Bijzonder afscheid van oud-wethouder Ariane Zwarts

Gemeentebelang: gouden ere-speld kroon op het werk

Afgelopen zondag nam oud-wethouder Ariane Zwarts afscheid van onze inwoners, raads- en commissieleden en iedereen met wie ze lokaal en regionaal heeft samengewerkt. Een bijzonder afscheid, want dat deed ze met de andere scheidende wethouders in De Boodschap met een prachtig evenement: GRootse Helden.

Geen standaard receptie voor Ariane maar een bijeenkomst waar anderen de aandacht kregen voor hun inzet en verdienste in onze gemeente. Dat is kenmerkend voor de wijze waarop Ariane gedurende de afgelopen 8 jaar haar wethouderschap heeft ingevuld. Het gaat niet om de wethouder maar om de resultaten die samen met inwoners, verenigingen, organisaties en alle andere partners geboekt zijn om onze gemeente leefbaar en bruisend te maken. Met veel elan heeft Ariane het sociaal-maatschappelijk domein uitgebouwd met lokale projecten zoals automaatje, vroeg-er-op-af, dorpsondersteuner en de GGZ-in de wijk. En dat alles zonder dat er ook maar een euro bezuinigd is op de ondersteuning en zorg.

Ook heeft ze duurzaamheid, milieu en afval op de kaart gezet. Toen Ariane begon was er geen portefeuille duurzaamheid. Ook politiek gezien speelde dit onderwerp niet. Inmiddels hebben we een cluster Duurzaamheid binnen het gemeentehuis, een visie en uitvoeringsagenda duurzaamheid en klimaat en is iedereen ervan doordrongen dat dit geen bijzaak is. Sterker nog, de nieuwe coalitie erkent dat dit zo belangrijk is dat ze er zelfs twee wethouders op hebben gezet. Voor Gemeentebelang is het duidelijk: het nieuwe college komt in een gespreid bedje terecht. Het sociaal domein is sinds de decentralisatie in Gilze en Rijen dik op orde en men kan verder aan de slag met klimaat en de energietransitie.

Burgemeester Alssema spreekt de vertrekkende wethouders toe

Daarnaast heeft Ariane gezorgd voor de nieuwe sportaccommodatie Den Butter waar ze zich hard gemaakt heeft om deze meer te laten zijn dan een “bak water”. Met de extra’s, de grotere hal en de prachtige invulling op deze plek is dit een markant aspect uit haar wethouder periode. Maar ook het Anders Inzamelen, wat door de oppositie indertijd behoorlijk is misbruikt, heeft geleid tot een ongekende milieuwinst en een hele lage afvalstoffenheffing. En op de valreep heeft ze ook nog de voormalige locatie BaddaBing, kunnen verkopen aan een lokale ondernemer die hier een hele mooie horecagelegenheid van gaat maken.

Gemeentebelang is dan ook trots op “onze” oud-wethouder die 8 jaar lang met veel enthousiasme hard gewerkt heeft om alles nog beter en mooier te maken voor al onze inwoners. Dat dit niet altijd gemakkelijk was, maakte Ariane en Gemeentebelang alleen maar sterker en vastberadener. Gemeentebelang wenst Ariane dan ook veel succes toe in haar nieuwe baan en is blij dat ze wil toetreden tot het bestuur van Gemeentebelang.

Nieuwe coalitie is stuivertje wisselen

Gemeentebelang krijgt toezegging locatie skatebaan

In de gemeenteraad van 25 april jl. heeft Gemeentebelang als oppositiepartij het coalitieprogramma van Kern’75, GGR en de PvdA besproken. Wat in het oog springt, is dat Kern’75 en GGR op 2 grote onderwerpen stuivertje hebben gewisseld: Kern’75 gaat mee in het standpunt van GGR en wil proberen een kleine spoortunnel te realiseren. GGR is 180 graden gedraaid als het gaat om het belang van de ambtelijke samenwerking ABG en huisvesting hiervan op een nieuwe locatie.

Als het aan de coalitiepartijen ligt, komt er een tunnel van slechts 2,50m voor fietsers, voetgangers en ‘hulpdiensten’ behalve de brandweer (en ambulance). Voor de brandweer zal ‘een andere oplossing’ worden gezocht. Zo lezen we in het coalitieprogramma. Daarmee negeren Kern’75, GGR en de PvdA de adviezen van de burgemeester en de veiligheid van de inwoners in Rijen-zuid. Het advies van de burgemeester is kraakhelder: ‘Met een tunnel waar de brandweer gebruik van kan maken is onze gemeente voor nu en in de toekomst verzekerd van goede brandweerzorg en is de veiligheid van onze inwoners gewaarborgd.’ Wat Gemeentebelang betreft is de veiligheid van onze inwoners geen wisselgeld. Een tunnel voor fietsers en voetgangers in combinatie met toegang voor de brandweer is denken wij mogelijk. Maar Kern’75 GGR en de PvdA gaan volledig voorbij aan deze mogelijkheid.

Naast de tunnel, en de huisvesting en voortbestaan van de ABG blijft het coalitieprogramma vaag. Het sociale hart van de PvdA ziet Gemeentebelang niet terug in het coalitieprogramma, maar wat niet is kan nog komen. Wel is duidelijk dat de coalitiepartijen niet schromen om de lasten voor inwoners te verhogen voor ‘echt belangrijke zaken’ in onze gemeente. Overigens kon Kern’75, GGR noch de PvdA aangeven wat dan echt belangrijk zou zijn.

Omdat het programma weinig concreet is, geeft het veel ruimte voor invulling samen met andere partijen. Al tijdens de vergadering werd op herhaaldelijk vragen van Gemeentebelang duidelijk dat de nieuwe locatie voor de skatebaan in Rijen aan de Moerstraat zal zijn. Dit was nog niet geconcretiseerd in het programma. We zijn blij dat de nieuwe locatie bekend is en dat de gemeente met jongeren aan de slag kan voor de invulling.

Een onderdeel van het programma waar dankzij een motie van Gemeentebelang raadsbreed in werd samengewerkt was de inleidende tekst van het programma. Hier stond te lezen dat de onrust tussen Oekraïne en Rusland aangeeft hoe belangrijk de energietransitie is. Gemeentebelang vindt dat het in een tijd van fake news belangrijk is de onrechtmatige aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne duidelijk te benoemen. Alle partijen in de raad steunden dit voorstel. Ook is Gemeentebelang blij dat ons programmapunt om 500 jaar Rijen te gaan vieren is overgenomen door de coalitiepartijen.

Tot slot, alle plannen van de nieuwe coalitie hoe vaag ook, zullen betaald moeten worden. Een doorrekening van het programma ontbreekt en werd geblokkeerd door Kern’75, GGR en PvdA. De financiële ambitie ligt echter dermate laag dat de nieuwe coalitie een lastenverzwaring van 140 euro per huishouden accepteert. Wat Gemeentebelang betreft is dit niet acceptabel. Een voorschot nemen op het verhogen van de lasten, zonder duidelijk te maken wat je met het geld gaat doen als coalitie is niet transparant.

Vragen of reacties? Mail naar info@gemeentebelang.org.

Centrumplan Rijen eindelijk rond!

Gemeentebelang: prachtig resultaat coalitie 2019-2022

Het is zover! Ook in Rijen kan gestart worden met de bouw van het dorpscentrum. Met een mooi ontwerp voor 20 appartementen, de verplaatsing van de Lidl en horeca is dan eindelijk de kogel door de kerk. Er kan begonnen worden met bouwen!

Het project Centrumplan Rijen kent een lange geschiedenis. Waar eerst lang gesproken is over de invulling en met name over het al of niet autoluw maken van het Wilhelminaplein werd het project geplaagd door tegenvallers en financiële discussies. Ook de bankencrisis en daarmee de malaise in de bouw zorgde ervoor dat het project lange tijd stil kwam te liggen. Stil maar niet op de plank. Het bestemmingsplan en alle andere voorbereidingen werden door de gemeente uitgevoerd. Ondanks dat er een bizar plan door een oud-wethouder en de PVDA naar voren werd geschoven om in een keer van koers te veranderen en er een “schouwburg“ van te maken.

Gemeentebelang is dan ook bijzonder blij dat het interim-wethouder Stinenbosch wel gelukt is om de partijen op een lijn te krijgen en te zorgen dat ze eindelijk de handtekening hebben gezet. Want hiermee is niet alleen het startsein gegeven, het betekent ook dat het Wilhelminaplein heringericht kan worden, zodat het plein gezelliger, inclusiever en vooral ook groener kan worden gemaakt. Daarnaast kunnen er op termijn op de plek van de huidige Lidl mooi woningen worden gebouwd in het centrum. Gemeentebelang ziet daar het liefst patiowoningen voor senioren: gelijkvloers en dicht bij het centrum zodat ze van alle gemakken voorzien zijn. Want dit soort woningen zijn schaars in onze gemeente.

Gemeentebelang vindt dat bij al deze prachtige ontwikkelingen in ons dorpshart de plannen samen met de winkeliers, omwonenden en andere inwoners bedacht moeten worden. Het plein moet niet alleen functioneel zijn maar ook zorgen dat het er fijn vertoeven is. En wie weet dat beter dan de dorpsbewoners zelf? Want ondanks de twee mooie terrassen is het allemaal kaal en ongezellig. Gemeentebelang zal via de commissie en raad zorgen voor goede input en ideeën en ervoor waken dat onze inwoners erbij betrokken worden. Wil je met ons meedenken? Dat horen we dan graag. Laat het even weten via FB of Instagram maar mailen kan natuurlijk ook altijd: info@gemeentebelang.org

Financiële ambitie sneuvelt al voordat de coalitie gestart is

Gemeentebelang: Gilze en Rijen moet blijven behoren tot de 10% goedkoopste gemeenten van Nederland

Vorige week werd bekend dat de gemeente Gilze en Rijen in 2022 voor woningeigenaren de goedkoopste gemeente van Noord-Brabant is, en de 5e gemeente van Nederland. Eerder dit jaar kreeg de gemeente Gilze en Rijen al een 8 voor het financiële huishoudboekje. Resultaten waar Gemeentebelang trots op is.

Maar ‘goedkoop zijn’ is geen doel op zich, wat Gemeentebelang betreft gaat het om de balans. De balans tussen enerzijds lage lasten voor de inwoners en anderzijds voorzieningen waar inwoners met plezier gebruik van maken.

De afgelopen acht jaar heeft Gemeentebelang in de coalitie juist daarvoor gezorgd; een nieuwe bibliotheek in Rijen, het centrumplan in Gilze, sporthal en zwembad Den Butter, vernieuwing van kunstgrasvelden voor voetbal en hockey, nieuwbouw basisschool De Wildschut, nieuwe sporthal in Rijen en zelfs voor de vernieuwing van de Spoorzone is al flink gespaard. En dat allemaal terwijl de lasten voor de inwoners laag zijn gebleven. In een tijd waarin alles duurder wordt, vindt Gemeentebelang het een taak van de gemeente om onze inwoners die hierdoor het hardst worden getroffen te ondersteunen. Zo hebben we ervoor gezorgd dat de eenmalige energietoeslag versneld wordt uitgekeerd en zijn er verschillende inkomensondersteunende regelingen in gang gezet.

fractie en commissieleden van Gemeentebelang

De nieuwe coalitie van Kern 75, GGR en PvdA heeft bekend gemaakt dat ze bij de 20% goedkoopste gemeenten van Nederland willen horen – een stijging die flink voelbaar zal zijn in de portemonnee. Wat Gemeentebelang betreft kan die ambitie hoger. Gilze en Rijen moet blijven behoren tot de 10% goedkoopste gemeenten van Nederland, en liefst gewoon in de top 5 staan. Met alles wat er al geïnvesteerd is in onze voorzieningen blijft er ruim voldoende geld beschikbaar om aan alle ambities komende jaren te werken.

Gemeentebelang zet zich zoals altijd in voor een mooie en betaalbare gemeente. Ook de komende jaren kun je daarvoor op ons rekenen. Want “Waar je woont, moet het goed zijn”.

School belangrijk voor leefbaarheid in Hulten

Gemeentebelang: de jeugd doet ertoe

Vorige week is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Gemeentebelang is trots op Maud van der Meer (fractievoorzitter) en Maarten van Haperen die zijn benoemd als onze raadsleden. Met Maud en Maarten heeft Gemeentebelang de jongste fractie in de gemeenteraad van Gilze en Rijen! Samen met de commissieleden en andere actieve GB’ers gaan Maud en Maarten de komende vier jaar voor de inwoners van Gilze en Rijen aan de slag.

Stempassen 18-jarigen

Voor Gemeentebelang is het belangrijk dat onze inwoners kunnen rekenen op een fijne toekomst in de gemeente. En bij een fijne toekomst hoort wat ons betreft vertrouwen in het lokale bestuur en de democratie, ook bij de jongere inwoners. Na de verkiezingen ontving Gemeentebelang signalen dat niet alle 18-jarigen uit de gemeente een stempas zouden hebben ontvangen. Hiervan was ook melding gedaan bij een stembureau. Raadslid Maarten van Haperen heeft dit aan de orde gesteld tijdens de zitting van het centraal stembureau van 21 maart. Op 29 maart kwam er uitleg vanuit de gemeente: vanwege een fout in het systeem hebben 27 jongeren in onze gemeente geen stempas ontvangen. 8 jongeren hebben alsnog een stempas aangevraagd en gekregen. Voor 19 jongeren betekende de fout in het systeem helaas dat hun het kiesrecht is ontnomen. Wat Gemeentebelang betreft is deze fout eigenlijk onacceptabel. Gemeentebelang wil dan ook dat, naast excuses aan alle getroffen jongeren, er een breed onderzoek komt naar de organisatie van heel de verkiezingen, zodat we die goed met elkaar kunnen evalueren.

De fractie van GB, Maarten van Haperen en Maud van der Meer

Onderwijs in Hulten

Een toekomstbestendige gemeente betekent ook dat de kinderen in onze gemeente naar school kunnen in het dorp waar ze wonen. Vorige week is in Hulten onrust ontstaan nadat het bestuur aankondigde de basisschool te willen gaan sluiten. Daarom hebben wij direct vragen gesteld aan het college van B&W. Hulten is de kleinste kern uit onze gemeente en juist de basisschool en peuterspeelzaal zorgen voor levendigheid in het dorp. Wij willen daarom dat in samenspraak met de inwoners van Hulten gekeken wordt hoe de school open gehouden kan worden met kwalitatief goed onderwijs.

De campagnetijd is voorbij, maar Gemeentebelang blijf je zien op straat. Zo waren we afgelopen zaterdag weer met Praat op Straat aanwezig op het Wilhelminaplein in Rijen, zoals elke eerste zaterdag van de maand. In mei zijn we er weer, kom vooral even langs tussen 11.00 en 13.00! Wil je reageren op dit artikel? Dat kan via info@gemeentebelang.org

De verkiezingen zijn geweest, de uitslag verrassend

Gemeentebelang: bedankt voor het stemmen!

De straten en wijken zijn weer ontdaan van de borden, banners en spandoeken. Het campagneteam kan weer even bijkomen van alle drukte en hectiek. De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en onze inwoners hebben gekozen. Gemeentebelang feliciteert dan ook Groen Gilze Rijen met hun grote winst en wensen hen veel succes om hiermee aan de slag te gaan.

Maar zoals altijd met verkiezingen zijn er naast tevreden partijen ook partijen die met een verlies te kampen hebben. Na de uitslag op de verkiezingsavond waarbij Gemeentebelang haar drie zetels behield waren wij als partij tevreden. Helaas bleek de volgende dag dat de voorlopige telling bijgesteld werd, en moesten we met een verschil van slechts 5 stemmen onze zetel weer afstaan. Het motto “elke stem telt” werd hier wel pijnlijk duidelijk.

Wat volgt is een coalitieonderhandeling waar de grootste partij, Kern’75, het voortouw neemt. De uitslag maakt dat diverse combinaties mogelijk zijn om een nieuwe coalitie te vormen. Gemeentebelang zal, ongeacht of we hier een rol bij gaan spelen, zich constructief blijven opstellen. Net zoals je van ons gewend bent.

Gemeentebelang bedankt haar kiezers

Gemeentebelang kijkt terug op een fantastische campagne waar we het positieve perspectief hebben uitgedragen. Waar we met onze leden veel zichtbaar zijn geweest: op straat met onze letters, aan de voordeur en in je brievenbus met onze kaarten en vouwkrant. We willen al onze kiezers enorm bedanken voor hun steun en vertrouwen. Met Maud als boegbeeld gaan ook wij vol vertrouwen de komende 4 jaar aan de slag.

Daarbij gaan we door met wat we al jaren doen: iedere eerste zaterdag van de maand staan we je op het Wilhelminaplein te woord bij Praat op Straat, dus ook 2 april weer. Natuurlijk kun je ons daarnaast ook altijd bereiken via onze socials, op info@gemeentebelang.org of via WhatsApp op 0161-700207. We horen graag van je, want waar je woont, moet het goed zijn!

Uitstellen bestemmingsplan spoorzone is goed besluit, vervolg 3

Gemeentebelang: zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid

Er is veel over te doen, de spoorzone en dan met name de ondertunneling. Actiegroepen, bezorgde omwonenden, petities en zelfs fake-news maakten de ondertunneling tot een waar verkiezingsitem. Gemeentebelang heeft al in een eerder artikel aangegeven dat dit niet de juiste wijze is om een van de grootste projecten in onze gemeente zo met elkaar te bespreken.

Gemeentebelang gaf in een eerder artikel al aan dat het voor ons vaststaat dat er niet meer geld wordt uitgegeven dan begroot, dat de veiligheid van fietsers altijd gewaarborgd moet zijn, de hellingshoek niet te steil mag zijn en de hulpdiensten door de ondertunneling moeten kunnen. Gemeentebelang heeft vanaf het begin gezegd “zo groot als het moet zo klein als het kan”.

In de laatste raadsvergadering van 9 maart was het de bedoeling om over het bestemmingsplan spoorzone een besluit te nemen. Een bestemmingsplan dat ruimte geeft voor een verdere uitwerking wat inrichting betreft maar ook zorgt dat de gehele spoorzone vernieuwd, veiliger en beter wordt. Er was echter nog een belangrijk punt dat voor de raadsvergadering helder moest zijn: hoe de overschrijding van 15 miljoen tussen gemeente, ProRail en Ministerie verdeeld zouden gaan worden. Ook dit was een belangrijk punt voor Gemeentebelang. En een bestemmingsplan vaststellen zonder de financiële gevolgen vast te leggen, dat doen we niet.

Impressie van de spoorzone

Inmiddels heeft het college van B&W aan de gemeenteraad laten weten dat de drie partijen meer tijd nodig hebben om de financiële consequenties met elkaar te bespreken. Het is voor iedereen een tegenvaller. Het is dan ook goed en zorgvuldig dat het college nu heeft voorgesteld om het besluit bestemmingsplan uit te stellen totdat hier duidelijkheid en zekerheid over is. Ook Gemeentebelang was nooit akkoord gegaan met een besluit zonder te weten voor welke kosten de gemeente aan de lat staat. Zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid. En het geeft ons de gelegenheid om nog harder te werken aan het beste ontwerp van de nieuwe spoorzone, alles in het belang van onze inwoners. Gemeentebelang is dan ook blij dat hiermee de spoorzone geen onderwerp meer hoeft te zijn van verkiezingsretoriek maar op zorgvuldige wijze besproken kan worden.