Verkeersveiligheid bij De Brakken kan beter

Gemeentebelang: inspreker geeft helder aan waar het aan schort

Rondom de scholen is het met wegbrengen en ophalen van de kinderen een drukte van jewelste. Waar vroeger de kinderen op de fiets kwamen worden ze nu door hun ouders, oppas of door de buitenschoolse opvang met de auto gebracht. In een dorp met twee scholen dicht bij elkaar in een oudere woonwijk geeft dit elke ochtend en middag niet het gevoel dat dit allemaal goed kan blijven gaan.

Tijdens de commissievergadering Ruimte vroeg een inspreker namens de buurtvereniging dan ook aandacht voor de verkeerssituatie rond basisschool De Brakken. En dan met name rondom/bij de Mosselaar, Pius X straat/Burgemeester Sweensplein. De inspreker gaf duidelijk aan waar het aan schortte en had ook goede ideeën hoe de situatie verbeterd kan worden.

De commissieleden van Gemeentebelang waren het dan ook van harte eens met de voorstellen die de buurtvereniging deed. En zoals we al vaker aangeven, maak er geen ellenlang ambtelijk verhaal van maar zorg voor een aanpak die kort, snel en simpel is. Want deze voorstellen kunnen wat ons betreft gewoon uitgevoerd worden. Dan is de omgeving van de school direct een stuk veiliger.

Wat Gemeentebelang wel verbaast is dat hier geen rekening mee is gehouden met de herinrichting van de Mosselaar richting de Riekevoort. De straten zijn na de herinrichting amper dicht en voor heel veel geld aangepast. Maar nu blijkt dat voorrangsregels niet duidelijk zijn, er geen goed overzicht is voor met name de overstekende kinderen en dat de verhoging inmiddels ook gebruikt wordt als parkeerplaats. Met de vernieuwing van De Brakken, enige jaren gelden, heeft Gemeentebelang al aangegeven zich zorgen te maken over de verkeersstromen. Ons voorstel voor een kiss & ride zone werd bijvoorbeeld toen door andere partijen weggewuifd. Gemeentebelang is dan ook blij dat door de input van de buurtvereniging nu wel aandacht is om de situatie rondom de school te verbeteren en zo in te richten dat kinderen zo veilig mogelijk naar school kunnen.

Het is daarom heel goed dat de buurtvereniging aandacht heeft gevraagd voor deze situatie en op een voortreffelijke wijze met haalbare voorstellen is gekomen. Gemeentebelang is dan ook benieuwd of dit snel wordt opgepakt door de wethouder.

Reageren op dit artikel? Stuur een bericht naar Maud, maud@gemeentebelang.org

En weer worden gemeente-taken uitbesteedt?

Gemeentebelang: zorgen over mogelijk afstoten van eigen afvaldienst

‘Behoud eigen buiten- en afvaldienst’, een punt uit het programma van Gemeentebelang. Maar wel een punt met grote invloed op de woonomgeving in onze gemeente. Denk aan het groenonderhoud dat sinds enige tijd niet meer wordt gedaan door ‘onze’ eigen medewerkers. Met als resultaat dat het groen in onze dorpen slecht onderhouden wordt en de hondenpoepzakjes torenhoog op de afvalbakken gestapeld worden.

De coalitie met GGR, Kern75 en PvdAwilde een onderzoek doen naar de toekomstbestendigheid van onze eigen afvaldienst. Maar de coalitie is in het onderzoek vergeten dat ook gekeken moet worden naar kwaliteit. Onze eigen mensen kennen de dorpen het best, rijden de efficiëntste routes en zijn flexibel inzetbaar. Is onze glascontainer op 1 januari vol? Dan springt een chauffeur in zijn auto. Staat er afval naast een ondergrondse container? Binnen een dag opgeruimd. Liggen er vuilniszakken in de berm? Onze mannen halen dat even op. Dit college kijkt alleen maar naar geld en niet naar kwaliteit en om die zo hoog mogelijk te houden. Gemeentebelang concludeert dat door het afstoten van onze eigen afvaldienst weer het zoveelste uit handen wordt gegegeven aan een commercieel bedrijf dat niets meer doet dan wat in het contract staat. Niets extra’s; dat afval blijft wel een weekje liggen.

Bij uitbesteden wordt de kwaliteit er niet beter op

Al in december vorig jaar bespraken we de informatiebrief met daarin het onderzoek. Een meerderheid van de partijen sprak zich in de commissie uit meerwaarde te zien in het behoud van de eigen afvaldienst.Samen met de VVD en het CDA diende Gemeentebelang een motie in om het college op te dragen de mening van de raad te vragen. Helaas wilden de andere partijen daar niet aan.

De gemeenteraad is onlangs geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Gemeentebelang miste de onderbouwing waarom een verandering de afvalinzameling zou verbeteren. In de commissievergadering zal Gemeentebelang de nadruk leggen op wat het behoud van een eigen afvaldienst ons waard is. Wat uitbesteden is niet altijd beter: dat zien we wel aan ons groenonderhoud!

Reageren op dit artikel? Stuur een bericht naar Maud, maud@gemeentebelang.org

Eindelijk aandacht voor bestaanszekerheid

Gemeentebelang: motie tegemoetkoming reiskosten minima raadsbreed aangenomen

In de komende commissievergadering Samenleving bespreekt de gemeenteraad het armoedeonderzoek. Op de uitslag van dit onderzoek en vooral wat het college daarmee gaat doen werd met spanning gewacht. De coalitie van Kern’75, GGR en PvdA had namelijk nauwelijks sociale punten opgenomen in hun coalitieprogramma. Het was naar hun mening eerst nodig te onderzoeken wat er precies nog verbeterd kon worden.

Bij de behandeling van de Perspectiefnota bleek gelukkig wel dat het college openstaat om de reikwijdte van de minimaregelingen te verruimen. Op die manier kunnen meer mensen in onze gemeente ondersteund worden. Uiteraard staat Gemeentebelang achter deze keuze. Inwoners moeten dan natuurlijk wel op de hoogte zijn van de regelingen. Eerder al hadden wij een discussie met wethouder Doremalen over het feit dat zij inwoners niet op de hoogte wilde brengen van het “Noodfonds schrijnende gevallen” in onze gemeente. Hoe bijzonder was dat!

Maud van der Meer, fractievoorzitter van Gemeentebelang

Bij het armoedeonderzoek zijn ook inwoners betrokken die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor Gemeentebelang is dat heel belangrijk. Want inmiddels weten we dat steeds meer mensen niet of nauwelijks rond kunnen komen. De gigantische inflatie waardoor de dagelijkse boodschappen enorm duur zijn geworden, de energiekosten, kleding en eigenlijk alles. Wat Gemeentebelang betreft moeten we ons daarom gaan richten op bestaanszekerheid. Dat betekent niet alleen dat je eten kunt kopen en je huis kunt betalen maar ook dat je naar school kunt gaan of naar je werk. Een duidelijk knelpunt in het onderzoek was dan ook de hoge kosten van het openbaar vervoer.

Het is ontzettend belangrijk dat inwoners, die dit er niet nog eens bij kunnen hebben, daarin tegemoet gekomen kunnen worden voor. Gemeentebelang heeft daarom de motie ingediend met de titel: ‘Mobiliteit is meedoen, gratis openbaar vervoer voor minima’. Deze motie is door alle partijen ondersteund en daarmee aangenomen. Gemeentebelang is hier heel blij mee voor onze inwoners die dat goed kunnen gebruiken, want goed sociaal beleid is belangrijker dan ooit! Meer weten? Of meedenken? Mail dan naar maud@gemeentebelang.org