Gemeentebelang is een lokale partij in de gemeente Gilze en Rijen zonder binding met de landelijke politiek. Gemeentebelang kan daarom onafhankelijk afwegen wat goed is voor onze gemeente, voor onze inwoners, voor onze toekomst.

In samenspraak met inwoners ontwikkelt Gemeentebelang plannen voor de gemeente. Om dat te bereiken zijn communicatie, inspraak en samenwerking van groot belang.

De partij werkt aan de uitvoering van zijn programma door van zich te laten horen in commissies en in de gemeenteraad en door verantwoordelijkheid te nemen in het gemeentebestuur.

GBIn 2014 ging Gemeentebelang van drie naar vijf raadszetels. Door deze grote winst kon Gemeentebelang een coalitie vormen met Kern’75 en het CDA. We kregen een eigen wethouder. Met deze plaats in het college van B en W levert onze partij nu een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van het gemeentelijk beleid.

We willen die nieuwe rol vasthouden. Daarvoor hebben we de steun en de stem van een stevige achterban nodig. Daar werken we aan.