil jij je ook actief inzetten om daarvoor te zorgen? Word dan lid van Gemeentebelang. Je kunt je hier aanmelden.

Kruising Hannie Schaftlaan/Mosstraat

“Wethouder, STOP die ongevallen!”

Ongevallen hebben we inmiddels al te veel gezien op de hoek Hannie Schaftlaan – Mosstraat. Reden voor Gemeentebelang om opnieuw aan de bel te trekken. Deze keer werd ons voorstel overgenomen.

Zowel in de vorige raadsperiode als in deze raadsperiode heeft Gemeentebelang regelmatig aan wethouder Starreveld (Kern ’75) gevraagd om iets te doen aan de vele ongevallen op de kruising Hannie Schaftlaan – Mosstraat. Ondanks een aantal maatregelen, inclusief tijdelijke knipperlichten, bleven er ongevallen en bijna-ongevallen plaatsvinden. De wethouder heeft diverse malen aangegeven dat de kruising afdoende aanpassen een lastige opgave is.

Stopbord met hoge attentiewaarde

In de laatste commissievergadering Ruimte heeft Gemeentebelang dan ook gevraagd om een STOP-bord te plaatsen. Dat verkeersbord heeft een fors hogere attentiewaarde dan het gewone driehoekige voorrangsbord. Inmiddels is er een verkeersbesluit in de maak waarin wordt voorgesteld om het bord B6 “Verleen voorrang” te vervangen door het STOP-bord B7: “Stop en verleen voorrang”. Het lijkt een kleine wijziging, maar we vertrouwen erop dat dit bord voldoende kracht heeft om de verkeersdeelnemer te waarschuwen voor deze kruising. Want ook waar je rijdt, moet het veilig zijn…

Samen maken we onze gemeente veiliger. Meld ons waar en hoe het beter kan. Dat gaat nog beter als u lid van Gemeentebelang wordt. En dat voor slechts 7 euro per jaar!

Dennis van Loenhout: “Gemeentebelang is als een warm bad.”

Dennis van Loenhout

Dennis van Loenhout op zijn praatstoel

Dennis van Loenhout, commissielid Ruimte voor Gemeentebelang, komt uit Dongen. Hij ging planologie studeren aan de agrarische hogeschool Larenstein, vond een levenspartner en een huis in Velp en kreeg een baan bij een groot ingenieursbureau ‘voor buiten’.

Dennis werkte bij Royal Haskoning aan projecten om bodemverontreinigingen op te sporen. Hij was projectleider van Bodem in beeld. Met behulp van archiefonderzoek, met oude kaarten en door inventarisatie van verstrekte vergunningen werd mogelijke bodemvervuiling in kaart gebracht.
“Ja, dat was ook mijn eerste contact met Gilze en Rijen. Men dacht dat men hier alles onder controle had en werkte niet echt mee. Vorig jaar werd duidelijk dat men bijvoorbeeld de ligging van de vloeivelden in de wijk van de Mrg. Schaepmanstraat toch niet echt in beeld had.”

“Toen mijn vrouw een baan hier bij de gemeente kreeg, zijn we verhuisd. Eerst een jaartje in de Reeshof en daarna naar Rijen. Ik ben toen de bestuursacademie gaan doen om ook over die kant van de Ruimtelijke ordening het een en ander te leren. Ik ging werken bij Bureau Maandag, een detacheringsbureau, en zo heb ik heel wat gemeenten leren kennen: onder andere Lith, Vianen, Arnhem, Waalre en Zundert.”

“Al op de hogeschool kwam ik in aanraking met de politiek. Larenstein was een school met toch wel een bepaalde sfeer van de wereld willen verbeteren. Veel aandacht voor milieuzaken, een beetje een geitenwollensokkenclub. Ik voelde me daar wel thuis, ja. Ik werd bestuurslid bij Studentenhuisvesting en lid van de Medezeggenschapsraad van de opleiding. Allemaal politiek. Tijdens een verkiezingscampagne sloot ik me aan bij de PvdA in de gemeente Rheden, waar Velp onder valt. Ik werd bestuurslid. In Tilburg was ik actief in de Werkgroep Ruimte. Leuke tijd. Eigenlijk was het heel vanzelfsprekend dat ik ook in Rijen aan de slag ging. Ik kwam op de derde plaats op de lijst en omdat de PvdA twee wethouders leverde, was ik ineens fractieleider. Dat heb ik vier jaar gedaan, en daarna was ik nog een periode voorzitter van de lokale afdeling.”

“Maar het ging niet echt goed. Mijn ideaalbeeld van een politieke partij is dat er geluisterd wordt naar wat er leeft, dat men samenwerkt om iets voor mensen te bereiken. Binnen mijn eigen partij lukte dat niet, maar ik merkte dat ik heel goed kon samenwerken met mensen van Gemeentebelang. Dat bleek onder andere door een gezamenlijk project rond de vernieuwing van de Mgr. Nolensstraat en de De Wittstraat.”

“Overstappen van de ene partij naar de andere geeft altijd gedoe. Je doet er altijd mensen mee te kort. Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Gemeentebelang is als een warm bad. Hier wordt gewerkt zoals het in elke partij zou moeten. Er is een goede sfeer. Mensen luisteren naar elkaar. Argumenten en gevoelens worden gewaardeerd. Mijn idealen zijn gebleven.”

“Er komen grote veranderingen op ons af. Denk aan de decentralisaties van de zorgtaken en aan de ambtelijke fusie met de zuidelijke gemeenten. We moeten ervoor zorgen dat daarbij de inbreng van de inwoners meetelt. Dat betekent dat we positief kritisch naar alle ontwikkelingen moeten blijven kijken. En dat doen we met Gemeentebelang, want waar je woont, moet het goed zijn.”

Een enthousiaste ledenvergadering

Voor de tweede keer na de verkiezingen was er donderdag 19 juni in de Boodschap weer een druk bezochte algemene ledenvergadering van Gemeentebelang. De partij nam besluiten over de veranderde taken en de inzet van nieuwe actieve leden.

Door de enorme verkiezingswinst van Gemeentebelang moesten er een aantal posten herschikt worden. De spelregels van Gemeentebelang zijn helder: iemand die raadslid is, mag geen bestuurslid zijn, want van een bestuurslid mag verwacht worden dat die bijvoorbeeld ervoor zorgt dat de partij fatsoenlijk loopt en dat de fractie ondersteund wordt in haar werk en dat daar ook kritisch naar gekeken wordt. We mogen ons gelukkig prijzen dat het binnen Gemeentebelang geen enkel punt is om goede en deskundige mensen aan te trekken. Met algemene stemmen werden xxx, Dewi de Hoon en Dennis van Loenhout gekozen als nieuw bestuurslid. Stefanie zal bovendien ons secretariaat gaat bemensen. Het bestuur bestaat nu uit vijf vrouwen en een man. Ook dat mag best uniek genoemd worden.

De evaluatie van de verkiezingscampagne was ook een belangrijk agendapunt. Zelfs met een fantastische verkiezingsuitslag moet je kritisch blijven over de weg ernaar toe. We hebben de meningen over onze campagne verzameld en de uitslag was de moeite waard. Ondanks ons enthousiasme en de successen, bijvoorbeeld de vele contactmomenten met onze inwoners, zijn er ook dingen gewoon niet goed gelopen. Het drukwerk had bijvoorbeeld niet altijd dezelfde kwaliteit, niet iedereen wist wat er allemaal precies ging gebeuren en wat misschien nog veel belangrijker was, is dat we onze leden nog te weinig bij de campagne betrokken hebben. Het bestuur heeft de opdracht gekregen om deze punten vast te leggen en nu al te gaan denken over de volgende campagne. Want we willen verder groeien, meer leden, vindt ook de ledenvergadering.

O ja, de contributie voor de leden was ook nog een agendapunt. Die is nu 7 euro per jaar. Voor zo’n bedrag hoeft men het lid worden niet te laten! En met dat bedrag steun je ons werk, houden we je op de hoogte en doe je mee!

Een behoorlijke tijd hebben we ook stilgestaan bij de eerste maanden van onze fractie en onze wethouder in deze nieuwe periode. Iedereen is enthousiast, maar het is nog even wennen. Gemeentebelang heeft immers een nieuwe rol gekregen: van oppositie naar coalitie met een nieuwe wethouder en een nieuwe fractievoorzitter. De eerste signalen zijn meer dan positief.

En als laatste stond een afscheid gepland.

Jan de Wee

Jan de Wee heeft de gemeenteraad verlaten. Hij was meer dan 10 jaar het gezicht van Gemeentebelang. Hij werd met name in het zonnetje gezet vanwege zijn enorme werklust. Elke vrije minuut gebruikte hij om zijn stukken voor te bereiden en mensen te overtuigen van het nut van gemeentepolitiek. In zijn dankwoord beaamde Jan dit door te zeggen dat hij zijn politieke inzet ook gewoon als werk beschouwde. En hij dankte iedereen voor de samenwerking.

Ria Vermetten

Ria Vermetten nam afscheid als bestuurslid. Ze was jarenlang onze penningmeester Ria Vermetten werd vooral bedankt voor haar vele vrijwilligerswerk. Niet alleen binnen Gemeentebelang maar ook bijvoorbeeld binnen de kerk is ze actief. Zij vindt het vooral belangrijk dat mensen die het nodig hebben ondersteuning krijgen. In Gemeentebelang is zij de belangenbehartiger van de mensen die het minder hebben. Steeds vroeg ze daar de aandacht voor. Heel wat voorstellen zijn in de loop van de jaren aangepast aan haar zienswijze. Ze heeft beloofd ons erop te blijven attenderen.

Jan en Ria kregen een presentje en een royaal applaus van de leden.

Wilt u ook actief meewerken aan verbeteringen in uw woonomgeving?  Word lid. Want waar je woont, moet het goed zijn.

Gilze en Rijen wordt een duurzame gemeente!

Duurzaamheid is belangrijk voor iedereen, nu en voor onze toekomst. We moeten verstandig gebruik maken van wat de aarde ons biedt, en wel zo dat toekomstige generaties niets te kort komen. Gemeentebelang heeft daarom in haar partijprogramma duurzaamheid een belangrijke plaats gegeven. Mede daardoor is dit onderwerp in de portefeuille van wethouder Ariane Zwarts gekomen. De fractie van Gemeentebelang wil het voortouw nemen en roept iedereen op bij te dragen aan een plan om te zorgen dat Gilze en Rijen duurzaam wordt!

De afgelopen jaren is er in onze gemeente weinig structureels gebeurd op het gebied van duurzaamheid. Uiteraard heeft de gemeente ingezet op de subsidie van zonnepanelen, is er een elektrische auto aangeschaft en zijn er energiezuinige maatregelen genomen binnen bijvoorbeeld het gemeentehuis. Maar een allesomvattende visie ontbreekt nog. Gemeentebelang heeft er in haar partijprogramma voor gepleit om te komen tot een gemeentelijke visie: wat willen we bereiken op het gebied van duurzaamheid en hoe gaan we dat doen? Het is zaak deze visie te gaan ontwikkelen en daar gaat Pieter de Bruijn, raadslid en commissielid Ruimte, nu mee aan de slag.

Pieter wil dit graag samen doen met mensen en organisaties die duurzaamheid een warm hart toedragen. We denken aan Energie Gilze Rijen, natuurwerkgroepen en bijvoorbeeld de Wereldwinkel. Inmiddels zijn er al een paar geïnteresseerden die mee willen denken over de invulling van deze visie. We maken een werkgroep en samen gaan we uitzoeken hoe we van Gilze en Rijen een vooruitstrevende, duurzame gemeente kunnen maken. We horen graag de ideeën van de diverse belangengroepen hierover, maar ook van geïnteresseerde inwoners. Wil je meedenken in de werkgroep of heb je goede ideeën? Dan ben je uiteraard van harte welkom. Mail naar pieter@gemeentebelang.org of maak contact via deze website.

We gaan aan de slag!

Voor Gemeentebelang is er in korte tijd veel veranderd. Veel nieuwe gezichten: nieuwe raads- en commissieleden, een nieuwe fractievoorzitter en zelfs een wethouder. Gemeentebelang vroeg aan de nieuwe fractievoorzitter, Johan Manders, hoe hij de afgelopen weken heeft ervaren.

“Het was hectisch en heel bijzonder”, vertelt Johan. “Het was hectisch, omdat sinds de verkiezingen alles in een stroomversnelling is gegaan en alles zich in de avonduren en de weekeinden afspeelde, zoals het coalitieoverleg. Het was bijzonder, omdat Gemeentebelang de kans gekregen heeft om deze stap te mogen maken. Met een aantal partijgenoten hebben we aan de gesprekken deelgenomen. En we hebben daarvoor heel wat huiswerk moeten maken. Binnen Gemeentebelang hadden we namelijk enkele afspraken gemaakt. De uitgangspunten waren: waar kunnen we als coalitiepartij zaken aanpakken, verbeteren of beïnvloeden? En levert dat meer op dan wat we in de oppositie kunnen bereiken? Bovendien zijn er voor en tijdens het coalitieoverleg nog gesprekken geweest met bijvoorbeeld de bewoners rond het spoor en de gebruikersgroep van het zwembad.”

Vindt Johan, als kersverse fractievoorzitter, dat Gemeentebelang “alles weggegeven heeft” zoals in de media wordt gesuggereerd? Johan is heel stellig: “Helemaal niet. Op de onderwerpen zwembad en N282 hebben we onze inbreng op zaken waarover nog geen raadsbesluiten waren genomen, helemaal kunnen opnemen in het coalitieprogramma. En voor wat betreft de financiën hebben we alles kunnen afspreken wat we voor ogen hadden: waaronder de houdbaarheidstest, de ondergrens voor het weerstandsvermogen en de reservepositie. Gemeentebelang is nu bij al deze zaken nauw betrokken om dit alles actief te kunnen benaderen en mee te kunnen denken.”

Gemeentebelang is ook blij met de afspraken die over andere zaken gemaakt zijn. Johan: “Communicatie, milieu en duurzaamheid zijn belangrijke speerpunten van Gemeentebelang. We krijgen nu de kans onze ideeën op deze terreinen waar te maken. Het gaat dan om tal van punten uit ons programma op het gebied van overlast, een modernere opzet van het bestuur, participatie van inwoners, veilige fietsverbindingen, woningbouw, groen, de milieustraat, bestemmingsplannen en nog veel meer. Dit alles betekent dat Gemeentebelang de komende 4 jaar veel van zijn ambities kan verwezenlijken. Onze plaats in de coalitie willen wij, met dit nieuwe team, gaan verdienen. Niet alleen op basis van de verkiezingsuitslag maar op basis van onze inzet de komende 4 jaar!”