AED daar red je levens mee

AED daar red je levens mee

Vorige week donderdagavond was ik aanwezig bij de ledenvergadering van mijn partij Gemeentebelang in De Boodschap. Net na de aftrap werd John AartsMarieke onwel en dat zag er zeer ernstig uit. Onmiddellijk werd 112 gebeld. Tegelijkertijd ontvingen alle aangemelde burgerhulpverleners, wonend in de directe omgeving via sms een AED-alert. In dit sms staat vermeld waar de dichtsbijzijnde AED (Automatische Externe Defibrillator) hangt en met een code kan deze meegenomen worden.

Werkelijk waar van alle kanten kwamen de burgerhulpverleners aangesneld om bijstand te verlenen. Ondertussen was de AED, die bij de ingang van De Boodschap hangt, al opgehaald en door twee van onze eigen leden met EHBO kennis ter plaatse met succes ingezet.

Na een aantal minuten arriveerde ambulancepersoneel en namen zij de reanimatie over. Dankzij het adequate optreden van de diverse hulpverleners en de beschikbaarheid van een AED kon het slachtoffer bij bewustzijn met de ambulance richting het ziekenhuis vertrekken.

Graag wil ik de Stichting Het Rijens Hart, bij u onder de aandacht brengen. Deze stichting is niet alleen druk doende om geïnteresseerden te trainen voor het gebruik van een AED apparaat of het geven van reanimatiecursussen, tevens droeg zij mede zorg voor een goede verspreiding van de beschikbare AED apparaten binnen Rijen. Ook roept Het Rijens Hart inwoners op om zich aan te melden voor een AED-alert. Dan ontvang je dus bovengenoemde sms en kun je het verschil tussen leven en dood maken.AED daar red je levens mee

Ik heb met eigen ogen gezien hoe belangrijk het is dat de AED’s wijdverspreid beschikbaar zijn, dat ze gebruikt worden en dat er niet genoeg burgerhulpverleners ter plekke kunnen zijn. Tenslotte weet je nooit wie van de geïnformeerden in de gelegenheid zijn om daadwerkelijk te gaan. Petje af voor deze mensen.

Marieke Slink-Bosscher

Ga hier naar de website van de Stichting Rijens Hart
Lees hier het hele weekblad.

Begrotingsraad

Uit het weekblad van 7 november 2012:Jan de Wee
Gemeentebelang
Begrotingsraad. Financiële toekomst van de gemeente ziet er niet goed uit.

Bij de begrotingsbehandeling waarschuwt Gemeentebelang het college voor een veel te groot optimisme en schetst een groot aantal veranderingen die in een sneltrein vaart op gemeentes afkomen en waarop de gemeente ook snel moet anticiperen. De financiële situatie staat er voor de nabije toekomst niet goed voor.

In de Begrotingsraad van woensdag 31 oktober zegt Gemeentebelang dat de gemeente er voor de nabije toekomst niet goed voor staat. De financiële crisis drukt zijn stempel ook zwaar op de gemeentes. Dat betekent dat er heel goed gekeken moet worden welke zaken nog wel en welke niet worden opgepakt. Bezuinigingen zullen de komende jaren een belangrijke rol spelen. Het gebruiken van reserves houd je niet lang vol als er minder inkomsten zijn.
Gilze en Rijen voerde jarenlang een actieve grondpolitiek en daar voer de gemeente wel bij. Gronden kopen en met winst verkopen leverde de gemeente kas goed op. Maar helaas, deze tijd is voorbij en zal niet meer terug komen. Gilze en Rijen heeft nu heel veel grond waar geen belangstelling meer voor is. Gronden worden minder waard en daar schrijft het college ook voor af, maar men denkt nog steeds dat alle gronden voor 2020 zullen worden verkocht. Gemeentebelang is van mening dat dat absoluut niet zo zal zijn. Er zijn gemeenten in ons land die waarden van een aantal gronden tot nul hebben teruggebracht.

Het is tijd dat men inziet dat dromen over goede toekomstige resultaten voorbij is. Er staat heel veel en ook heel snel veel te veranderen. Daar kun je op anticiperen als je een goede financiële basis hebt. Die had veel beter kunnen zijn als de laatste jaren zuiniger was om gegaan met gemeente financiën. Met realisme, een beleid van goed is goed, had de gemeente er beter voor gestaan. De tijd van “ons kan niets gebeuren” is echt voorbij.

De plannen van het nieuwe kabinet vermelden o.a. dat gewerkt moet worden naar gemeenten van minimaal 100.000 inwoners. Ook dat zal heel veel van de gemeente vergen; ook financieel. Die fusie zal toch nog wel even op zich laten wachten maar daaraan voorafgaand zullen stappen moeten worden genomen om met andere gemeenten samen te werken. Nu de poging om samen te werken met Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Goirle is mislukt is het goed om samenwerking te zoeken met Dongen. De uitgestoken hand van de Burgemeester van Dongen moeten we zeker aannemen.Begrotingsraad 2012

Het college wil de OZB sterk verhogen en zegt daarbij dat de verhoging voor de inwoners heel erg mee zal vallen, omdat rioolbelasting op het oude niveau blijft en de afvalstoffenheffing wordt verlaagd. Gemeentebelang is van mening dat deze koppeling niet terecht is, omdat de OZB de inflatie dient te volgen (max.2%) en de heffingen de werkelijke kosten volgen. Wij zullen daar in de Begrotingsraad van 8 november op terug komen.

Verder heeft Gemeentebelang nog aangedrongen op een snelle aanpak van de bouw van de nieuwe basisschool De Kring in de Vliegende Vennen. De locatie is nu bekend, dus is er geen reden meer om nog langer te wachten.
Gemeentebelang is verontrust over de cijfers van te veel alcohol gebruik door jongeren in onze gemeente. Is het percentage in de regio 5%, in Gilze en Rijen drinken 9% van de jongeren te veel. Zij vraagt zich af of het project ”Think before you drink” wel voldoende is om het percentage voldoende te laten zakken.

Gemeentebelang is voorstander van vrije winkelopeningstijden en vraagt het college snel met een nieuw voorstel te komen. Dat is mogelijk nu de tweede kamer akkoord is gegaan met het door de gemeente zelf regelen van winkelopeningstijden en de eerste kamer dit binnenkort ook zal besluiten.

Gemeentebelang staat voor uw belang …………wat waar je woont moet het goed zijn.

Lees hier het hele weekblad.

Zie ook onze agenda voor zaken die de komende tijd spelen.