Gemeentebelang feliciteert de geslaagden in onze gemeente!

Meer dan 200 leerlingen uit onze gemeente deden dit jaar eindexamen volgens een nieuwsbericht in BN de stem. Deze week ging bij veel huizen de vlag uit. Gemeentebelang feliciteert alle geslaagden met hun diploma!

Om persoonlijk te feliciteren met de diploma’s hebben raadsleden Maarten van Haperen en Maud van der Meer in Rijen alle geslaagden gefeliciteerd met een persoonlijk kaartje. Hoe zij dat hebben gedaan? Op de fiets elke straat van Rijen doorgefietst, op zoek naar vlaggen aan de gevel. Meer dan 150 kaarten zijn op deze manier bij de geslaagden terechtgekomen. Tijdens het bezorgen van de kaarten zijn er nog leuke gesprekjes gevoerd, in verschillende straten waren buurtfeestjes en werden Maarten en Maud vrolijk ontvangen.

Maarten en Maud op de fiets kaarten aan het bezorgen

Subsidie VIP nog steeds niet op orde

Gemeentebelang: En wethouder Doremalen weet van niks

Weet je het nog? Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) zou hun zelfstandige status verliezen. Het VIP was het hiermee niet eens en ook in de gemeenteraad werd indertijd met opgetrokken wenkbrauwen gereageerd op dit bericht. Het VIP wil namelijk zelf hun koers bepalen met een eigen subsidie. En dat doen ze goed met de vele vrijwilligers en de prijs voor de beste vrijwilligersorganisatie 2022!

Omdat de samenvoeging al snel in zou gaan werd, door de commotie die ontstond onder de vrijwilligers en vele betrokken inwoners, besloten om de oude subsidie te verlengen tot 1 juli. Maar Gemeentebelang vertrouwde niet helemaal op een goed afloop en daarom werd in de commissie de stand van zaken besproken.

En wat schetste onze verbazing? Ondanks dat er tussentijds een raadsinformatiebrief door wethouder Doremalen (PvdA) was gestuurd met de melding dat alles goed ging, bleek dat dit helemaal nog niet zo was. Het VIP was zelfs genoodzaakt om in te spreken, om de commissieleden duidelijk te maken dat wat er nu lag niet ondertekend zou worden. Een tweede verrassing was dat wethouder Doremalen, voor de tweede keer op rij, finaal verrast werd door zo’n mededeling. Een wethouder die inhoudelijk niet op de hoogte is van de problemen die zich afspelen in de samenleving is een, maar dat ze in de commissie zich verschuilt achter “dat wist ik niet” en dat ze “er vertrouwen in heeft dat het VIP er uitkomt” is misschien nog wel erger. Want wie zit er nu achter het stuur op het sociaal domein? Wat ze wel gaat doen zegt ze niet.

Dit gaat ten koste van de kwaliteit en kwantiteit van ons sociaal maatschappelijk beleid en inzet. En zoals het VIP ook aangaf, dit kost ons heel veel tijd en geld en dat willen we besteden aan de inwoners met een hulpvraag. Gemeentebelang roept de wethouder dan ook op om eens aan de slag te gaan en het stuur in handen te nemen. Zij is verantwoordelijk voor haar portefeuille sociaal domein, een portefeuille die we moeten koesteren want we hebben het VIP en alle dagbestedingen heel hard nodig.

Reageren? Mail dan naar maarten@gemeentebelang.org

Nieuwe locatie luiercontainers valt niet goed bij omwonenden

Gemeentebelang: overleg vergeten of niet belangrijk?

In onze gemeente worden luiers en incontinentiemateriaal apart ingezameld. Dit scheelt inwoners die dit afval hebben veel geld maar nog belangrijker is dat dit materiaal gerecycled wordt. Zo komt het niet op een afvalberg terecht. Alle inwoners kunnen gratis luiers en incontinentiemateriaal naar een speciaal daarvoor bedoelde container brengen.

In Rijen stond een speciale container voor luiers op de parkeerplaats waar voorheen de Boerenbond gevestigd was. Helaas ging er op deze locatie meerdere dingen mis. De container zat vaak te vol en men zette de zakken dan maar naast de container. Ook werd er afval in gegooid dat daar niet thuishoorde. Hierdoor kan een container niet gerecycled worden. Gemeentebelang is aangesproken door inwoners waarom hier niks aan gedaan werd. Navraag leerde ons dat de problemen actief worden opgepakt door onze eigen buitendienst en BOA’s. Bij de betreffende container hebben zij het gedumpte afval onderzocht en de boosdoeners hebben een boete gekregen.

Nieuwe locatie van de luiercontainer aan de Mary Zeldenrustlaan

Vanwege de slechte controle zijn de containers verplaatst naar een nieuwe locatie. Tot grote schrik van bewoners werden de containers verplaatst naar de overzijde van de straat, op nog geen 10 meter afstand van de hoofdingang van een appartementencomplex. Met de bewoners is geen overleg geweest en Gemeentebelang vraagt zich dan ook af waarom niet? De bewoners zijn bang dat de containers ook hier overvol raken en dat zij dagen in de stank moeten zitten. Ook het uitzicht vanuit woonkamer of balkon wordt er dan niet beter op. Wij begrijpen dat er een nieuwe locatie gevonden moest worden maar het is erg jammer dat het overleg met de direct omwonenden van de nieuwe locatie niet voorafgaand aan de plaatsing is gevoerd. Gemeentebelang zal daarom vragen aan het college stellen over deze manier van werken want dit staat haaks op de zienswijze die afgesproken is in het coalitieprogramma: “als gemeentelijke overheid willen we (nog) dichter bij de inwoner(s), buurt(en) en samenleving staan”. Hier is duidelijk iets niet goed gegaan.

Reageren? Mail dan naar maud@gemeentebelang.org