Onzekere tijden met een sporthal van meer dan 12,5 miljoen

Gemeentebelang: tegen de begroting 2024, tekorten niet bij de inwoners leggen

Tijdens de raadsvergadering is de begroting voor 2024 besproken. De begroting is de uitwerking van de Perspectiefnota die in juli behandeld is. Gemeentebelang heeft toen nog voor de Perspectiefnota gestemd. Het college kreeg het voordeel van de twijfel. Wij spraken onze zorgen uit over de begroting en hebben aangegeven dat het college huiswerk had. Helaas bleek in het debat dat de zorgen van de fractie van Gemeentebelang niet weggenomen konden worden.

De lasten voor de inwoners gaan stijgen, maar het is nog niet bekend hoeveel. Door onzekerheid vanuit Den Haag heeft onze gemeente al te maken met grote tekorten vanaf 2026 (het ravijnjaar) maar het college wil daar nog niet op anticiperen. Dit ondanks aandringen vanuit Gemeentebelang en andere oppositiepartijen.

Maar dat is niet het enige waar het college de kop voor in het zand steekt. Financieel zitten er meer risico’s in de begroting dan enkel het ravijnjaar. Verschillende grote grote uitgaven zijn nog niet ingevuld. Denk aan het rioleringsplan van tientallen miljoenen, het herinrichten van het Wilhelminaplein van enkele tonnen, de kosten van de nieuwe ambtelijke huisvesting en de verbouwing van het huidige gemeentehuis die ook miljoenen gaat kosten.

Fractie van Gemeentebelang :: ‘Dit zijn niet onze keuzes en is niet onze begroting”

Wat dit college wel doet is extra uitgeven zoals de 2,5 miljoen voor de sporthal in Gilze. Dat er een sporthal moet komen staat vast maar het ontbreken van de wil bij het college om ook maar ergens op te bezuinigen stuit Gemeentebelang tegen de borst.

Grote kostenposten niet invullen, wil niet zeggen dat je een sluitende begroting hebt. Weten dat je een rekening moet betalen maar die nog even “vergeten”, brengt alleen maar financiële ellende. Tijdens het debat heeft Gemeentebelang aan de coalitiepartijen gevraagd of zij het echt wel een goed idee vonden om met zoveel onzekerheden de lasten te verzwaren voor onze inwoners. Zowel Kern ‘75, de PvdA als GGR konden daar volmondig ja op zeggen. En dat het college de rekening zonder meer bij de burgers legt vond Peter van Seters van GGR heel normaal. Want zo rederneerde hij: “inwoners betalen altijd, zo gaat het gewoon”. Het is maar dat je het weet.

Voor de raadsleden van Gemeentebelang was het daarom een heldere zaak. Fractievoorzitter Maud van der Meer gaf aan: ‘Dit zijn niet onze keuzes en is niet onze begroting”, ze heeft daarom tegen de begroting gestemd.

Waar gaat de gemeente de benodigde woningen bouwen?

Gemeentebelang: ook denken aan onze jongere generatie

832 Woningen erbij tot en met 2026, dat is wat Gilze en Rijen minimaal moet bouwen. Zo staat het onder andere in de woondeal van de stedelijke regio Breda-Tilburg.

De gemeenteraad en dus ook de fractie van Gemeentebelang konden meepraten over deze belangrijke opgave tijdens een informatieavond. Er was een extern bureau ingeschakeld om tot een nieuwe visie te komen. Gemeentebelang vraagt zich af of dat wel nodig is. De huidige woonvisie is gericht op het principe ‘bouwen voor iedereen’. Want alle verschillende doelgroepen in onze gemeente ervaren de gevolgen van krapte op de woningmarkt. Starters, doorstromers, alleenstaanden, gezinnen en ouderen, er is nog steeds geen enkele groep die op dit moment een woning kan vinden.

Tijdens de informatieavond kregen de woonwensen van senioren alle aandacht. Fractievoorzitter Maud van der Meer heeft namens Gemeentebelang benadrukt dat wonen mogelijk gemaakt moet worden voor alle doelgroepen. Want om goed mantelzorg te kunnen verlenen, een levendig dorp te hebben en voorzieningen te kunnen behouden is het belangrijk dat alle generaties terecht kunnen in onze gemeente. En er dus voor iedereen gebouwd gaat worden.

De expliciete aandacht van Gemeentebelang voor de niet-senioren in onze gemeente bleek hard nodig. Want het extern ingehuurde bureau had niet gedacht aan de jongere generatie, over hun wensen en ideeën over wonen in onze gemeente. Een gemiste kans, waarvan Gemeentebelang hoopt dat deze alsnog opgepakt gaat worden.

Een woonvisie als leidraad kan handig zijn, maar uiteindelijk draait het om het bouwen van de broodnodige woningen. Voor de gewenste 832 woningen blijkt na onderzoek dat onze gemeente maar 1 zogenaamde ‘kansrijke locatie’ heeft, namelijk de stationsomgeving Rijen. Daar passen geen 832 woningen. Het is dus belangrijk dat het college zo snel mogelijk met een plan komt dat aangeeft waar we als gemeente woningen kunnen gaan realiseren. Want waar je woont, moet het goed zijn maar dan moet je er wel eerst kunnen gaan wonen. Gemeentebelang zal de ontwikkelingen op de voet volgen.

Meer info? Mail naar maud@gemeentebelang.org