Als Zwerfafval Pakker help je mee aan een schoon Gilze en Rijen

Gemeentebelang: Zwerfafval is ergernis nummer 1

In onze gemeente besteden we veel aandacht aan zwerfafval. In de commissie Ruimte is de aanpak zwerfafval geëvalueerd en ook in het komende jaar wordt zwerfafval zoveel mogelijk bestreden. Maar zolang mensen afval achteloos op straat blijven weggooien lijkt het soms een hopeloze missie.

Helaas wordt er nog steeds veel afval op straat gegooid. Blikjes, flesjes, papier, verpakkingen en sinds corona, de mondkapjes. Het is dan ook eerst een kwestie van bewustwording: waarom doe je dat? Samen met de jeugdgemeenteraad en scholen worden leuke acties opgezet maar misschien herinner je ook nog de succesvolle statiegeldactie met de blikjes en flesjes van afgelopen zomer. Ook de borden buiten de bebouwde kom helpen mee om sommige mensen erop te wijzen dat afval op straat gooien gewoon belachelijk is. Maar afval is niet alleen ergerlijk om te zien het is ook gevaarlijk voor dieren. Ze raken erin verstrikt of eten het op met alle gevolgen van dien. Elke dag komt er wel wat bij en dat is ook voor de gemeente niet bij te houden. Maar met jouw hulp, alleen of met een groep, kunnen we veel sneller en nog meer gebieden van zwerfafval verlossen.

In onze gemeente zijn al veel verenigingen, buurtverenigingen en scholen aan de slag met het project Schoon Belonen. Tegen een vergoeding houden zij “hun” gebied zwerfafval vrij. En met die vergoeding kunnen ze wat leuks doen voor hun club of buurt. Daarnaast zijn er ook veel inwoners individueel aan de slag als ZAP-pers, Zwerfafval Pakkers. Deze inwoners wil de gemeente graag ondersteunen met materiaal zoals een knijper en een ring voor de vuilniszak. Ook haalt de gemeente graag je volle vuilniszak op zodat je die niet in de ondergrondse container hoeft te gooien.

Wethouder Ariane Zwarts bij een zwerfafval bord

En de gemeente heeft iets nieuws: het Zwerfafvalkompas. Dit is een app waar je als vrijwilliger kunt aangeven waar je zwerfafval hebt geraapt en wat. Op deze manier kan de gemeente beter in kaart brengen waar veel of weinig afval ligt. Als het nodig is kunnen ze dan bijvoorbeeld een afvalbak plaatsen of een schoonmaakronde regelen. Dus als ZAP-per of met je groep kun je zo nog extra bijdragen aan een schone omgeving.

Gemeentebelang vindt een schone leefomgeving ook belangrijk. Daarom gaan ook leden van Gemeentebelang aan de slag en geven we ons op om een gebied te adopteren. Lijkt het je ook wat om mee te helpen aan een schoon Gilze en Rijen? Geef je dan op bij de gemeente. “Want waar je woont, moet het goed zijn!“ Meer info? Mail naar info@gemeentebelang.org of kijk op Facebook.

Van mondiaal Klimaatakkoord naar lokaal verduurzamen in Gilze en Rijen

Gemeentebelang: het goede verhaal over de REKS

In deze periode wordt binnen alle gemeenten van de regio Hart van Brabant een besluit genomen over de Regionale Energie en Klimaat Strategie, de REKS. Ook onze gemeenteraad heeft afgelopen week positief besloten over deze REKS. Maar wat houdt dit nu precies in?

Stijgende temperatuur, toename van droogte en dan weer wateroverlast door stortbuien. Het klimaat verandert en niet ten goede. Daarom hebben 195 landen in het Klimaatakkoord afgesproken om te werken aan C02 reductie van 49% in 2030 en 95% in 2050.

Alle regio’s in Nederland brengen met de REKS in kaart wat wij in Nederland kunnen doen om de CO2 uitstoot te verminderen. Voor gemeenten gaat het dan over de “gebouwde” omgeving: het opwekken van duurzame energie en het afkoppelen van aardgas. Onze regio heeft gekozen om wind- en zonne-energie te clusteren in zogenaamde energiehubs. Door de door de aanwezigheid van de vliegbasis zijn voor Gilze en Rijen windmolens uitgesloten en komt er hier geen energiehub. Wel wordt er onderzocht of we samen met andere gemeenten vanaf 2030 nieuw bos kunnen creëren met daarboven windenergie.

Het ontwikkelscenario voor duurzame opwekking van elektriciteit

Een andere opdracht is om in de REKS de regionale warmtevraag en het warmteaanbod in beeld te brengen. Het is van groot belang om te weten wat er allemaal aanwezig is in de regio voordat woningen van het aardgas afgaan. Daarom is onderzocht of vraag en aanbod met elkaar in balans is.  Welke opties voor Gilze en Rijen ingezet kunnen worden zal pas aan bod komen als we aan de slag gaan met de lokale Warmte Transitie. De gemeenteraad en ook Gemeentebelang heeft het gebruik van biomassa al uitgesloten als optie voor onze gemeente. Stap voor stap gaan we zo van een wereldwijd Klimaatakkoord via een regionale REKS naar een lokale Warmtetransitie.

De REKS kent een lange periode van voorbereiding die zich grotendeels afspeelde in coronatijd. Hierdoor vonden veel bijeenkomsten digitaal plaats. Er zijn veel partijen bij betrokken zoals energie corporaties, natuur- en milieuorganisaties, waterschappen, agrariërs, bedrijven, woningcorporaties en netwerkbeheerder. Inwoners waren betrokken via 14 online informatieavonden, of konden een enquête invullen. Ook jongeren hebben tijdens een aantal sessies hun input gegeven voor een Jong-RES.

Dit alles heeft geleid tot een REKS waar we als regio trots op mogen zijn. We nemen onze verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst en spreken uit te willen investeren in het klimaat. Gemeentebelang heeft vertrouwen in deze aanpak en hoe we dit gaan vertalen naar onze eigen gemeente. Er zullen in de toekomst uiteraard besluiten moeten worden genomen die veranderingen met zich meebrengen, Gemeentebelang zal die besluiten met het oog op een goede toekomst in onze gemeente nemen. Meer weten? De REKS vind je hier: https://www.gilzerijen.nl/reks.html. Of mail naar info@gemeentebelang.org

Nieuw raadscommissielid Ruimte stelt zich voor

Gemeentebelang: ook Jorn gaat voor duurzaamheid en woningbouw

Bloed kruipt waar het niet gaan kan zegt men weleens. En daarom vinden we het bij Gemeentebelang bijzonder leuk om Jorn Hofsteenge te verwelkomen. Na een inwerkperiode, die volledig digitaal heeft plaatsgevonden, is het ontzettend leuk dat Jorn zich voor ons en de gemeente wil gaan inzetten om deze nog mooier en duurzamer te maken. En daarom stelt Jorn zich dan ook graag aan je voor.

Even voorstellen? Mijn naam is Jorn Hofsteenge en ik ben sinds deze week lid van de commissie ruimte voor Gemeentebelang. Ik ben 28 jaar en geboren en getogen Rijenaar. Ik ben de kleinzoon van Jan van der Steen, voor velen bekend van de oude schoorsteen van zijn leerlooierij die nog altijd bij het centrum staat. Ik woon (nog altijd in Rijen) samen met mijn vrouw, zoontje van 1,5 jaar en vanaf juni een (hopelijk gezonde) dochter.

Jorn Hofsteenge en zijn gezin

Ik ben door mijn vader in de lokale politiek terechtgekomen. Mijn vader is al jaren actief binnen Gemeentebelang, eerst als commissielid en nu als bestuurslid. Na de zoveelste discussie over dingen die wel of niet goed gaan in de gemeente zei hij: “als je zo’n duidelijke mening hebt over hoe het moet gaan in de gemeente, moet je daar iets mee doen”. En dat is precies wat ik mezelf als doel heb gesteld. Om met volle inzet proberen bij te dragen aan een beter Rijen, Gilze, Hulten én Molenschot. Want waar je woont, moet het goed zijn. Ik ben, mede door mijn vader geïnspireerd, gemotiveerd om dit op een open, eerlijke en transparante manier te doen.

In de commissie ruimte hoop ik mee te kunnen denken over de grote uitdagingen die ons als gemeente op korte en lange termijn te wachten staan. Denk hierbij aan het bouwen van woningen, zodat ook mijn kinderen later nog een huis kunnen kopen (ik wil ze immers zelf ook niet tot hun 40e in huis hebben!). Hierbij kan echter de natuur niet uit het oog verloren worden. Ik kijk ook uit naar de uitdaging die de klimaatverandering met zich meebrengt. Van het beter reguleren van hemelwater tot het besparen van energie en het opwekken van meer groene energie. Ik denk dat ons vele uitdagingen te wachten staan. En ik denk dat we hiervoor jong en oud, links en rechts, progressief en conservatief, Gilze, Molenschot, Hulten én Rijen nodig hebben om deze uitdagingen te overwinnen. Ik heb er in ieder geval zin in!

Zou je het ook leuk vinden om net zo enthousiast als Jorn met ons aan de slag te gaan? Laat het gerust weten via info@gemeentebelang.org