Coalitie heeft geen oog voor voorzieningen Hulten

Gemeentebelang: Inwoner of gemeente aan zet bij goede ideeën?

De inwoners van Hulten hebben al lange tijd behoefte aan een terrein en ruimte om evenementen te organiseren, samen te komen en buiten te kunnen sporten.

In de raadsvergadering van 25 maart heeft Gemeentebelang (samen met D66) een amendement ingediend om als gemeente te onderzoeken of het terrein aan de Broekdijk 10 in Hulten geschikt zou kunnen zijn. Helaas vond dit voorstel geen meerderheid in de gemeenteraad. Verschillende argumenten werden gegeven om tegen het voorstel van Gemeentebelang te zijn en zo gewenste voorzieningen in Hulten te creëren.

Een opvallende uitspraak was van raadslid Dennis van Loenhout van coalitiepartij GGR; ‘Als inwoners van Hulten iets buiten willen doen, kunnen ze ook naar de nog te realiseren nieuwe skatebaan in Rijen’. Ook Kern ‘75 zag geen heil in het onderzoeken of de gemeente iets kon betekenen voor de inwoners van Hulten met het terrein aan de Broekdijk 10. De inwoners zouden eerst met concrete plannen moeten komen.

Gemeentebelang raadslid Maud van der Meer vindt dat teleurstellend: ‘we dwingen inwoners bijna om met concreet uitgewerkte plannen te komen voor wij als gemeenteraad onze nek uitsteken’. We zijn ook verbaasd dat het bij het college en wethouder Machielsen bekend is dat de behoefte er is bij de inwoners van Hulten, maar dat niet tot actie leidt.

Inwoners zouden zelf ook naar geschikte percelen moeten zoeken, en dit aangeven bij de gemeente. Gemeentebelang is bang dat we inwoners zo van het kastje naar de muur blijven sturen. Natuurlijk kunnen de inwoners van Hulten een burgerinitiatief indienen. Het college en de gemeenteraad kunnen daar dan een oordeel over vellen.

In de commissievergadering van 23 april as. zal Gemeentebelang nogmaals aandacht besteden aan de verschillen die er nu lijken te zijn als het gaat om wensen van inwoners en hoe het college van B&W daarmee omgaat. Zo was er voor de verbetering van park Wolfsweide al 40.000 euro gereserveerd voor een burgerinitiatief, voordat de inwoners zich hadden gemeld. Waarom kon dat wel, en moeten de inwoners van Hulten een andere weg bewandelen?