Te laat? Gemeentebelang is er altijd!

“Jullie zijn te laat om zieltjes te winnen hoor. De verkiezingen zijn voorbij”. Dit was afgelopen zaterdag de opvallendste opmerking die wij tijdens ‘Praat op Straat’ hoorden.

De verkiezingen zijn voorbij en Gemeentebelang is beloond met opnieuw vijf zetels in de raad. Dat is een feit. Maar daarmee houdt het niet op. Naast dat Gemeentebelang nu druk bezig is om de verkiezingspunten in het coalitieprogramma te krijgen, blijven we in contact met onze inwoners.
We houden dan ook ELKE eerste zaterdag van de maand (dus ook meteen na  de verkiezingen) een soort van open spreekuur op het Wilhelminaplein, dat we ‘Praat op Straat’ gedoopt hebben. En daar gaan we in gesprek met elke inwoner die dat wil.
Gemeentebelang is daarmee anders dan de andere partijen. Wij werken niet alleen als verkiezingen in aantocht zijn , maar we proberen elke dag weer samen met inwoners onze gemeente mooier, fijner en leefbaarder te maken. Het motto van Gemeentebelang is dan ook: “Waar je woont, moet het goed zijn!”

Dus afgelopen zaterdag stond Gemeentebelang zoals vanouds op het Wilhelminaplein. En daar hebben we dan ook verbaasde voorbijgangers uitleg gegeven waar Gemeentebelang voor staat. Daarnaast waren er goede gesprekken over onder andere het onderhoud van groen en straten. Dat kan beter. Dat vinden wij ook en daarom proberen we meer geld vrij te maken voor beheer en onderhoud.

Wil je iets aan Gemeentebelang melden? Dan hoef je echt niet te wachten tot de volgende eerste zaterdag van de maand. Wij komen graag langs om de onderwerpen die onze inwoners aan het hart gaan te bespreken.

Op deze website lees je meer over de standpunten en de activiteiten van Gemeentebelang. Klik op Contact en laat van je horen, want samen kunnen we ervoor zorgen dat het goed is, waar we wonen.

Maak kennis met Johan Manders en Ben Beljaars

Gemeentebelang heeft vijftig kandidaten: allemaal mensen die de partij een warm hart toedragen. De eerste negen willen in de gemeenteraad. Nummer 2 en 3 zijn Johan Manders en Ben Beljaars. We stellen ze aan je voor.

Johan Manders

Johan heeft als fractievoorzitter de afgelopen vier jaar de fractie door soms moeilijke dossiers geleid en geloodst. Hij kent Gemeentebelang door en door, want hij is al sinds 2000 actief in de partij. Het raadslidmaatschap vervulde hij naast zijn werkzaamheden in de geestelijke gezondheidszorg. Dat is een moeilijke richting in de zorg, want de uitdaging is om de juiste zorg te regelen voor hen die moeilijk zorg kunnen krijgen.

Johan geeft niet gauw op. Hij zegt dan ook: ”Ik ben een mensen-mens. Ik ga graag in gesprek en regel dan zaken. Iedereen is te motiveren om moeilijke onderwerpen of activiteiten op te pakken. Ik vind ook belangrijk, dat je je afspraken nakomt en betrouwbaar bent.”

Ben Beljaars 

Ben was de afgelopen jaren lid van de commissie Middelen. Ben is van de zorgvuldige voorbereiding en houdt ons allemaal scherp. Hij maakte zich er sterk voor om de nieuwe gemeentelijke financiën inzichtelijker krijgen voor de inwoners. Ook in het thema veiligheid heeft hij zich vastgebeten: ”Als je ’s avonds op straat loopt, moet het veilig zijn. Dat kan betekenen dat er meer licht moet zijn of dat een ‘onveilige plek’ aangepakt wordt. Dat gaat niet vanzelf, dat vraagt om argumenten, om overtuigingskracht, in veel gevallen dien je vasthoudend te zijn.”

Gemeentebelang doet dat volgens Ben met volle overtuiging. En hij vervolgt: “Het gaat om onze democratie, om verworven rechten – gelijkheid, vrijheid, vertegenwoordiging en verantwoordelijkheid – en de daarbij behorende verplichtingen naar elkaar als burgers. Met elkaar bereiken we meer!”

Nieuwsgierig? Onder Informatie vind je behalve de kandidatenlijst ook onze plannen voor de komende jaren. Laat ons weten wat je ervan vindt. Want waar je woont, moet het goed zijn!

Wie wil onze penningmeester worden?

De penningmeester van Gemeentebelang wordt door de leden als bestuurslid gekozen.  Als bestuurslid levert de penningmeester een algemene bijdrage aan de ontwikkeling van het partijbeleid. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de kas en de bankrekening van de partij. Het is geen moeilijke taak. Iedereen die zijn eigen financiën een beetje op orde weet te houden, kan het penningmeesterschap van een vereniging als Gemeentebelang aan.

Dit zijn de taken van onze penningmeester:

  • Bijhouden van inkomsten en uitgaven.
  • Innen van de contributie van de partijleden en van de jaarlijkse bijdragen van de raadsleden en de wethouder
  • Uitvoeren van betalingen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld zaalhuur, consumpties, kantoorartikelen en campagnemateriaal. Kortom, de bonnetjes afwerken.
  • Jaarlijks doet de penningmeester verslag van de stand van de financiën aan de algemene ledenvergadering. Een kascommissie uit de ledenvergadering controleert namens de partij of alles klopt.

Bestuursleden ontvangen geen salaris, maar de kosten die ze voor de partij maken worden uiteraard vergoed. Je krijgt een verantwoordelijke functie waarin je meer leert over onze samenleving, over de werking van de democratie en de gemeentepolitiek. Je zult met je werk bijdragen aan het waarmaken van de leus van de Gemeentebelang: waar je woont, moet het goed zijn!

Lijkt het je iets of wil je meer weten? Maak dan een afspraak met onze voorzitter Desirée Willems. Bel 06 38038475 of stuur een e-mail naar voorzitter@Gemeentebelang.org. En ben je geen lid van Gemeentebelang? Bel dan toch maar! Je voelt je vast bij ons thuis.