Aan de omwonenden van zwembad Tropical en sporthal Margriet

Beste omwonenden van zwembad Tropical en sporthal Margriet,

Volgend jaar begint de bouw van het nieuwe zwembad met sporthal achter de Vliegende Vennen. Het wordt tijd om na te gaan denken over wat er met het oude zwembad moet gebeuren en met de huidige sporthal. De betrokkenen bij de ontwikkelingen zijn ook de buurtbewoners. Gemeentebelang wil graag weten wat zij willen.

Als het zwembad straks overbodig is, gaat er heel wat in de woonwijk Vijf Eiken veranderen. Op dit moment staat er nog niets vast. Daarom vinden wij het nu het juiste moment om bij iedereen in de omgeving van het oude zwembad te informeren welke ideeën of wensen men heeft.

Moet het zwembad gesloopt worden? Moet er meer groen gaan komen en/of een speelplaats? Is er extra parkeerruimte nodig of moeten er nieuwe woningen komen? Of wil men een andere bestemming voor het huidige zwembad? Wat wil jij?

De sporthal zou kunnen blijven: er moet immers een sportgelegenheid blijven voor de gymlessen van de scholen in de buurt. Maar dat kan ook in een gymzaal. Er zijn dus veel mogelijkheden en combinaties om over na te denken, want de sporthal kan natuurlijk ook gerenoveerd worden, maar dan zonder zwembad en horeca.

Kortom, het is tijd om te horen wat iedereen in de buurt ervan vindt! Laat je het ons weten? Gemeentebelang komt in de kerstvakantie bij je langs, maar ook op onze website en onze facebook-pagina kun je je wensen en je ideeën kwijt. Of mail naar: secretariaat@gemeentebelang.org

Wij zijn benieuwd naar jullie mening!

Hartelijke groet,

namens de fractie van Gemeentebelang, Johan Manders

Actie Torenlicht: ook Gemeentebelang adopteerde een ledlamp

Al enige jaren waren de vier uurwerken van de Maria Magdalenakerk onverlicht. Een voor een vielen de lampen in de loop van de tijd uit zodat het bestuur moest besluiten om de verlichting dan maar geheel uit te schakelen. En wat een verschil: het baken was weg, de tijd was in het donker niet meer af te lezen. Wat een gemis!

Het bestuur van de parochie heeft het er niet bij laten zitten. In september werden we verrast met de crowd-funding actie Torenlicht…  “LED it be”. Een actie om maar liefst 152 ledlampen te doneren om zo de uurwerken weer verlicht te krijgen. Deze geweldige campagne ging ook aan Gemeentebelang niet ongemerkt voorbij. De kerktoren is een beeldbepalend Rijens monument en we wilden er graag ons steentje aan bijdragen om dat in ere te herstellen. Daarbij was de actie niet alleen opgezet voor en door inwoners, maar ook was gedacht aan duurzame ledverlichting. Kortom, voor Gemeentebelang alle reden om ook een lamp te adopteren.

Omdat we er vroeg bij waren, konden we kiezen welke lamp het dan moest worden. ‘Onze lamp’ werd nummer 20 aan de zuidzijde. Waarom 20? Twintig is een mooi getal, omdat het de som is van de cijfers van het oprichtingsjaar van Gemeentebelang. Het is een lamp op een wijzer, omdat deze net als Gemeentebelang altijd vooruit gaat. Het is een nummer dat tussen alle cijfers staat, net zoals Gemeentebelang tussen onze inwoners wil staan. En waarom we voor de zuidzijde gekozen hebben? Dat is voorlopig het geheim van Gemeentebelang.

Kortom, we hebben enorm veel waardering voor het parochiebestuur, voor alle vrijwilligers en al die anderen die hebben bijgedragen aan het slagen van deze actie. Gemeentebelang heeft met veel plezier deelgenomen aan ‘Torenlicht… LED it be’

Daar is ie dan: de begrotingswebsite van Gilze en Rijen

Kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 kwam Gemeentebelang met het idee om de gemeentelijke financiën in een nieuw jasje te steken. In een kleine commissie werden de vernieuwende ideeën van de VNG-commissie Depla (Vereniging Nederlandse Gemeenten) doorgenomen. Conclusie: het moet toch mogelijk zijn de burger ook digitaal inzicht te geven in het huishoudboekje van de gemeente!

Tijdens de begrotingsbehandelingen in de commissie Middelen en in speeches van fractievoorzitter Johan Manders hebben we gewezen op gemeenten die al een ‘begrotingsapp’ op hun website hadden geïnstalleerd. Wethouder Financiën en de financiële ambtenaren van de gemeente waren vooraleerst niet enthousiast. Maar in de jaarstukken 2013 kwamen al de eerste ‘kleurtjes’, voornamelijk rood en groen, om aan te geven hoe een bepaalde post of programma er voorstond. Het was de eerste aanwijzing dat er in de presentatie van de gemeentelijke financiële stukken veranderingen op til waren. Je kon redelijk gemakkelijk zien of een bepaald programma extra aandacht nodig had. In 2015 hebben we onze ‘begrotingsapp’-wensen nog eens herhaald.

Het proces van planning en controle (de P&C-cyclus) van de gemeente Gilze en Rijen is op zichzelf toereikend om een oordeel te kunnen geven over de financiële positie van de gemeente. Maar voor de burger is het geen transparant financieel overzicht.

We formuleerden begin maart 2015 drie wensen:

  • Wens 1: De huidige P&C-cyclus zou wat betreft zijn presentatie helderder en inzichtelijker gemaakt moeten worden. Het is noodzakelijk om meer grafieken, indicatoren en kengetallen toe te voegen.
  • Wens 2: De begroting en jaarrekening in extenso op de website van de gemeente publiceren.
  • Wens 3: Uitleg geven over de in- en uitgaven van de gemeentelijke financiën. (zie 2)

Ondertussen was het voorstel van de commissie Depla in de VNG aangenomen en men ging werken aan nieuwe regels voor een begrijpelijkere begroting. Nu in 2016 komt de gemeente Gilze en Rijen met een spiksplinternieuwe website, waarmee je als burger wegwijs kunt raken in de gemeentelijke financiën.

En daar is hij dan (KLIK): De begrotingswebsite van Gilze en Rijen

De website in de vingers krijgen vergt wel wat oefening, maar u als burger bent nu in staat het begrotingsproces zelf in kaart te brengen en te volgen. De wethouder Financiën en de financiële ambtenaren zijn in de afgelopen periode enthousiast geworden. Dat is winst, want de gemeentelijke website is weer een beetje transparanter geworden. Het kost enige politieke tijd, maar dan krijg je ook wat.

We hopen wel dat we in de toekomst op de financiële overzichten in kunnen zoomen, dat maakt het geheel nog inzichtelijker.

Ben Beljaars

Jongeren in jeugdhulp: “Praat met en niet over ons!”

Jeugdhulp is een taak van de gemeente. Die moet de leiding nemen. Gemeentebelang organiseerde daarom een gespreksavond waarin jongeren over hun ervaringen met jeugdhulpverlening gingen vertellen.

De deelnemers waren te gast in het Rijense Jongerencentrum A16. Aanwezig waren mensen van politieke partijen, van de gemeente en van allerlei organisaties die met en voor jongeren werken. Marion Patist van Gemeentebelang heette iedereen welkom, vooral de twee leden van de Jeugdraad van Kompaan en De Bocht: Maaike en Desteny. De leden van die jeugdraad timmeren aan de weg. Ze laten van zich horen bij instanties, gemeenten, maar ook in Den Haag. Zij vinden dat er te veel over jongeren wordt gepraat en te weinig met hen!

Wat verwachten jongeren van de jeugdhulp?

Het belangrijkste voor een jongere is een veilige omgeving, een plek waar je niet bang hoeft te zijn en een omgeving die stabiliteit biedt. Dat laatste gaat niet altijd goed in de opvang. Je bent net gewend aan je nieuwe omgeving, en dan moet je verhuizen. Begeleiders gaan en komen: een nieuwe voogd, een nieuwe groepsleider. En dan weer je verhaal vertellen en niet iedereen gelooft jouw kant van het verhaal. Je wordt niet altijd geaccepteerd zoals je bent.
Een jongere in de hulpverlening krijgt ook financiële problemen. Er wordt een spaarpotje aangelegd voor als je op kamers gaat. Dat wordt echter niet meer aangevuld zodra je ergens een bijbaantje hebt of als je studiefinanciering of een erfenis krijgt. Sommigen hebben voldoende kleren omdat ze die van thuis meekregen, maar als je een winterjas nodig hebt en je ouders werken niet mee, dan moet je je spaarpot aanspreken. En je hebt toch echt wel een buffer nodig als je 18 wordt en op eigen benen moet gaan staan.

En als een jongere 18 wordt?

De overgang van onder de achttien naar boven de achttien levert flink wat problemen op. Jongeren moeten het dan ineens zelf maar uitzoeken. En het is helemaal niet duidelijk bij wie ze moeten zijn voor hulp. Desteny vertelde over haar angsten: “Heb ik straks een diploma? Wordt mijn vervolgstudie betaald? Hoe kom ik straks rond? Waar vind ik een kamer? Wie kan me helpen als ik vragen heb, als ik er niet uitkom? Waar moet ik aankloppen?”
Maaike vertelde hoe over haar gang langs instanties. Bij de instelling konden ze niet vertellen waar ze moest zijn. Bij Jeugdzorg werd de telefoon niet opgenomen. Op naar de gemeente. De ambtenaar van de gemeente wist het niet, maar zou het uitzoeken. Het IMW (maatschappelijk werk) in Tilburg verwees haar van de ene naar de andere vestiging en uiteindelijk wist de gemeente na een week toch het juiste adres voor haar te vinden. En al die tijd onzekerheid! De angst op straat terecht te komen.

Duidelijk werd dat allerlei mensen die bij jeugdzorg betrokken zijn te weinig beseffen wat zo’n jongere doormaakt. In gesprekken met hulpverleners krijgen ze van alles te horen. Maar wat is voorgespiegeld kan niet altijd waar worden gemaakt. Hulpverleners, beleidsmensen, ze hebben een eigen taal ontwikkeld met allerlei termen en afkortingen en vaak nog in lange en moeilijke zinnen. Maaike en Desteny willen een andere aanpak. Duidelijke afspraken. Heldere taal. En jongeren moeten er veel meer bij worden betrokken, moeten meepraten en meebeslissen

Maaike en Desteny kregen aan het eind van de avond een flink applaus. Iemand vroeg nog waarom ze dit deden. Hun antwoord was helder, zoals die hele avond: “Om te zorgen dat de jeugdzorg beter wordt, dat voogden en begeleiders beter naar ons, jongeren, luisteren. Om te zorgen dat er een betere overgang komt van de instelling naar zelfstandig wonen. De hulp mag dan niet stoppen, want we kunnen het nog niet alleen!”

Kortom, voor de beleidsmakers en -uitvoerders is er nog flink wat te doen! Want waar je woont, moet het ook voor jongeren goed zijn!

De plannen voor de N282 zijn verbeterd!

Over verandering en verbreding van de provinciale weg tussen Hulten en afslag Vijf Eiken, de N282, is jarenlang gediscussieerd. Uiteindelijk ligt er een plan waar Gemeentebelang vertrouwen in heeft. In de commissie Ruimte werd de overeenkomst tussen de provincie en de gemeente besproken. In deze overeenkomst staan de afspraken Wie gaat wat doen? Maar vooral ook: wie gaat wat betalen?

Gemeentebelang vond het belangrijk om Hulten autoluw te maken. Hulten zou dan niet meer doorsneden worden door deze weg. En dat zou de leefbaarheid en veiligheid daar enorm verbeteren.

Over de verbreding van de N282 was Gemeentebelang op twee punten kritisch. Het kostte de gemeente te veel geld en de Vijf Eikenweg zou daardoor te druk worden.

De gemeente moest oorspronkelijk ongeveer 1,9 miljoen aan de verbreding bijdragen! In die tijd stond Gilze en Rijen voor de grote uitdaging van de drie decentralisaties. Gemeentebelang vond dat dit bedrag beter gereserveerd kon worden voor onze zorgtaken. Uit de overeenkomst met de provincie blijkt nu dat de gemeente uiteindelijk € 70.000, – bij moet dragen. Een beduidend positiever resultaat.

Een tweede heikel punt was dat Gemeentebelang zich zorgen maakte over de fuikwerking die zou ontstaan bij kruispunt de Vijf Eiken met alle opstoppingen en verkeersproblemen van dien. De afgelopen tijd zijn de plannen verbeterd. Zo is er nu bijvoorbeeld sprake van ondertunneling van de spoorwegovergang Vijf Eiken. Met de ontwikkelingen in de spoorzone wordt rekening gehouden. Voor dit laatste wordt inmiddels ook al een financiële buffer aangelegd. Gemeentebelang gaat ervan uit dat de kruispunten met de Vijf Eikenweg en met de Julianastraat zodanig in de uitwerking worden meegenomen dat we zeker kunnen zijn van een goede en veilige verkeersafwikkeling.

Gemeentebelang weet dat dit alles nog veel tijd en inzet zal kosten, maar we gaan er van uit dat dit plan voor de N282 als uitgangspunt vastgehouden zal worden.

Meer weten over Gemeentebelang of wil je reageren? Kijk verder op deze website en laat van je horen. Want waar je woont, moet het goed zijn!