Onderwerpen uit de Commissie Samenleving

Volgende stap: nog beter afval scheiden

Afval bestaat niet meer. Afval is tegenwoordig herbruikbare grondstof. En omdat grondstoffen wereldwijd steeds schaarser worden, is het goed om zoveel mogelijk afval gescheiden op te halen zodat het verwerkt kan worden tot nieuwe producten. In de vorige raadsvergadering heeft de gemeenteraad besloten dat Gilze en Rijen dat ook gaat doen.

In onze gemeente levert vrijwel iedereen zijn afval gescheiden aan. Daardoor is de hoeveelheid restafval kleiner geworden. Maar toch halen we de landelijke richtlijn niet van maximaal 100 kilo restafval per persoon. De teller staat nu op 159 kilo. Om nog meer bruikbaar afval gescheiden op te halen hebben we nog wel een weg te gaan. En met het besluit van de raad kan dit in gang worden gezet.

Het komende jaar gaat wethouder Ariane Zwarts aan de slag om het project “Omgekeerd inzamelen” samen met de inwoners tot een succes te maken. Er komt een klankbordgroep en info op facebook.  Er komen bijeenkomsten in de wijk en informatieavonden. Ariane heeft in de raad toegezegd dat ze zo snel mogelijk de communicatie met onze inwoners zal starten over alles wat hierbij komt kijken. Ze zegt: “Met de inzet en hulp van onze inwoners gaan we de nieuwe doelstelling in 2020 zeker halen. En dan leveren we een belangrijke bijdrage aan het hergebruik van schaarse grondstoffen.”

Reageren? Graag. Dat kan bijvoorbeeld via Facebook, via e-mail, of per telefoon. Klik eens op Contact. En elke eerste zaterdag van de maand vind je ons op het Wilhelminaplein met onze Praat-op-straatactie.

Den Butter, de nieuwe sport- en zwemaccommodatie in Rijen

De nieuwe zwem- en sportaccommodatie Den Butter in Rijen komt er mede op initiatief van Gemeentebelang. Wethouder Ariane Zwarts heeft het project dan ook in haar portefeuille. De plannen zijn gemaakt. Met de bouw is begonnen. Het wordt een duurzaam gebouw. Er is gezorgd voor allerlei milieu- en energievoordelen. En het gebouw past in de natuurlijke omgeving aan de rand van Rijen.

Hoe het gaat worden? Bekijk het filmpje om een indruk te krijgen.

 

Succesvol burgerinitiatief: glasvezelnetwerk in buitengebied!

In onze gemeente waren al verschillende groepjes mensen bezig om glasvezel in hun straat aangelegd te krijgen. Deze kleine initiatieven kregen echter de financiering niet rond en de projecten kwamen daardoor niet van de grond. Toen in 2015 Kempenglas (particulier initiatief in de regio De Kempen) wel succesvol startte, kwam er een groep vrijwilligers in de regio Gilze en Rijen bij elkaar om hetzelfde voor elkaar te krijgen. En die groep heeft het heft in eigen handen genomen en de coöperatie GilzeEnRijenGlas opgericht: ”Als bedrijven het netwerk niet willen aanleggen, dan doen we dat zelf wel!” De bestaande kleinere initiatieven hebben zich hier allemaal bij aangesloten.

Glasvezel voor iedereen
Er ligt in onze gemeente al op veel plaatsen glasvezel (bijvoorbeeld van het AZC, het Waterschap en de vliegbasis), ook in het buitengebied, maar daar mogen particulieren geen gebruik van maken. De kabels die de coöperatie nu gaat aanleggen kunnen WEL door iedereen gebruikt worden. Het is een open netwerk, waarop iedereen in principe diensten kan aanbieden en waar iedereen vervolgens gebruik van kan maken.

Economisch belang
In 2013 kregen de kernen Rijen en Gilze glasvezel. KPN was niet te overtuigen om ook Molenschot en Hulten aan te sluiten, laat staan het buitengebied. Gemeentebelang heeft geregeld contact met allerlei bedrijven en de bewoners in het buitengebied, Het internet in het buitengebied is momenteel dramatisch slecht. En wel zo erg dat de bedrijfsvoering daarmee in de knel komt. Zo gaat bijvoorbeeld de monitoring en aansturing van een volautomatische melkrobot soms zelfs vanuit Zwitserland. Een stabiele en snelle internetverbinding is dan erg belangrijk.

Leefbaarheid
Daarnaast is sprake van vergrijzing en vereenzaming in het buitengebied. Zorgaanbieders maken in toenemende mate gebruik van sensoren en camera’s voor monitoring op afstand. Dit is nu nog niet mogelijk.

Politiek
Het belang is altijd duidelijk geweest en Gemeentebelang heeft dan ook al in 2014 een motie ingediend om het niet bij de glasvezel in de kernen te laten. Gemeentebelang is van mening dat de gemeente actief moet blijven streven naar goed internet in de hele gemeente. Eind 2015 is er nog een tweede motie op initiatief van Gemeentebelang ingediend, die eveneens unaniem werd aangenomen door de gemeenteraad. Verder zijn in 2016 raadsvragen gesteld rondom het project. Gemeentebelang zal zich blijven inzetten totdat de hele gemeente een goede internetverbinding kan kiezen.

Feestelijk moment
Nu op 14 januari de echte aanleg gaat starten en iedereen eind 2017 van glasvezel zal zijn voorzien, zal dat zeker gevierd worden in het buitengebied. De Commissaris van de Koning gaat de opening verrichten en burgemeester en wethouders van onze eigen, maar ook van omliggende gemeenten, zullen daarbij aanwezig zijn. Zij onderstrepen dus het belang van deze infrastructurele verbetering

De eerste lokale goede samenwerkingen met GilzeEnRijenGlas zijn er al; Energie Gilze Rijen gaat duurzame elektriciteit leveren voor het netwerk, opgewekt vanaf boerendaken. Zo is er weer een lokale cirkel rond en kunnen we elkaar verder versterken.

Gemeentebelang feliciteert alle bewoners en ondernemers in het buitengebied met het behaalde resultaat. Heel veel succes met de aanleg! Want waar je woont, moet het goed zijn!

Aan de omwonenden van zwembad Tropical en sporthal Margriet

Beste omwonenden van zwembad Tropical en sporthal Margriet,

Volgend jaar begint de bouw van het nieuwe zwembad met sporthal achter de Vliegende Vennen. Het wordt tijd om na te gaan denken over wat er met het oude zwembad moet gebeuren en met de huidige sporthal. De betrokkenen bij de ontwikkelingen zijn ook de buurtbewoners. Gemeentebelang wil graag weten wat zij willen.

Als het zwembad straks overbodig is, gaat er heel wat in de woonwijk Vijf Eiken veranderen. Op dit moment staat er nog niets vast. Daarom vinden wij het nu het juiste moment om bij iedereen in de omgeving van het oude zwembad te informeren welke ideeën of wensen men heeft.

Moet het zwembad gesloopt worden? Moet er meer groen gaan komen en/of een speelplaats? Is er extra parkeerruimte nodig of moeten er nieuwe woningen komen? Of wil men een andere bestemming voor het huidige zwembad? Wat wil jij?

De sporthal zou kunnen blijven: er moet immers een sportgelegenheid blijven voor de gymlessen van de scholen in de buurt. Maar dat kan ook in een gymzaal. Er zijn dus veel mogelijkheden en combinaties om over na te denken, want de sporthal kan natuurlijk ook gerenoveerd worden, maar dan zonder zwembad en horeca.

Kortom, het is tijd om te horen wat iedereen in de buurt ervan vindt! Laat je het ons weten? Gemeentebelang komt in de kerstvakantie bij je langs, maar ook op onze website en onze facebook-pagina kun je je wensen en je ideeën kwijt. Of mail naar: secretariaat@gemeentebelang.org

Wij zijn benieuwd naar jullie mening!

Hartelijke groet,

namens de fractie van Gemeentebelang, Johan Manders

Jongeren in jeugdhulp: “Praat met en niet over ons!”

Jeugdhulp is een taak van de gemeente. Die moet de leiding nemen. Gemeentebelang organiseerde daarom een gespreksavond waarin jongeren over hun ervaringen met jeugdhulpverlening gingen vertellen.

De deelnemers waren te gast in het Rijense Jongerencentrum A16. Aanwezig waren mensen van politieke partijen, van de gemeente en van allerlei organisaties die met en voor jongeren werken. Marion Patist van Gemeentebelang heette iedereen welkom, vooral de twee leden van de Jeugdraad van Kompaan en De Bocht: Maaike en Desteny. De leden van die jeugdraad timmeren aan de weg. Ze laten van zich horen bij instanties, gemeenten, maar ook in Den Haag. Zij vinden dat er te veel over jongeren wordt gepraat en te weinig met hen!

Wat verwachten jongeren van de jeugdhulp?

Het belangrijkste voor een jongere is een veilige omgeving, een plek waar je niet bang hoeft te zijn en een omgeving die stabiliteit biedt. Dat laatste gaat niet altijd goed in de opvang. Je bent net gewend aan je nieuwe omgeving, en dan moet je verhuizen. Begeleiders gaan en komen: een nieuwe voogd, een nieuwe groepsleider. En dan weer je verhaal vertellen en niet iedereen gelooft jouw kant van het verhaal. Je wordt niet altijd geaccepteerd zoals je bent.
Een jongere in de hulpverlening krijgt ook financiële problemen. Er wordt een spaarpotje aangelegd voor als je op kamers gaat. Dat wordt echter niet meer aangevuld zodra je ergens een bijbaantje hebt of als je studiefinanciering of een erfenis krijgt. Sommigen hebben voldoende kleren omdat ze die van thuis meekregen, maar als je een winterjas nodig hebt en je ouders werken niet mee, dan moet je je spaarpot aanspreken. En je hebt toch echt wel een buffer nodig als je 18 wordt en op eigen benen moet gaan staan.

En als een jongere 18 wordt?

De overgang van onder de achttien naar boven de achttien levert flink wat problemen op. Jongeren moeten het dan ineens zelf maar uitzoeken. En het is helemaal niet duidelijk bij wie ze moeten zijn voor hulp. Desteny vertelde over haar angsten: “Heb ik straks een diploma? Wordt mijn vervolgstudie betaald? Hoe kom ik straks rond? Waar vind ik een kamer? Wie kan me helpen als ik vragen heb, als ik er niet uitkom? Waar moet ik aankloppen?”
Maaike vertelde hoe over haar gang langs instanties. Bij de instelling konden ze niet vertellen waar ze moest zijn. Bij Jeugdzorg werd de telefoon niet opgenomen. Op naar de gemeente. De ambtenaar van de gemeente wist het niet, maar zou het uitzoeken. Het IMW (maatschappelijk werk) in Tilburg verwees haar van de ene naar de andere vestiging en uiteindelijk wist de gemeente na een week toch het juiste adres voor haar te vinden. En al die tijd onzekerheid! De angst op straat terecht te komen.

Duidelijk werd dat allerlei mensen die bij jeugdzorg betrokken zijn te weinig beseffen wat zo’n jongere doormaakt. In gesprekken met hulpverleners krijgen ze van alles te horen. Maar wat is voorgespiegeld kan niet altijd waar worden gemaakt. Hulpverleners, beleidsmensen, ze hebben een eigen taal ontwikkeld met allerlei termen en afkortingen en vaak nog in lange en moeilijke zinnen. Maaike en Desteny willen een andere aanpak. Duidelijke afspraken. Heldere taal. En jongeren moeten er veel meer bij worden betrokken, moeten meepraten en meebeslissen

Maaike en Desteny kregen aan het eind van de avond een flink applaus. Iemand vroeg nog waarom ze dit deden. Hun antwoord was helder, zoals die hele avond: “Om te zorgen dat de jeugdzorg beter wordt, dat voogden en begeleiders beter naar ons, jongeren, luisteren. Om te zorgen dat er een betere overgang komt van de instelling naar zelfstandig wonen. De hulp mag dan niet stoppen, want we kunnen het nog niet alleen!”

Kortom, voor de beleidsmakers en -uitvoerders is er nog flink wat te doen! Want waar je woont, moet het ook voor jongeren goed zijn!

Goede gesprekken op de jaarmarkt

Alles zat mee: een niet te koude ochtend voor de opbouwploeg, een herfstzon voor de marktmensen en een nat pak voor de afbrekers, maar die waren zo thuis om te drogen. En onze nieuwe jassen deden daarbij prima dienst. Dank voor alle complimenten over onze nieuwe jassen. De jassencommissie heeft inderdaad uitstekend werk geleverd.

Gemeentebelang kijkt terug op een prima jaarmarkt. Inwoners weten ons te vinden met hun vragen en opmerkingen. Gemeentebelang had bovendien een paar vragen om te peilen wat mensen van allerlei gemeentelijke zaken weten of vinden. En met een kaasblokje of een spekje was het contact snel gelegd.

Wat Gemeentebelang zo leuk vindt, is dat we op deze manier best veel informatie krijgen. We horen hoe iedereen over dingen denkt. En dat is voor ons ook weer belangrijk, want we zitten in de gemeenteraad en het college omdat we onze omgeving zo goed mogelijk willen maken.

Er zijn ook mensen die langs onze stand lopen en zeggen dat ze met politiek niets te maken willen hebben. Maar ze vinden wel dat er wat in hun buurt verbeterd moet worden. Tja, dat is nou precies waar plaatselijke politiek zich ook druk over maakt: je woonomgeving. Moet er iets aan gedaan worden, dan heb je daarbij toch echt de hulp van alle inwoners nodig. En daarom staat Gemeentebelang op de jaarmarkt, om met iedereen in gesprek te komen over zijn buurt.

Dit jaar hebben we drie vragen gesteld, omdat ook wij willen dat Gilze en Rijen een echt duurzame gemeente wordt.

De eerste vraag was of de gemeente een taak heeft bij het realiseren van een kinderboerderij. Een persoon vindt het geen taak van de gemeente, vier hadden niets ingevuld en de meesten vonden wel dat de gemeente moest helpen. Dat is duidelijk.

De tweede vraag ging over verdroging. Omdat zoveel voor -en achtertuinen tegenwoordig vol stenen worden gelegd, kan het water niet goed meer vastgehouden worden en verdroogt de grond. De andere kant is dat als er een keer een hevige regenbui is, dat dan het water in een keer wegloopt, het riool in. Helaas zijn onze riolen daar niet op berekend en dan krijg je een tijdelijk overstroming. Onze vraag was dan ook: moet de gemeente de verstening aanpakken of moet de riolering verbeterd worden?

Uit de gesprekken bleek dat niet iedereen ervan op de hoogte was dat verstening een probleem kan geven. De antwoorden waren ook divers. Iets minder dan de helft was voor de gemeentelijke optie: verstening aanpakken. Net niet de helft was voor betere riolering en de rest was voor beide opties. En één iemand schreef: allebei en snel.

De derde vraag ging over afval als grondstof en hoe die op te halen. Moet de gemeentewerf 4 mini-containers verstrekken en die ophalen – de duurste optie – of wijkcontainers plaatsen voor het restafval op maximaal 300 meter, de goedkoopste variant? Of moet de wijkcontainer op maximaal 200 meter staan, de iets duurdere variant? De overgrote meerderheid ging voor het restafval in een wijkcontainer op maximaal 200 meter

De uitslagen van deze enquête nemen we, zoals men van ons gewend is, mee in onze afwegingen. De meningen over de kinderboerderij en het afval zijn duidelijk. De verdroging door verstening vraagt wat meer overleg want uit de gesprekken blijkt dat best veel mensen daar nog nooit bij stilgestaan hadden.

Gemeentebelang heeft weer genoten van de gesprekken met tal van inwoners. Gemeentebelang heeft weer gevoeld dat veel mensen samen met ons vinden, dat waar je woont, het goed moet zijn. Wil je meer weten over Gemeentebelang? Of je mening geven. Of iets vragen. Dat kan allemaal op deze website. Ga naar Contact.

Het is zover! Nieuwe zwembad/sporthal komt er nu echt!

De gemeenteraad heeft eind maart groen licht gegeven voor de realisatie van het nieuwe zwembad met de nieuwe sporthal. Gemeentebelang is blij dat het nu zover is, al duurt het nog tot begin 2018 voordat daadwerkelijk de deuren van de nieuwe accommodatie opengaan.

Zoals wethouder Ariane Zwarts tijdens de raadvergadering zei: ‘Het is lang een kwestie geweest van waar en hoe, maar uiteindelijk gaat het over het waarom. We doen dit voor onze inwoners, zodat zij de komende 40 jaar in Rijen kunnen blijven zwemmen en sporten.’

Het hele proces is uiteindelijk een zaak van alle politieke partijen geworden. Die hebben allemaal invloed gehad op het proces. In het begin werd dit gedomineerd door allerlei meningen over bijvoorbeeld de configuratie en vooral de locatie. Daarna zijn alle politieke partijen in grote mate betrokken bij de invulling van de combinatiehal, het programma van eisen en uiteraard de financiële afweging. Dit alles heeft ertoe geleid dat het raadsbesluit unaniem door de raad is gesteund.

Bij de vorming van de huidige coalitie koos Gemeentebelang ervoor om wethouder Ariane Zwarts dit dossier te laten uitvoeren. We waren kritisch over het nieuwe zwembad. Dat zou toen nog enkel en alleen een “doelgroepenbad” worden. Door de gesprekken die Gemeentebelang voor en na de verkiezingen voerde met de gebruikers van Tropical werd ons al snel duidelijk dat de gemeente dan de plank behoorlijk zou misslaan. De goed gebruikte en enorm gewaardeerde “plussen” in het oude bad moesten toch echt in het nieuwe bad gerealiseerd worden. Van doelgroepenbad naar een plusvariant was dus de opzet van Gemeentebelang. En om deze ombuiging te maken, zo was het idee van Gemeentebelang tijdens de coalitieonderhandelingen, moest je ook de regie aandurven. Zo werd onze nog kersverse wethouder Ariane Zwarts verantwoordelijk voor de realisatie en uitvoering van het project nieuw zwembad/sporthal.

Nadat de locatie aan Den Butter definitief was vastgesteld door de Raad ging wethouder Ariane Zwarts in rap tempo aan de slag om met de raad, veel betrokkenen en bewoners van de Vliegende Vennen te komen tot een prachtige invulling van dit project. Zij wilde zoveel mogelijk wensen van de zwemmers en sporters vervullen en startte een proces om te komen tot een zwembad en een sporthal in een accommodatie die modern, eigentijds en financieel haalbaar moest worden. Een accommodatie waar we de komende 40 jaar weer volop van kunnen gaan genieten. Een plek om te sporten en te zwemmen, maar ook een ontmoetingsplek. Zo komen de gewaardeerde kenmerken van het oude terug in het nieuwe.

Uit het resultaat en de sfeerbeelden maken we op dat aan alles is gedacht: een sfeervolle horecagelegenheid, natuurlijke uitstraling in een groene omgeving, veiligheids- en verkeersaspecten, uitstekend gebruik voor onze ouderen en mindervaliden, een sporthal met extra meters voor optimaal gebruik en veel duurzaamheidmaatregelen. Gemeentebelang is dan ook trots op het resultaat, een plusvariant voor het zwembad en een grotere sporthal met de voorzieningen erin waar door verenigingen, clubs en betrokkenen om gevraagd is. Een hele prestatie! Daarom zegt Gemeentebelang nu al: missie geslaagd, een prachtig plan en we kijken uit naar het eindresultaat.