Na de verkiezingen van maart 2018 neemt Gemeentebelang samen met Kern75 en het CDA plaats in de coalitie. In de periode 28 maart t/m 19 april hebben de fracties van Kern ’75, Gemeentebelang en CDA hard gewerkt aan het opstellen van een coalitieprogramma voor de nieuwe bestuursperiode. Het resultaat hiervan lees je hier coalitieprogramma 2018-2022

Na het vertrek van Wethouder Dols in mei 2019 werd de coalitie uitgebreid met een vierde partij. De VVD. Een uitbreiding van de coalitie leidde eveneens tot (kleine) aanpassingen in het coalitieprogramma van 2018-2022 om deze aan te passen op de huidige stand van zaken. Dit herziene coalitieprogramma 2019-2022 lees je hier.