Groeten uit Benalmadena van Yurien!

“Rijen Reist!” Laat zien waar je bent op vakantie!

Nog een paar weken en dan breekt ook in de gemeentepolitiek een rustige periode aan. Onze Gemeentebelang-raadsleden kunnen dan na een jaar hard werken even bijkomen en genieten van mooie vakantiedagen. Nu is het natuurlijk prima vertoeven in Rijen, maar soms wil je wel eens even wat anders, toch? En dus trek je er op uit.

Ben jij een trotse Rijenaar die deze zomer ons mooie dorp tijdelijk verlaat en ergens anders een mooie plek opzoekt? Of ga je nog een bijzondere dagtripje maken? Neem dan onze I-love-Rijensticker of het I-love-Rijen-T-shirt mee, maak een foto en laat zo zien waar jij uithangt. Wie weet, win jij een leuke prijs met deze “Rijen reist!”-actie.

Schermafbeelding 2015-07-03 om 13.57.55

Ben je niet in het bezit van zo’n sticker? Op zaterdag 11 juli delen we stickers uit bij de Jumbo en de Laverije. Kun je daarop niet wachten? Stuur ons dan snel een e-mail met je adres en je ontvangt een sticker in de bus. Onder die aanvragers worden bovendien tien gratis T-shirts verloot!

De foto’s kunnen uiterlijk tot 1 september gepost worden op onze facebookpagina of naar ons gemaild worden. De leukste of meest originele inzending krijgt van ons een leuke prijs! Voor de actieflyer van “Rijen reist!” klik hier. Waar je op vakantie gaat, moet het goed zijn. Maar waar je woont, het allerbest!

Je kunt natuurlijk ook de volgende afbeelding downloaden en printen. En die gebruiken…

iloveRijenv02

 

Groep actieve leden van Gemeentebelang

Ben jij er ook zo een?

Ben jij er ook zo een, die vindt dat politici maar domme besluiten nemen? Dat ze gewoon bijna alles doen uit eigenbelang? Dat ze eigenlijk maar zakkenvullers zijn? Dat, als jij het voor het zeggen had, er veel betere besluiten genomen zouden worden? Maar dat jij ook denkt dat niemand naar jou luistert? Nou, dat kan best, want wij van Gemeentebelang horen dit vaak, op een verjaardagsvisite, op het sportveld, ach op veel plekken…

Als je aan de kant blijft staan, dan zal je die mening wel houden. Gemeentebelang wil echter dat je meedenkt, meepraat met één doel: een steeds betere, leukere, duurzame, aangename gemeente. Volgens ons heb jij de meeste invloed op onze besluitvorming als je naar onze openbare commissievoorbereidingsvergadering komt. Want daar vormen we onze mening, daar horen we graag dingen die van belang zijn, zaken die onze mening kunnen veranderen, kunnen bijstellen of misschien ondersteunen. Het kunnen dingen zijn die jij weet, omdat het over jouw woonomgeving gaat. Misschien weet jij zoveel over een bepaald onderwerp dat je die kennis met ons wilt delen om samen een nog beter besluit te nemen. Maar het kan ook zijn dat jij een bepaald idee hebt en van ons hoort waarom het niet kan. Bijvoorbeeld omdat de wet andere dingen voorschrijft, of omdat er in het verleden andere dingen over afgesproken zijn. Ook dat is prettig, dat je snapt waarom iets niet kan.

Drie à vier weken voor elke raadsvergadering hebben we zo’n voorbereidende commissievergadering. Dat doen we op een woensdagavond vanaf 20.00 uur in De Boodschap. De volgende is na de vakantie op 2 september. Zet maar vast in je agenda! Jij bent van harte welkom om daar met ons mee te denken, te overleggen.

Op deze website kun je de data zien onder onze agenda. Je vindt hier verder veel informatie over ons: wie we zijn en wat we zeker belangrijk vinden. Maar Gemeentebelang heeft daarbij jouw inbreng nodig om onze leus  – Waar je woont, moet het goed zijn! – waar te kunnen maken!

IMG_6706

Weekblad Gilze en Rijen 24 juni 2015

Rijen ruimt op!

Omdat ik het milieu belangrijk vind, wilde ik wel eens zien en ervaren hoe onze ophaaldienst werkt. Hoe doe je dat? Nou gewoon door een dag mee te gaan op de vuilniswagen en mee te helpen. Dat leek mij de meest realistische manier om ook lijfelijk te ervaren wat ervoor nodig is om dit te doen en ook om te zien over welke hoeveelheden het nu gaat!

Fractieleider Johan Manders van Gemeentebelang

Johan Manders: “Zwaar werk!”

Woensdag 27 mei was het zo ver. Ik meldde me om acht uur bij de gemeentewerf. Die dag zou ik een van de medewerkers gaan vervangen en met Erik en Henk (chauffeur voor deze dag) aan de slag gaan. Na een korte uitleg, een vuilniswagen is tenslotte een complex maar ook gevaarlijk vehicle met alle techniek, gingen we aan het werk. Rijen West stond op het schema. Ik heb die dag veel ervaren en geleerd.

Als eerste viel me op dat dit nog echt ouderwets handwerk is. Bukken, zakken pakken en in de bak gooien. Dat deden Erik en ik die dag honderden keren. Mijn rug was hier niet aan gewend, dat kan ik u verzekeren. Dus: lichamelijk zwaar werk!

Als tweede viel me de hoeveelheid op. Aan het einde van de dag zat de container van de vuilniswagen bomvol! Meer dan 4900 kg plastic! Een snelle rekensom: deze route wordt twee keer per veertien dagen gedaan (Rijen west en oost), dat betekent dus ongeveer 10 ton per 14 dagen. En dat keer 26 (eens in de twee weken ophalen), dan kom je dus uit op ongeveer 260 ton plastic per jaar, enkel uit Rijen! Gelukkig brengt het plastic een substantieel deel van de kosten op. Dat hangt af van de hoeveelheid en de mate van vervuiling (andere stoffen dan plastic), want daarvoor moet de gemeente een boete betalen. Zo kunnen de kosten beperkt blijven en daardoor de afvalheffing zo laag mogelijk! Dat maakt deze ritten rendabel.

Ten derde concludeer ik dat de hoeveelheid restafval gigantisch veel groter zou zijn als we het plastic niet apart zouden ophalen. Ik kijk naar mijn eigen huishouden en stel vast dat door scheiding mijn restafval beperkt blijft tot nog net geen volle grote container per maand!

En ten vierde wil ik opmerken dat ik jammer genoeg moet vaststellen dat je als vuilnisman gevaar loopt in het verkeer. Ik heb die dag ervaren dat je goed moest uitkijken omdat van alle kanten het verkeer zich om ons heen bewoog en dat, jammer genoeg, niet alle verkeersdeelnemers het geduld konden opbrengen om even te wachten. Vandaar deze oproep: houd a.u.b. rekening met onze milieuwerkers!!

Ook stel ik vast dat het de hele dag “aanpoten” is. Er is kort tijd voor een kop koffie en voor de middagpauze, maar uiteindelijk heb ik toch ongeveer 6 uur en drie kwartier achterop de wagen gestaan en plastic verzameld! Gelukkig kon ik ook even bijkomen toen het plastic weggebracht werd naar de milieustraat in Tilburg!

Gedurende deze dag heb ik ook alle hoekjes van ons dorp kunnen zien. Ook hoe krap sommige hofjes zijn! Chapeau voor onze chauffeur Henk die daar netjes doorheen laveerde! Overigens niet overal. Op een plek stond een puincontainer zo weggezet dat we daar achteruit terug moesten, de hele straat door. Dat betekent vertraging en kans op schade!

Al mijn ervaringen van deze dag ga ik delen met mijn fractie en met de leden van Gemeentebelang. Ook ga ik erover nadenken of en hoe wij iets kunnen betekenen voor het milieu in Rijen. Hierover later meer. Tot slot dank aan de gemeente voor deze mogelijkheid, en ik wil Erik en Henk bedanken voor de zorgvuldige, veilige, begeleiding, de openhartige gesprekken en de uitstekende sfeer van deze dag. En daarmee spreek ik ook mijn waardering uit voor het werk dat jullie en al die andere medewerkers van de milieudienst doen. Volgend jaar een dag mee met het legen van vuilcontainers??

Waar je woont, moet het goed zijn… en daar werken we samen aan. Klik op Contact om te reageren op dit artikel

Johan Manders, fractievoorzitter Gemeentebelang

Johan ruimt op

Ariane Zwarts (Gemeentebelang), wethouder van de gemeente Gilze en Rijen

Wethouder Ariane Zwarts heropende Wereldwinkel

Op zaterdag 9 mei heropende wethouder Ariane Zwarts officieel de Rijense Wereldwinkel. Deze winkel is al vijftien jaar gevestigd aan de parkeerplaats van het winkelcentrum de Laverije op Magrovelaan 77. In de afgelopen jaren zijn er natuurlijk allerlei aanpassingen geweest, maar nu werd het tijd de vernieuwingen wat grootser aan te pakken. De winkel heeft een flinke opfrisbeurt gekregen. De muren zijn opnieuw geverfd, de vloer en de verlichting zijn aangepast.

De vrijwilligers van de Rijense Wereldwinkel zorgen er al jaren voor dat allerlei Fair-Tradeproducten hier volop verkrijgbaar zijn. Bovendien promoot de organisatie het maatschappelijk verantwoord ondernemen en streeft men naar een duurzame samenleving waarin zo weinig mogelijk wordt verspild. Allemaal zaken waar Gemeentebelang ronduit achter staat.

Uit BNdeStem, maandag 11 mei 2015

Uit BNdeStem, maandag 11 mei 2015

Francesco Beterams, lid van de commissie Ruimte voor Gemeentebelang

Succes voor Francesco: SHL prikt weer voor Tilburgse ziekenhuizen

IMG_6452

Uit: BNDeStem, 22 april 2015

Ons raadslid Francesco Beterams voerde succesvol actie om te zorgen dat patiënten van de  Tilburgse ziekenhuizen gewoon weer in het eigen dorp naar de prikpost kunnen.

 

Johan Manders, fractievoorzitter Gemeentebelang

De (drugs)criminaliteit moet worden aangepakt!

Het is al weer enkele weken geleden dat ik als fractievoorzitter van Gemeentebelang werd gebeld. Men wees mij op een interview met de burgemeester in de Volkskrant. Het stond ook op internet en daar las ik het. Ik moest het artikel twee keer lezen. Had ik het goed gelezen, goed begrepen? Stond dat er nou echt: Alle Turken? Betrokkenheid bij criminaliteit? De verwijzing naar een ex-wethouder?

Zoals zo vaak moest ik de informatie uit het artikel op mij laten inwerken. Ik kon gewoonweg niet geloven wat er stond. Ik kan kort zijn over de uitspraken: ze waren gewoon onverstandig, zeker voor  iemand in een dergelijke positie. Ik was daardoor onaangenaam verrast.

Het artikel ging over (drugs)criminaliteit in onze gemeente. Tot mijn spijt herkende ik wel de regelmaat waarmee wij berichten krijgen dat er opnieuw een drugspand is opgerold en tijdelijk, gesloten. Bijna zou ik door de misplaatste woorden die ik in de krant las, vergeten dat wij als Gemeentebelang de aanpak van de burgemeester, als aandachtfunctionaris veiligheid, zeer waarderen. We staan volledig achter hem als het gaat om de bestrijding van (drugs)criminaliteit. Laat hierover geen misverstand bestaan!

Ook zouden we bijna vergeten dat onze burgemeester medestanders zoekt, landelijk, om deze aanpak breed te ondersteunen en niet te buigen voor mogelijke intimidatie of bedreiging. Ook  roepen wij, met onze burgemeester, het ministerie van Binnenlandse zaken op om voldoende middelen en manschappen beschikbaar te stellen om deze aanpak waar te kunnen maken.

Gemeentebelang is tevreden dat de burgemeester hierna actie heeft ondernomen naar de Turkse gemeenschap en zijn excuses heeft aangeboden. Uit reacties vanuit deze gemeenschap maak ik op dat de excuses zijn geaccepteerd en dat men in gesprek is en blijft over dit onderwerp. Gemeentebelang vindt die communicatie belangrijk en rekent erop dat deze gesprekken ook zullen doorgaan zonder dat daar direct een aanleiding toe is.

De drugscriminaliteit in onze gemeente moet worden aangepakt. Gemeentebelang steunt onze burgemeester in die strijd! Dat de burgemeester een cursus zelfverdediging moet gaan volgen, zoals in een krant werd gesuggereerd lijkt ons overbodig. We hebben geen master Boelhouwer nodig, wij vertrouwen volledig op burgemeester Boelhouwer!

Waar Gemeentebelang, in een later stadium,  meer inzicht in zouden willen hebben, is wat het ons kost. Ook willen we, net als onze burgemeester, meer ondersteuning vanuit het ministerie van Binnenlandse zaken. Daar hebben we inmiddels vragen over gesteld en we hopen hier duidelijkheid over te krijgen.

Hebt u vragen over dit onderwerp of wil u meer informatie? U bent van harte welkom! Neem contact met ons op. Dat gaat tegenwoordig het snelst en eenvoudigst via Contact op deze  website.

Johan Manders, fractievoorzitter

Actieve GB’ers hadden een ‘heidedag’

Gemeentebelang is altijd bezig. Fractie, commissieleden en het partijbestuur zoeken daarom steeds naar mogelijkheden om het nog beter te doen. Om aan die professionalisering te werken namen al de actievelingen van de partij deel aan een zogenaamde heidedag.

De actieve GB’ers zaten niet letterlijk op de hei, maar waren dicht bij huis neergestreken in De Boodschap. De opdracht die ze kregen van coach Peter Weijmer was om met elkaar te ontdekken waar hun motivatie vandaan komt, waar ze er voor elkaar kunnen zijn en vooral hoe ze als team elkaar kunnen versterken en ook kunnen aanspreken.

Een van de eerste opdrachten was om te zien wat de deelnemers eigenlijk van elkaar wisten, zowel privé als zakelijk. Weet je bijvoorbeeld waar de ander niet zo goed tegen kan? En eerlijk gezegd, de deelnemers bleken best veel van elkaar te weten, al kwamen er hier en daar nog wat privéweetjes boven tafel. In ieders leven bleek Gemeentebelang een belangrijke rol te spelen.

Gemeentebelang kan terugkijken op een intensieve maar vooral nuttige dag. Zowel van fractie-, bestuurs- als commissieleden wordt veel verwacht door de partijleden, de stemmers en al die anderen die Gemeentebelang nauwlettend volgen. Op deze dag zijn verwachtingen en houdingen naar elkaar uitgesproken. En met dat al hebben de deelnemers een positieve boost ontvangen om samen nog sterker met Gemeentebelang naar het doel toe te werken: waar je woont moet, het goed zijn!