De laatste puntjes op de I voor Den Butter

Gemeentebelang: Werkbezoek geeft doorkijk naar de toekomst

Den Butter is volop in bedrijf. De exploitant Optisport vond het daarom tijd om raads- en commissieleden uit te nodigen voor een werkbezoek. Zo was iedereen in de gelegenheid om het complex weer eens zelf te bekijken en te horen hoe het er voor staat. Maar vooral, wat staat er nog allemaal op het programma? Gemeentebelang was aangenaam verrast!

Het complex is nu ongeveer 10 maanden geopend. Genoeg om een eerste balans op te maken want er waren best wat kinderziekten op te lossen die soms ook groter waren dan verwacht. Het gebouw zit immers vol techniek. Daarnaast stond er een nieuw team dat moest wennen aan het nieuwe gebouw en werkzaamheden die afgestemd moesten worden aan onze enthousiaste gebruikers. Dat hier nog slagen in te maken waren is ook Gemeentebelang niet ontgaan.

Tijdens het werkbezoek hebben we gehoord wat Optisport doet met alle punten die bezoekers aan hen meegeven. Ze houden regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek middels een enquête. Er zijn, mede naar aanleiding van deze enquête, input van de gemeente en gebruikers diverse grote en kleine stappen gezet. Het aanstellen van een teamleider zal de wisselwerking tussen gebruiker/sporter en exploitant een enorme impuls geven. De hardware van de regelsystemen in het gebouw zijn geheel vervangen. Daarnaast worden nog andere zaken aangepast zoals de aanplant en de verlichting buiten, en ook de automatische deuropeners voor mensen met een beperking.

Peter van Seters, raadslid Gemeentebelang

Gemeentebelang was ook aangenaam verrast door de vele activiteiten die Optisport samen met andere verengingen of partners opzet. De zwemvierdaagse en naschoolse activiteiten, met buurtsportcoaches, met de seniorenvereniging, met een fysiotherapiepraktijk,  met Thebe, de lijst was veel langer. Kortom, het is een zwembad en sporthal in ontwikkeling. Een ontwikkeling die we voor ogen hadden omdat we in onze gemeente graag een zwembad en grote sporthal wilden houden. Voor spel, sport, plezier en gezondheid. Gemeentebelang heeft gezien dat er hard gewerkt is aan het overwinnen van de opstartproblemen en dat we trots kunnen zijn op dit mooie, sfeervolle complex. Laten we er vooral veel plezier aan beleven!

Bomen doen er toe