De verkiezingen zijn geweest, de uitslag verrassend

Gemeentebelang: bedankt voor het stemmen!

De straten en wijken zijn weer ontdaan van de borden, banners en spandoeken. Het campagneteam kan weer even bijkomen van alle drukte en hectiek. De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en onze inwoners hebben gekozen. Gemeentebelang feliciteert dan ook Groen Gilze Rijen met hun grote winst en wensen hen veel succes om hiermee aan de slag te gaan.

Maar zoals altijd met verkiezingen zijn er naast tevreden partijen ook partijen die met een verlies te kampen hebben. Na de uitslag op de verkiezingsavond waarbij Gemeentebelang haar drie zetels behield waren wij als partij tevreden. Helaas bleek de volgende dag dat de voorlopige telling bijgesteld werd, en moesten we met een verschil van slechts 5 stemmen onze zetel weer afstaan. Het motto “elke stem telt” werd hier wel pijnlijk duidelijk.

Wat volgt is een coalitieonderhandeling waar de grootste partij, Kern’75, het voortouw neemt. De uitslag maakt dat diverse combinaties mogelijk zijn om een nieuwe coalitie te vormen. Gemeentebelang zal, ongeacht of we hier een rol bij gaan spelen, zich constructief blijven opstellen. Net zoals je van ons gewend bent.

Gemeentebelang bedankt haar kiezers

Gemeentebelang kijkt terug op een fantastische campagne waar we het positieve perspectief hebben uitgedragen. Waar we met onze leden veel zichtbaar zijn geweest: op straat met onze letters, aan de voordeur en in je brievenbus met onze kaarten en vouwkrant. We willen al onze kiezers enorm bedanken voor hun steun en vertrouwen. Met Maud als boegbeeld gaan ook wij vol vertrouwen de komende 4 jaar aan de slag.

Daarbij gaan we door met wat we al jaren doen: iedere eerste zaterdag van de maand staan we je op het Wilhelminaplein te woord bij Praat op Straat, dus ook 2 april weer. Natuurlijk kun je ons daarnaast ook altijd bereiken via onze socials, op info@gemeentebelang.org of via WhatsApp op 0161-700207. We horen graag van je, want waar je woont, moet het goed zijn!

Uitstellen bestemmingsplan spoorzone is goed besluit, vervolg 3

Gemeentebelang: zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid

Er is veel over te doen, de spoorzone en dan met name de ondertunneling. Actiegroepen, bezorgde omwonenden, petities en zelfs fake-news maakten de ondertunneling tot een waar verkiezingsitem. Gemeentebelang heeft al in een eerder artikel aangegeven dat dit niet de juiste wijze is om een van de grootste projecten in onze gemeente zo met elkaar te bespreken.

Gemeentebelang gaf in een eerder artikel al aan dat het voor ons vaststaat dat er niet meer geld wordt uitgegeven dan begroot, dat de veiligheid van fietsers altijd gewaarborgd moet zijn, de hellingshoek niet te steil mag zijn en de hulpdiensten door de ondertunneling moeten kunnen. Gemeentebelang heeft vanaf het begin gezegd “zo groot als het moet zo klein als het kan”.

In de laatste raadsvergadering van 9 maart was het de bedoeling om over het bestemmingsplan spoorzone een besluit te nemen. Een bestemmingsplan dat ruimte geeft voor een verdere uitwerking wat inrichting betreft maar ook zorgt dat de gehele spoorzone vernieuwd, veiliger en beter wordt. Er was echter nog een belangrijk punt dat voor de raadsvergadering helder moest zijn: hoe de overschrijding van 15 miljoen tussen gemeente, ProRail en Ministerie verdeeld zouden gaan worden. Ook dit was een belangrijk punt voor Gemeentebelang. En een bestemmingsplan vaststellen zonder de financiële gevolgen vast te leggen, dat doen we niet.

Impressie van de spoorzone

Inmiddels heeft het college van B&W aan de gemeenteraad laten weten dat de drie partijen meer tijd nodig hebben om de financiële consequenties met elkaar te bespreken. Het is voor iedereen een tegenvaller. Het is dan ook goed en zorgvuldig dat het college nu heeft voorgesteld om het besluit bestemmingsplan uit te stellen totdat hier duidelijkheid en zekerheid over is. Ook Gemeentebelang was nooit akkoord gegaan met een besluit zonder te weten voor welke kosten de gemeente aan de lat staat. Zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid. En het geeft ons de gelegenheid om nog harder te werken aan het beste ontwerp van de nieuwe spoorzone, alles in het belang van onze inwoners. Gemeentebelang is dan ook blij dat hiermee de spoorzone geen onderwerp meer hoeft te zijn van verkiezingsretoriek maar op zorgvuldige wijze besproken kan worden.

Onze speerpunten

Benieuwd naar onze speerpunten?

Ons hele programma lees je hier, naast onze kernpunten hieronder:

Gemeentebelang, een team dat klaar is voor de toekomst

Gemeentebelang: klaar om door te gaan.

Op 14-15-16 maart kun je weer je stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De keuze voor Gemeentebelang is een keuze voor lokale politiek, gericht op een sociale en duurzame gemeente voor al onze inwoners.

Samen duurzaam sociaal

Gemeentebelang is een lokale en verbindende partij, onze mensen gaan de dialoog aan over alle onderwerpen die inwoners raken. Gemeentebelang vindt dat we met elkaar door moeten pakken op de thema’s samen, duurzaam en sociaal. Nummer 1 op de lijst, Maud van der Meer, zal zich als lijsttrekker en wethouderskandidaat samen met het team inzetten voor een sociale en duurzame gemeente, zodat we klaar zijn voor de toekomst.

Jong en divers team met ruim 30 jaar ervaring

De top 6 van de kieslijst van Gemeentebelang voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen

De kieslijst van Gemeentebelang bestaat uit 15 mannen en 15 vrouwen, diversiteit en gelijkwaardigheid zijn voor ons belangrijk. Thomas van Rooij is met zijn 16 jaar de jongste op de lijst, tegenover Ciscka Vonk-Milani van 86! Alle generaties zijn bij Gemeentebelang in goede handen. Bij Gemeentebelang vind je maar liefst 3 kandidaten onder de 35 in de top 6. Jorn Hofsteenge (29) op nummer 6, Maarten van Haperen (34) op nummer 2 en Maud (32) op nummer 1. Samen met Francesco Beterams (51), Guido Koenen (52) en Johan Manders (63) zorgen we voor een toekomstgericht geluid in de gemeenteraad. Hiermee breekt Gemeentebelang de trend van steeds ouder wordende raadsleden.

Klaar om door te gaan

In ons verkiezingsprogramma staat de toekomst voor onze gemeente centraal. Met klimaatverandering, de energietransitie, het behoud van zorg en het oppakken van de woningproblematiek hebben we veel om komende periode mee aan de slag te gaan. Kortom, Gemeentebelang staat in de startblokken om door te gaan. Kunnen we op jouw stem rekenen? Meer lezen? Kijk even op onze website of volg ons op Facebook.

Trots op de resultaten van Gemeentebelang in de afgelopen 4 jaar

Gemeentebelang: de resultaten na 4 jaar samenwerken

Nu de gemeenteraadsverkiezingen er weer aan zitten te komen is het goed om terug te blikken op 4 jaar Gemeentebelang in de coalitie. Wat hebben we gedaan, wat hebben we bereikt? Natuurlijk kunnen we niet om de invloed van de coronapandemie heen. Een vreselijke tijd waarin veel inwoners maar ook medewerkers van de ABG, verdriet en eenzaamheid hebben gekend.

Ondanks dat de afgelopen 4 jaar uitdagingen kende kijkt Gemeentebelang met grote tevredenheid terug op de behaalde resultaten. In het coalitieprogramma zijn (bijna) alle actiepunten die Gemeentebelang heeft ingebracht gerealiseerd.

Op sociaal gebied hebben we een jongerenadviespanel en adviesvanger, een inclusie-agenda en vrij toegankelijke dagactiviteiten gerealiseerd. Het voorkomen van ouderenmisbruik en eenzaamheid is op de kaart gezet. We maken daarbij gebruik van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg en de Kerngroep Dementie Vriendelijke Gemeente. Gemeentebelang is er heel trots op dat we niet hebben hoeven bezuinigen op zorg, huishoudelijke hulp en ondersteuning. Daar gaan wij ons de komende 4 jaar ook weer voor inzetten. De regelingen voor inwoners die niet alles zelf kunnen betalen zijn zelfs uitgebreid en er zijn programma’s om iedereen aan een passende baan te helpen. Het Dorpsteam, Dorpsondersteuner en Sociaal Team zijn er om onze inwoners met zorgen en vragen zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen.

Francesco Beterams, Ariane Zwarts, Maud van der Meer en Johan Manders

Op het gebied van duurzaamheid heeft onze wethouder Ariane Zwarts grote stappen gezet om de basis te leggen om van het aardgas af te gaan, duurzame energie op te wekken en samen met de regio klimaatverandering tegen te gaan. Vanuit de gemeenteraad heeft fractievoorzitter en lijsttrekker Maud van der Meer het initiatief genomen om een klimaatsubsidie in te voeren waarmee alle inwoners hun leefomgeving kunnen vergroenen. Er ligt dus een solide basis om de komende 4 jaar vaart te maken met een duurzaam Gilze en Rijen.

Ondanks de woningnood worden er veel huizen gebouwd, en daar gaan we mee door, voor alle doelgroepen! Dankzij de inspanningen van Gemeentebelang krijgt de skatebaan in Rijen een nieuwe locatie en is de bibliotheek in Rijen helemaal vernieuwd.

Uiteraard is het te veel om op te noemen maar waar we het meest trots op zijn is dat dit alles is gerealiseerd voor alle inwoners van onze gemeente terwijl we nog steeds de op vijf na goedkoopste gemeente van Nederland zijn. En met een dikke 8 voor ons financiële huishoudboekje! En dat is waar Gemeentebelang voor staat, een gemeente met goede voorzieningen voor onze inwoners door op een verantwoorde manier met ons geld om te gaan. Gemeentebelang is dan ook blij dat dat gelukt is door samenwerking, dialoog en vooral door naar iedereen te luisteren. Kom je daarom ook even langs op onze laatste campagnedag op zaterdag? We staan dan met onze I love Rijen letters op het Wilhelminaplein!