Politiek is verbonden met idealen en realisme. Anno 2015 krijgt gemeentelijke politiek een sterker raakvlak met de omgeving waar we wonen. In een democratie die ook een rechtsstaat wil zijn, moeten burgers op lokaal niveau hun vertegenwoordigende stem laten horen om de algemene belangen te waarborgen. Regelgeving is het abstracte kader, maar daarin zoeken naar de menselijke maat is een noodzakelijke opgave. Daarvoor heb je vernieuwende ideeën nodig, argumenten en oog voor de veranderende samenleving. De combinatie van open debat, realistische argumenten, politieke wil en daadkracht is wat mij aanspreekt in Gemeentebelang.

Functie: Raadslid | Commissielid Middelen

E-mail: ben@gemeentebelang.org