Ariane Zwarts (Gemeentebelang), wethouder van de gemeente Gilze en Rijen

Wethouder Ariane Zwarts heropende Wereldwinkel

Op zaterdag 9 mei heropende wethouder Ariane Zwarts officieel de Rijense Wereldwinkel. Deze winkel is al vijftien jaar gevestigd aan de parkeerplaats van het winkelcentrum de Laverije op Magrovelaan 77. In de afgelopen jaren zijn er natuurlijk allerlei aanpassingen geweest, maar nu werd het tijd de vernieuwingen wat grootser aan te pakken. De winkel heeft een flinke opfrisbeurt gekregen. De muren zijn opnieuw geverfd, de vloer en de verlichting zijn aangepast.

De vrijwilligers van de Rijense Wereldwinkel zorgen er al jaren voor dat allerlei Fair-Tradeproducten hier volop verkrijgbaar zijn. Bovendien promoot de organisatie het maatschappelijk verantwoord ondernemen en streeft men naar een duurzame samenleving waarin zo weinig mogelijk wordt verspild. Allemaal zaken waar Gemeentebelang ronduit achter staat.

Uit BNdeStem, maandag 11 mei 2015

Uit BNdeStem, maandag 11 mei 2015

Gemeentebelang en de plaats voor het nieuwe zwembad

De voorkeurslocatie voor het nieuwe zwembad met sporthal in Rijen is en blijft Vliegende Vennen (Den Butter). Gemeentebelang heeft er geen doekjes om gewonden: de locatie Den Butter is gewoon de beste. We staan dan ook pal achter onze wethouder  die, vinden wij, de plannen voortvarend heeft opgepakt.

Wethouder Ariane Zwarts heeft daarbij niet klakkeloos alles overgenomen wat er lag om tot een besluitvorming te komen. Ze heeft nieuwe afwegingen gemaakt en haar voorstel aan het college gepresenteerd. Unaniem is het college akkoord gegaan met de locatiekeuze Vliegende Vennen.

Dat er nadien nog veel vragen in de commissie kwamen, is natuurlijk logisch. De keuzes voor zo’n gebouw worden voor jaren gemaakt. Ook Gemeentebelang heeft de vragen bekeken, maar die hebben er niet toe geleid dat de plannen aangepast zouden moeten worden. Het gaat inderdaad om een paar zaken die goed afgewogen moeten worden zoals:

  • Ligt de nieuwe sportaccommodatie  op een haalbare afstand voor de school die er het meeste gebruik van moet maken?
  • Is de sportaccommodatie voor alle gebruikers veilig te bereiken?
  • Is er voldoende parkeergelegenheid?
  • Kan de accommodatie mooi ingepast worden met behoud van het groen?

De antwoorden waren voor alle drie de locaties of hetzelfde of in het voordeel van Den Butter. Gemeentebelang was dan ook blij dat basisschool De Kring de proef op de som nam en het gewoon eens uitprobeerde om van de locatie van de nieuwe school naar de locatie aan de Moerstraat te lopen. Wettelijk was het allemaal in orde. Maar de GB’ers die meegelopen hebben ondervonden het toen zelf ook: de afstand was wel erg groot en de route niet echt veilig.

Ook De Kring hoopt dat iedereen zich achter de locatie Den Butter schaart. Bovendien is het veel prettiger als er unaniem voor de locatie Vliegende Vennen wordt gekozen.

Gemeentebelang vindt dat ook, want voor het vervolg van het traject, de bouw van zwembad en sporthal, is een goede samenwerking tussen alle betrokkenen van groot belang.

kring-wandeling4kring-wandeling2

Kruising Hannie Schaftlaan/Mosstraat

“Wethouder, STOP die ongevallen!”

Ongevallen hebben we inmiddels al te veel gezien op de hoek Hannie Schaftlaan – Mosstraat. Reden voor Gemeentebelang om opnieuw aan de bel te trekken. Deze keer werd ons voorstel overgenomen.

Zowel in de vorige raadsperiode als in deze raadsperiode heeft Gemeentebelang regelmatig aan wethouder Starreveld (Kern ’75) gevraagd om iets te doen aan de vele ongevallen op de kruising Hannie Schaftlaan – Mosstraat. Ondanks een aantal maatregelen, inclusief tijdelijke knipperlichten, bleven er ongevallen en bijna-ongevallen plaatsvinden. De wethouder heeft diverse malen aangegeven dat de kruising afdoende aanpassen een lastige opgave is.

Stopbord met hoge attentiewaarde

In de laatste commissievergadering Ruimte heeft Gemeentebelang dan ook gevraagd om een STOP-bord te plaatsen. Dat verkeersbord heeft een fors hogere attentiewaarde dan het gewone driehoekige voorrangsbord. Inmiddels is er een verkeersbesluit in de maak waarin wordt voorgesteld om het bord B6 “Verleen voorrang” te vervangen door het STOP-bord B7: “Stop en verleen voorrang”. Het lijkt een kleine wijziging, maar we vertrouwen erop dat dit bord voldoende kracht heeft om de verkeersdeelnemer te waarschuwen voor deze kruising. Want ook waar je rijdt, moet het veilig zijn…

Samen maken we onze gemeente veiliger. Meld ons waar en hoe het beter kan. Dat gaat nog beter als u lid van Gemeentebelang wordt. En dat voor slechts 7 euro per jaar!