Onderwerpen uit de Commissie Samenleving

Zwembad-Sporthal

Image

Pieter de Bruijn op pad met boa Stan Pagie

De raadsleden van Gemeentebelang doen meer dan alleen maar partij-, fractie-, commissie- en raadsvergaderingen bezoeken. Ze willen weten wat er in onze gemeente speelt en praten dan ook met heel veel mensen. Raadslid Pieter de Bruijn liep daarom een dagje mee met een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van de gemeente Gilze en Rijen, Stan Pagie.

Voordat de ronde door de gemeente begint, worden alle openstaande meldingen doorgenomen. Er wordt een selectie gemaakt van zaken die op die dag kunnen worden aangepakt. Dat zijn soms kleine punten, zoals het opzoeken van het nummer van een lantaarnpaal (direct ter plekke doorgegeven aan een collega) en soms zaken waarvoor wat meer (speur-)werk nodig is. In principe gaat Stan Pagie altijd op de fiets de gemeente door, want de scooters maken veel te veel herrie en ze stinken nogal.

Tijdens onze omzwervingen komen we op een veld waar twee mannen bezig zijn met metaaldetectoren. In onze gemeente geldt een verbod op scannen met deze apparaten. Hier zijn in de Tweede Wereldoorlog namelijk heel wat bommen en granaten in de bodem terechtgekomen. En als je die opgraaft, dan kan dat levensgevaarlijke situaties opleveren. Ze blijken een vergunning te hebben en hebben zelfs ooit bij de EOD gewerkt. Ze laten zien wat ze zoal hebben gevonden vandaag. Er zitten muntjes uit de 17e eeuw bij.

Stan vertelt dat er ook minder leuke kanten aan zijn werk zitten. Zo behoort ook bekeuringen uitdelen tot zijn taak. De laatste bekeuring was voor de eigenaar van een auto die een doorgang voor de brandweer naar een camping blokkeerde.

“Onderweg spreken we veel mensen. Zo horen we altijd de laatste problemen die mensen ondervinden. We bezoeken bijvoorbeeld hangplekken van jongeren. We signaleren waar afval is gedropt, of waar veel zwerfvuil ligt. Die plekken geven we dan door aan de milieudienst van de gemeente zodat het opgeruimd gaat worden.” Ergernis nummer 1 van veel burgers is de hondenpoep. Er zijn nog steeds hondeneigenaren die het niet uitmaakt waar hun huisdier zijn behoefte doet en de drollen laten liggen. De boa was van plan een tweetal van deze lui te bezoeken om ze op hun gedrag aan te spreken, maar helaas waren ze niet thuis.

Er staat al een tijdje een camper ergens aan de straat, Campers horen op particulier terrein of in een stalling. Om het kenteken van de camper op te vragen gaan we naar het politiebureau in Rijen. De eigenaar woont echter niet in onze gemeente, dus zullen we met wat ouderwetser speurwerk moeten achterhalen wie hem daar geparkeerd heeft. We bellen aan bij enkele huizen en maken een praatje. De ‘eigenaar’ is snel gevonden. Hij krijgt het verzoek zijn camper te verplaatsen.

Aan het eind van onze ronde bezoeken we de weekmarkt, We lopen langs de kramen en brengen nog een bezoekje aan Winkelcentrum de Laverije. Alles blijkt rustig en goed te lopen. Wijzer geworden beëindigen we dit werkbezoek. De conclusie is duidelijk. Ook de boa’s dragen bij aan de uitvoering van de leus van Gemeentebelang: Waar je woont, moet het goed zijn! De boa’s vervullen de broodnodige toezichthoudende en handhavende taken. Daar komt de politie niet meer aan toe. Goed dat de gemeente die taken niet laat liggen. De vraag is of het werkgebied van onze boa’s niet te groot is. Het is aan de gemeenteraad om dat in de gaten te houden.

Wil je meer weten over Gemeentebelang? Via deze website kun je vragen stellen, je mening geven en… lid worden. Dat is zeker een goed begin voor 2016. De beste wensen!

Peter van Seters, bestuurslid van Gemeentebelang

Peter van Seters: “Samen kun je iets bereiken!”

Peter van Seters is een vrije jongen. Hij werkt na zijn pensionering nog steeds als vrachtwagenchauffeur. Voor Gemeentebelang is hij plaatsvervangend lid in de commissie Samenleving. De leden kozen hem bovendien als bestuurslid. Het is goed als kiezers weten wie er namens hen optreedt. Daarom laten we Peter hier aan het woord.

Peter van Seters: “Ik kom uit een groot gezin: zeven jongens en twee meiden. Er heeft er maar eentje van ons doorgeleerd. De rest, ik ook, was allemaal te gauw afgeleid. Ik kon naar de mulo, maar dat werd niks, na de tweede klas ging ik naar de ambachtsschool, maar dat was ook niks voor mij. Ik was niet technisch, meer een werker, een doener. Ik mocht eind van het jaar niet meer terugkomen. Ach, misschien was de leao iets voor me geweest, maar dat is achteraf gepraat.

We hadden thuis een transportbedrijf, daar voelde ik me thuis. Daarin werkte ik op een gegeven moment wel 60 uur per week. Maar de recessie draaide ons de nek om. We reden met zeker 20 auto’s op Italië en toen devalueerde de lire. Veel bedrijven verhuisden naar het Midden-Oosten. Wij ook, om de zaak draaiend te houden. Ik heb een maand of zeven in Iran gewoond en een maand of negen in Istanbul. Van die periode heb ik veel geleerd. De belangrijkste les: nooit verder springen dan de stok lang is, roeien met de riemen die je hebt, geen geld uitgeven voor je het hebt.

Daarna ben ik bij de Brabantse Transport Centrale gaan werken, een coöperatie waarin enkele grote vervoerders samenwerkten. Toen was ik even van de vrachtwagen af. Ik had daar een leidinggevende functie. Contracten, tarieven, regelingen, organiseren, plannen. Maar ik miste er de vrijheid die ik op de vrachtwagen had.”

 

Vrijheid

“Je laadt je vrachtje in en je vertrekt en je trekt je eigen plan. Als je een beetje intelligent bent, win je een hoop tijd. Je houdt dan rekening met files, werktijden, landelijke gewoontes, je belt even dat je eraan komt, dat soort dingen. En dan houd je tijd over. Ik heb heel wat mooie steden, musea enzo gezien. Berlijn, Milaan, Brescia, noem maar op. Veel mensen denken dat chauffeurs maar beperkte interesses hebben. Daar klopt weinig van. Ik heb met heel wat collega’s gesprekken gevoerd over de politiek, hypotheken, bankzaken, opvoeding, ook met Italianen en Duitsers. Vrachtwagenchauffeurs zijn echt niet allemaal cowboys. Bij Rutters hebben we er geen een. Ze hebben daar een heel aparte ploeg chauffeurs. Ze werken er allemaal efficiënt, gewoon boerenslimheid. Het familiebedrijf wordt ook verstandig geleid. Goede afspraken met klanten. Personeel wordt niet onder druk gezet en je krijgt een stuk vrijheid. Dat werkt. Ik voel me er erg op mijn plek.”

 

Politiek

“Ik kwam met de politiek in aanraking in de jaren zeventig. Toen was er een groep (P’70, een van de voorgangers van Gemeentebelang. Red.) die de vrachtwagens uit de bebouwde kom wou hebben. Ik snapte dat wel. Het is niet leuk als er in het weekend zo’n enorm ding voor je deur staat. Toen is de Chauffeursvereniging opgericht, want als je met meer bent, kun je samen iets bereiken. Ik ben daar nog even voorzitter van geweest. Ik heb toen heel wat gesprekken met Gerrit Boemaars en burgemeester Ballings gevoerd over waar het langparkeren wel zou kunnen.

En verleden jaar ben ik opnieuw met de politiek in aanraking gekomen. Ik ben een fanatiek sporter: zwemmen en fietsen, maar dan in mijn eentje. En toen kwam de discussie over het nieuwe zwembad. De gebruikers van het zwembad wilden een vinger in de pap. Riet Goppel zei: “Peter, jij moet meedoen!” en dus gingen we met een stel rapporten lezen en praten met ambtenaren. Op een gegeven moment wisten we meer over het zwembad dan Laco (de uitbater) en de gemeente (de eigenaar).

We nodigden ook raadsleden uit om met ons over het nieuwe zwembad te praten. Zo kwamen we in contact met Gemeentebelang: eerst met de huidige wethouder Ariane Zwarts en met Marieke Bosscher en later met Pieter de Bruijn en Dennis van Loenhout. En dat klikte. Ik dacht: daar zou ik wel bij willen horen. En toen heb ik besloten lid te worden. En als ik ergens lid wordt, dan doe ik dat niet half. Dan duik ik er van meet af aan in!”

Wil jij ook samen met anderen zorgen dat de juiste beslissingen over je woonomgeving worden genomen?  Neem dan contact met ons op. Want waar je woont, moet het goed zijn!

Samenwerken in de uitvoering van de Wmo

In het novembernummer van Ons van KBO-Brabant staat een interview met Wethouder Ariane Zwarts en Carel Gorissen van SeniorenVereniging Rijen. Ze vertellen over hun samenwerking bij de uitvoering van de Wmo. Tekst: Mirjam Streefkerk. Beeld: Roy Lazet. Overname van het artikel mag alleen met toestemming van KBO-brabant. Lees HIER het artikel op de site van SV-Rijen.

Johan Manders, fractieleider Gemeenttebelang

Rijen moet veiliger en duurzamer worden

Afgelopen twee weken hebben de twee raadsvergaderingen over de begroting voor 2016 plaatsgevonden. Dat is het moment waarop elke partij aandacht vraagt voor zijn politieke positie in combinatie met de begroting. Na de schriftelijke ronde mogen alle fracties gedurende 15 minuten hun pleidooi houden. Ook deze toespraak is te lezen op onze site!

Tijdens de jaarmarkt hebben veel inwoners ons erop gewezen dat het kruispunt Stationsstraat – Constance Gerlingstraat aangepakt moet worden. Lees hierover meer in het artikel op de site van Gemeentebelang. Gemeentebelang heeft er dan ook voor gekozen om het hierover te hebben en aan te kondigen dat wij snel actie willen. Bij de stemronde over moties heeft Gemeentebelang de problemen rond dit kruispunt aangekaart en uiteraard voor aanpak van dit kruispunt gestemd. Het gevolg is dat dit kruispunt komend jaar op de begroting staat en zal worden aangepakt!

Daarnaast heeft Gemeentebelang ook gestemd voor een nieuw Gemeentelijk VerVoersPlan voor 2016. In dat plan wordt het wegennet in kaart gebracht en komt er en aanpak voor onveilige plekken, dus ook voor het Raadhuisplein, en voor wegen met achterstallig onderhoud.

Rijen krijgt een nieuw zwembad, dat weten we allemaal. Enige tijd geleden hebben we verschillende locaties bekeken om ons een beeld te vormen. En nu heeft Gemeentebelang er aandacht voor gevraagd om het zwembad zo duurzaam mogelijk te maken. Dit betekent dat de gemeente ervoor moet gaan zorgen dat er zo energiezuinig mogelijk gebouwd wordt. Het liefst hadden we gehad dat het zwembad energieneutraal zou worden: dan wekt het zijn eigen energie op. Dat bleek echter te hoog gegrepen. De motie dringt er nu op aan om met zo energiezuinig mogelijke voorstellen te komen.

U kunt vaststellen dat Gemeentebelang opkomt voor de belangen van de burgers en het milieu, want waar je woont, moet het goed zijn…

Hebt u vragen of opmerkingen, stuur ze naar ons via Contact. Wil je lid worden en meepraten en meebeslissen over onze standpunten? Ga naar Contact en meld je aan!

Samenwerking, want waar je woont, moet het goed zijn!

Gemeentebelang is op koers!

Door de beslommeringen van de dag vergeet je weleens om terug te kijken naar je werk of even een pas op de plaats te maken en je af te vragen waarom doen we het ook al weer? En is wat we doen ook datgene wat we wilden? In de politiek wordt dat eigenlijk bijna nooit gedaan. Maar wij van Gemeentebelang vinden het wel degelijk belangrijk, omdat je toch het mandaat van je kiezers hebt gevraagd. Heb je ze dan gegeven wat men verwachtte?

In ieder geval beschikt Gemeentebelang over een hardwerkende en enthousiaste club mensen die hun verantwoordelijkheid pakken en de discussie aan durven te gaan. Het is ons gelukt om onze achterban te betrekken bij de discussies. We hebben mensen met verstand van zaken aan ons weten te binden om ons te adviseren. We overleggen met bewoners, omdat wij hen het belangrijkste vinden.

En we kunnen zelfs van successen spreken, omdat wij horen wat mensen belangrijk vinden. We noemen enkele voorbeelden. De prikpost van de Tilburgse ziekenhuizen zou zowel in Rijen als Gilze verdwijnen, maar is door de inzet van Gemeentebelang gewoon blijven bestaan. Dan is er de discussie met de inwoners over het spoor. Een megaproject met grote gevolgen. Het staat nog in de kinderschoenen, al loopt het al jaren. Maar mede door  Gemeentebelang wordt er nog steeds rekening gehouden met de bewoners aan het spoor.

Ook voor het moeilijke dossier van het zwembad zijn wij niet weggelopen. Dat het oude zwembad niet mocht worden opgeknapt, bleek al beslist zijn. Toch hebben wij de handschoen opgepakt om voor Rijen een zwembad en sporthal op maat te bouwen. Zoals men van ons gewend is, doet onze wethouder dat door naar veel mensen te luisteren en dan de knoop door te hakken. De opzet blijft om deze bestuursperiode alles af te ronden.

De Kring heeft zijn nieuwe schoolgebouw. Dit was voor ons een zwaar programmapunt bij de verkiezingen. Het is er gekomen zoals wij dat voor ogen hadden: een brede school voor een nog betere toekomst van onze jeugd.

Vergeet de decentralisaties niet, o.a. bij de Jeugdzorg en de Wmo. Daarover hebben we contact met vele groeperingen. Ook daar horen we positieve reacties over. Voor Gemeentebelang is het erg belangrijk om juist die groepen alle aandacht te geven.

Voor Gemeentebelang is communicatie eigenlijk het belangrijkste. Daarom heeft onze wethouder dat ook in haar portefeuille. Niet voor niets overlegt ze met zoveel mensen voordat het subsidiebeleid wordt vastgesteld.

En weet u nog dat Gemeentebelang in de vorige raadsperiode veel kritiek had op de inrichting van de begroting en boos was over hoe men met de centen omsprong? Er is een kentering: de Kring is toch maar mooi gebouwd binnen het gevraagde krediet. Financiële afspraken worden beter nageleefd en gecontroleerd.

Op onze zomerreisactie kregen we veel positieve reacties. Rijenaren weten wie voor hen opkomt. De gemeenteraadsfractie werkt keihard en in een prima sfeer.  Een uitstekend begin! En dat betekent dat we in de resterende raadsperiode nog veel uit ons programma kunnen verwezenlijken.

U weet het: Waar je woont, moet het goed zijn…! We werken er hard aan, maar mochten er verbeterpunten zijn, klik dan op Contact en meld ze aan ons.

Rijen ruimt op!

Omdat ik het milieu belangrijk vind, wilde ik wel eens zien en ervaren hoe onze ophaaldienst werkt. Hoe doe je dat? Nou gewoon door een dag mee te gaan op de vuilniswagen en mee te helpen. Dat leek mij de meest realistische manier om ook lijfelijk te ervaren wat ervoor nodig is om dit te doen en ook om te zien over welke hoeveelheden het nu gaat!

Fractieleider Johan Manders van Gemeentebelang

Johan Manders: “Zwaar werk!”

Woensdag 27 mei was het zo ver. Ik meldde me om acht uur bij de gemeentewerf. Die dag zou ik een van de medewerkers gaan vervangen en met Erik en Henk (chauffeur voor deze dag) aan de slag gaan. Na een korte uitleg, een vuilniswagen is tenslotte een complex maar ook gevaarlijk vehicle met alle techniek, gingen we aan het werk. Rijen West stond op het schema. Ik heb die dag veel ervaren en geleerd.

Als eerste viel me op dat dit nog echt ouderwets handwerk is. Bukken, zakken pakken en in de bak gooien. Dat deden Erik en ik die dag honderden keren. Mijn rug was hier niet aan gewend, dat kan ik u verzekeren. Dus: lichamelijk zwaar werk!

Als tweede viel me de hoeveelheid op. Aan het einde van de dag zat de container van de vuilniswagen bomvol! Meer dan 4900 kg plastic! Een snelle rekensom: deze route wordt twee keer per veertien dagen gedaan (Rijen west en oost), dat betekent dus ongeveer 10 ton per 14 dagen. En dat keer 26 (eens in de twee weken ophalen), dan kom je dus uit op ongeveer 260 ton plastic per jaar, enkel uit Rijen! Gelukkig brengt het plastic een substantieel deel van de kosten op. Dat hangt af van de hoeveelheid en de mate van vervuiling (andere stoffen dan plastic), want daarvoor moet de gemeente een boete betalen. Zo kunnen de kosten beperkt blijven en daardoor de afvalheffing zo laag mogelijk! Dat maakt deze ritten rendabel.

Ten derde concludeer ik dat de hoeveelheid restafval gigantisch veel groter zou zijn als we het plastic niet apart zouden ophalen. Ik kijk naar mijn eigen huishouden en stel vast dat door scheiding mijn restafval beperkt blijft tot nog net geen volle grote container per maand!

En ten vierde wil ik opmerken dat ik jammer genoeg moet vaststellen dat je als vuilnisman gevaar loopt in het verkeer. Ik heb die dag ervaren dat je goed moest uitkijken omdat van alle kanten het verkeer zich om ons heen bewoog en dat, jammer genoeg, niet alle verkeersdeelnemers het geduld konden opbrengen om even te wachten. Vandaar deze oproep: houd a.u.b. rekening met onze milieuwerkers!!

Ook stel ik vast dat het de hele dag “aanpoten” is. Er is kort tijd voor een kop koffie en voor de middagpauze, maar uiteindelijk heb ik toch ongeveer 6 uur en drie kwartier achterop de wagen gestaan en plastic verzameld! Gelukkig kon ik ook even bijkomen toen het plastic weggebracht werd naar de milieustraat in Tilburg!

Gedurende deze dag heb ik ook alle hoekjes van ons dorp kunnen zien. Ook hoe krap sommige hofjes zijn! Chapeau voor onze chauffeur Henk die daar netjes doorheen laveerde! Overigens niet overal. Op een plek stond een puincontainer zo weggezet dat we daar achteruit terug moesten, de hele straat door. Dat betekent vertraging en kans op schade!

Al mijn ervaringen van deze dag ga ik delen met mijn fractie en met de leden van Gemeentebelang. Ook ga ik erover nadenken of en hoe wij iets kunnen betekenen voor het milieu in Rijen. Hierover later meer. Tot slot dank aan de gemeente voor deze mogelijkheid, en ik wil Erik en Henk bedanken voor de zorgvuldige, veilige, begeleiding, de openhartige gesprekken en de uitstekende sfeer van deze dag. En daarmee spreek ik ook mijn waardering uit voor het werk dat jullie en al die andere medewerkers van de milieudienst doen. Volgend jaar een dag mee met het legen van vuilcontainers??

Waar je woont, moet het goed zijn… en daar werken we samen aan. Klik op Contact om te reageren op dit artikel

Johan Manders, fractievoorzitter Gemeentebelang

Johan ruimt op