Wat doen we met de Pieter Breughelhof na het vertrek van de Lidl?

In de gemeenteraad is een gewijzigd bestemmingsplan vastgesteld dat verplaatsing van de Lidl naar de nieuwe locatie aan het Wilhelminaplein mogelijk maakt.

Gemeentebelang wil nu van de omwonenden weten wat er leeft in de buurt en wat men vindt dat er met de Breughelhof moet gebeuren. De direct omwonenden hebben een brief van ons ontvangen met het verzoek ons hun wensen en ideeën te vertellen over deze locatie. Ook wil Gemeentebelang weten hoe er gedacht wordt over de verkeersafwikkeling naar de Wilhelminastraat.

Zoals bij elk project zullen alle ingebrachte ideeën bekeken en besproken worden. Is het idee haalbaar en past het in de omgeving? Op deze manier kan Gemeentebelang een goed onderbouwd standpunt in de gemeenteraad naar voren brengen en verdedigen.

Iedereen werkt er zo aan mee: Waar je woont, moet het goed zijn!

Woon je niet in de omgeving van de Breughelhof en wil toch je je mening geven? Doe dat dan via Contact. Of knoop een gesprek met ons aan. Dat kan bijvoorbeeld  elke eerste zaterdag van de maand tussen 10 en 12 uur  op het Wilhelminaplein tijdens onze Praat-op-straatactie.

Volgende stap: nog beter afval scheiden

Afval bestaat niet meer. Afval is tegenwoordig herbruikbare grondstof. En omdat grondstoffen wereldwijd steeds schaarser worden, is het goed om zoveel mogelijk afval gescheiden op te halen zodat het verwerkt kan worden tot nieuwe producten. In de vorige raadsvergadering heeft de gemeenteraad besloten dat Gilze en Rijen dat ook gaat doen.

In onze gemeente levert vrijwel iedereen zijn afval gescheiden aan. Daardoor is de hoeveelheid restafval kleiner geworden. Maar toch halen we de landelijke richtlijn niet van maximaal 100 kilo restafval per persoon. De teller staat nu op 159 kilo. Om nog meer bruikbaar afval gescheiden op te halen hebben we nog wel een weg te gaan. En met het besluit van de raad kan dit in gang worden gezet.

Het komende jaar gaat wethouder Ariane Zwarts aan de slag om het project “Omgekeerd inzamelen” samen met de inwoners tot een succes te maken. Er komt een klankbordgroep en info op facebook.  Er komen bijeenkomsten in de wijk en informatieavonden. Ariane heeft in de raad toegezegd dat ze zo snel mogelijk de communicatie met onze inwoners zal starten over alles wat hierbij komt kijken. Ze zegt: “Met de inzet en hulp van onze inwoners gaan we de nieuwe doelstelling in 2020 zeker halen. En dan leveren we een belangrijke bijdrage aan het hergebruik van schaarse grondstoffen.”

Reageren? Graag. Dat kan bijvoorbeeld via Facebook, via e-mail, of per telefoon. Klik eens op Contact. En elke eerste zaterdag van de maand vind je ons op het Wilhelminaplein met onze Praat-op-straatactie.

Duurzaamheidslening in de maak!

Op initiatief van Gemeentebelang is in de afgelopen raadsvergadering een motie in gediend om ook een duurzaamheidslening in onze gemeente te introduceren.

Na de starterslening en de blijverslening was dit een grote wens van Gemeentebelang-raadslid Pieter de Bruijn, als extra impuls in het kader van de duurzaamheidsvisie. Met de duurzaamheidslening kunnen energiebesparende maatregelen in en aan de woning worden gefinancierd. Zo wordt je woning energiezuiniger, comfortabeler en lever je een bijdrage aan een beter milieu. Met deze lening kun je tegen gunstige voorwaarden en tarieven, investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Doordat de gemeente dit faciliteert komen veel meer woningeigenaren hiervoor in aanmerking, iets wat bij reguliere financiële instelling vaak nog zeer lastig is. Hopelijk is voor het zomerreces duidelijk hoe en wanneer deze derde, maatschappelijk van belang zijnde lening, wordt ingevoerd.

1 april: eerste Praat-op-straatactie van Gemeentebelang (geen grap)

Zoals iedereen weet, gaat Gemeentebelang regelmatig de wijk in om te praten met bewoners over actuele thema’s. Bijvoorbeeld pas geleden nog deden we dat in de wijk rondom het zwembad. We wilden horen hoe men dacht over de toekomst van dit gebied. In de gesprekken hoort Gemeentebelang wat de ideeën en wensen van de buurt zijn en we kunnen die vervolgens gebruiken voor goede voorstellen in de gemeenteraad.

Wij merken dat bewoners het fijn vinden om met ons te kunnen praten over wat hen dwarszit, bezighoudt of waar ze blij mee zijn. Omdat we altijd veel enthousiaste reacties krijgen, heeft Gemeentebelang besloten om voortaan iedereen de mogelijkheid te bieden om zomaar te komen praten. Niet alleen als we in de buurt zijn. Daarom start Gemeentebelang met de actie “Praat-op-straat”. Voortaan is Gemeentebelang elke eerste zaterdag van de maand op het Wilhelminaplein aanwezig van 10:00 tot 12:30 uur. Iedereen kan onder het genot van een kop koffie met ons komen praten. Waarover? Over alles wat je van belang vindt!

Je bent van harte welkom! Onze eerste “Praat-op-Straat”-actie is op zaterdag 1 april (en dit is geen​ grap).

Wist je dat je ook bij interne vergaderingen van Gemeentebelang kunt aansluiten om een onderwerp te bespreken? Regelmatig overleggen we met elkaar en met inwoners in de Boodschap. Neem contact met ons op voor de eerstvolgende mogelijkheid om met ons te praten of kom naar de Praat-op-straatactie op het Wilheminaplein. Meer weten over Gemeentebelang? Kijk eens op onze website www.gemeentebelang.org en laat van je horen.

 

Handen uit de mouwen bij Vita

Om een uur werden we ontvangen bij Vita. Gemeentebelang deed mee met NLdoet. Niet dat we niks te doen hebben, maar wat NLdoet wil, past goed bij onze slogan: waar je woont, moet het goed zijn. Samen met NLdoet hadden we een passende klus uitgezocht.

Met onze wethouder, de fractie en leden van het bestuur kregen we de “opdracht” om de binnentuinen en terrassen eens onderhanden te nemen. En dat bleek hard nodig. Op de lampen zat een groene aanslag, dode takken lagen in de bloembakken en de prullenbakken zagen er niet uit. Werk aan de winkel: de bladertroep onder de struiken weghalen. Maar de kers op de taart was toch om de voorjaars-bloemenplantjes in de bloembakken te mogen zetten. Elke plek waar een plantje kon komen te staan, werd gebruikt. Al die plantjes waren door NLDoet ter beschikking gesteld. Leuk was dat enkele bewoners mee kwamen helpen. Je kon zien dat die met zoiets als dit al een jarenlange ervaring hadden. Ze waren zelfs sneller dan onze jonge ploeg. Ook de toevallige passanten vonden het een prima actie. De bedoeling was om ook nog met een aantal ouderen te gaan wandelen. Daar was helaas geen tijd meer voor.

Maar we komen terug! De jeu-de-boulesbaan moet nog in orde gemaakt worden en het samen gaan wandelen is beloofd. NLdoet heeft als slogan: Ik doe mee! En Gemeentebelang vindt: Waar je woont moet het goed zijn! Die twee slogans passen erg goed bij elkaar: samen werken aan een fijne woonplek! Vita, bedankt voor de ontvangst, jullie zien ons terug!

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Butter, de nieuwe sport- en zwemaccommodatie in Rijen

De nieuwe zwem- en sportaccommodatie Den Butter in Rijen komt er mede op initiatief van Gemeentebelang. Wethouder Ariane Zwarts heeft het project dan ook in haar portefeuille. De plannen zijn gemaakt. Met de bouw is begonnen. Het wordt een duurzaam gebouw. Er is gezorgd voor allerlei milieu- en energievoordelen. En het gebouw past in de natuurlijke omgeving aan de rand van Rijen.

Hoe het gaat worden? Bekijk het filmpje om een indruk te krijgen.

 

Wat doen we met het zwembad en de sporthal in Vijf Eiken?

Er komt een nieuw zwembad met een nieuwe sporthal in Vliegende Vennen. Daardoor zal het terrein van het huidige zwembad met sporthal in de wijk Vijf Eiken er straks anders uit gaan zien. Hoe? Dat weet nog niemand. En dat is nu precies de reden dat Gemeentebelang aan de omwonenden van dit terrein gevraagd heeft wat zij zouden willen in de toekomst. Niets ligt nog vast, er zijn geen afspraken. Een unieke kans voor Gemeentebelang om het eens aan de inwoners te vragen.

Alle omwonenden hebben voor de feestdagen een brief van Gemeentebelang gekregen met de vraag of ze ideeën hebben voor de invulling van het terrein. De ideeën zijn ook weer opgehaald. En ook dat ophalen was erg prettig. Niet dat iedereen er al over had nagedacht maar men kon de werkwijze van Gemeentebelang wel waarderen.

Nu zijn er natuurlijk altijd mensen die of niet thuis waren of naderhand denken: O ja, dat moest ik ook nog zeggen. Geen punt, u gaat naar de website van Gemeentebelang (www.gemeentebelang.org), klikt rechtsboven op CONTACT en kiest dan: Iets melden. Vul uw idee in en dat wordt dan meegenomen. Dat kunt u ook doen als u geen omwonende bent, maar wel een goed idee hebt. Ga naar de website en vul het in. Vermeld wel even je adres!

Wat ons al duidelijk is geworden, is dat veel mensen, ideeën hebben. Er wordt verschil gemaakt tussen het sporthalgedeelte en het zwembad. Bij de sporthal wordt meer nagedacht over de mogelijkheden van het gebouw. Voor het zwembadgedeelte ziet men vrijwel geen mogelijkheden. Over een ding is men heel duidelijk: zorg dat de plek zo ingericht wordt dat er geen drugs gedeald gaan worden

Alle ideeën zullen gewogen worden op haalbaarheid en inpasbaarheid. Van ons mag u verwachten dat we straks met een gemotiveerd voorstel komen. Gemeentebelang heeft zelfs al andere partijen in de gemeenteraad bereid gevonden om met de ideeën van de omwonenden naar het college te gaan. En natuurlijk weet iedereen dat niet alle ideeën waarheid worden en dat er keuzes gemaakt moeten worden. Gemeentebelang weet het zeker: met de inbreng van de bewoners kunnen we ons motto waarmaken. Waar je woont, moet het goed zijn!

Hebt u ook nog ideeën? Klik op Contact en geef ze aan ons door.