Uitstellen bestemmingsplan spoorzone is goed besluit, vervolg 3

Gemeentebelang: zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid

Er is veel over te doen, de spoorzone en dan met name de ondertunneling. Actiegroepen, bezorgde omwonenden, petities en zelfs fake-news maakten de ondertunneling tot een waar verkiezingsitem. Gemeentebelang heeft al in een eerder artikel aangegeven dat dit niet de juiste wijze is om een van de grootste projecten in onze gemeente zo met elkaar te bespreken.

Gemeentebelang gaf in een eerder artikel al aan dat het voor ons vaststaat dat er niet meer geld wordt uitgegeven dan begroot, dat de veiligheid van fietsers altijd gewaarborgd moet zijn, de hellingshoek niet te steil mag zijn en de hulpdiensten door de ondertunneling moeten kunnen. Gemeentebelang heeft vanaf het begin gezegd “zo groot als het moet zo klein als het kan”.

In de laatste raadsvergadering van 9 maart was het de bedoeling om over het bestemmingsplan spoorzone een besluit te nemen. Een bestemmingsplan dat ruimte geeft voor een verdere uitwerking wat inrichting betreft maar ook zorgt dat de gehele spoorzone vernieuwd, veiliger en beter wordt. Er was echter nog een belangrijk punt dat voor de raadsvergadering helder moest zijn: hoe de overschrijding van 15 miljoen tussen gemeente, ProRail en Ministerie verdeeld zouden gaan worden. Ook dit was een belangrijk punt voor Gemeentebelang. En een bestemmingsplan vaststellen zonder de financiële gevolgen vast te leggen, dat doen we niet.

Impressie van de spoorzone

Inmiddels heeft het college van B&W aan de gemeenteraad laten weten dat de drie partijen meer tijd nodig hebben om de financiële consequenties met elkaar te bespreken. Het is voor iedereen een tegenvaller. Het is dan ook goed en zorgvuldig dat het college nu heeft voorgesteld om het besluit bestemmingsplan uit te stellen totdat hier duidelijkheid en zekerheid over is. Ook Gemeentebelang was nooit akkoord gegaan met een besluit zonder te weten voor welke kosten de gemeente aan de lat staat. Zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid. En het geeft ons de gelegenheid om nog harder te werken aan het beste ontwerp van de nieuwe spoorzone, alles in het belang van onze inwoners. Gemeentebelang is dan ook blij dat hiermee de spoorzone geen onderwerp meer hoeft te zijn van verkiezingsretoriek maar op zorgvuldige wijze besproken kan worden.