Bestuurslid Ingrid Scheifes

Al vanaf de jaren zeventig ben ik politiek actief. In 1982 werd ik de eerste voorzitter van Gemeentebelang. In 1986 kwam ik in de gemeenteraad van Gilze en Rijen. Ik werd meteen wethouder en dat bleef ik twintig jaar lang.

Na de havo deed ik de sociale academie. Ik ging aan de slag als medisch maatschappelijk werkster en als leidster in de gezinszorg, in Gilze. In mijn vrije tijd behaalde ik het diploma voor geschiedenisdocent. Daarna ging ik lessen geschiedenis en maatschappijleer geven in Baarle-Nassau, Rijen en Dongen.

Van 1986 tot 2006 was ik wethouder in Gilze en Rijen. Daarna was ik nog een jaar wethouder in de gemeente Moerdijk. Vanuit mijn wethouderschap vervulde ik functies bij organisaties als de Kredietbank, de GGD, de Diamantgroep, landelijke adviescommissies (VNG), het HKZ  en het onderwijs (WSNS). Bijna al die jaren bleef ik enkele uren les geven in het voortgezet onderwijs om de band met de jeugd te behouden.  Ik moest in 2007 om gezondheidsredenen mijn politieke loopbaan beëindigen.

Ik ben nog steeds actief als adviseur, als extern voorzitter (onderwijszorg), als lid van raden van toezicht (ouderenzorg en maatschappelijk werk) en als bestuurslid van Gemeentebelang. Mijn speerpunten zijn nog steeds zorg, welzijn en onderwijs.

Lid sinds: 16 augustus 1982
Functie: Voorzitter bestuur (interim)
E-mail: Ingrid@Gemeentebelang.org