Rijense jaarmarkt met mooi weer en veel bezoekers

Gemeentebelang: altijd op een gezellige manier aanwezig

Afgelopen week was het weer de jaarlijks terugkerende jaarmarkt in Rijen. En dit keer onder mooie weersomstandigheden. Daarom waren er ook veel bezoekers en heerste er en gezellige herfstsfeer. Dit keer had Gemeentebelang geen kraam maar liep het team met de drukte mee.

En dat is goed bevallen. Het team was door de blauwe jassen duidelijk zichtbaar en daardoor werd het maken van een praatje heel makkelijk. En we hebben weer veel gehoord en besproken met inwoners uit onze gemeente. Van korte opmerkingen, vragen, suggesties tot een levendige discussie. Over het algemeen kunnen we concluderen dat onze inwoners behoorlijk tevreden zijn over het wonen in de gemeente Gilze en Rijen. En dat is goed om te horen en te weten. Maar er werden ook zorgen geuit over de toekomst zoals de betaalbaarheid van de zorg en het behouden van voorzieningen. Ook hebben we met inwoners gesproken over de voortgang van het centrumplan van Rijen en over de onderdoorgang van het spoor, waarbij zowel plussen als minnen geopperd werden.

Gemeentebelang op de Rijense jaarmarkt met Francesco, Ariane, Kees, Jan en Maud

Het is logisch dat juist deze thema’s gespreksonderwerp waren. De zorgen gaan ook over het landelijk beleid dat het ons als gemeente niet makkelijk maakt, door de verschuiving van taken naar gemeentes terwijl we daar elk jaar steeds minder geld voor krijgen. Ook zijn er zorgen over de grote problemen waardoor we nu niet kunnen bouwen of wegen kunnen aanleggen. Gemeentebelang wil hier op een positieve manier de schouders onder zetten en ondanks de moeilijkheden die op ons pad komen te zorgen dat bouw, zorg en investeren in de toekomst niet op slot gaat. We nemen daarbij de input van de jaarmarktbezoekers zeker mee. Als extraatje deelde Gemeentebelang dit jaar een nieuwe sticker van Rijen uit. Met de skyline van Rijen en een knipoog naar de “oude” sticker. De sticker was erg herkenbaar en werd dan ook erg leuk gevonden. Het team heeft er dan ook veel mogen uitdelen. Wil jij er ook één, of meer? Laat het ons even weten want we hebben nog een beperkt stapeltje over. En mocht je het ook leuk vinden om meer met ons op te trekken? Dan horen we dat ook graag! Mail dan naar secretariaat@gemeentebelang.org of laat en berichtje achter op onze facebook pagina.

Grote opkomst informatieavond ‘aardgasvrij wonen’

Gemeentebelang: investeren in energie besparen is de eerste stap

Het kan niemand zijn ontgaan, klimaat en energie spelen een hoofdrol in de samenleving, ook hier in onze gemeente. Het nationale Klimaatakkoord heeft in gang gezet dat we landelijk de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 gaan terugdringen. Dat is een hele grote opgave, maar dat doen we niet alleen. Met de regio Hart van Brabant, de provincie Noord Brabant, lokale partners en straks ook met onze inwoners gaan we deze verandering vorm geven.

Regionale Energie en Klimaat Strategie

Met negen gemeenten in de regio zijn we in kaart aan het brengen welke kansen en mogelijkheden er zijn om niet alleen onze woningen en bedrijven in de toekomst zonder aardgas te verwarmen, ook moet onderzocht worden waar en hoe we elektriciteit kunnen gaan opwekken. Een plan daarvoor, de Regionale Energie Klimaat Strategie (REKS) zal medio 2020 aangeboden worden aan de provincie. Dat is een afspraak die het gevolg is van het Klimaatakkoord. Maar zover is het nog niet. Veel inwoners vragen zich af wat dit voor hen betekent en wat nu al gedaan kan worden.

Informatie avond ‘aardgasvrij wonen’

Op 9 oktober is een eerste bijeenkomst georganiseerd voor inwoners die geïnteresseerd zijn of vragen hebben over de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot aardgasvrij wonen. Door het Energieloket en Energie Gilze Rijen werden twee presentaties gegeven en vragen beantwoord. Gelet op de opkomst was deze eerste bijeenkomst volgens onze wethouder Ariane Zwarts een groot succes. Het voorziet in de behoefte om meer te weten te komen over de energie- en warmtetransitie.

Isoleren en energie besparen

De belangrijkste boodschap van de avond was dat iedereen kan beginnen met isoleren om zodoende energie te besparen. Energie besparen loont, de meeste maatregelen verdien je binnen een paar jaar terug en verhogen bovendien het wooncomfort. Tijdens de avond kwamen veel energiebesparende maatregelen aan bod, van eenvoudige kierdichting tot complexe aanpassingen zoals het verwarmen middels een warmtepomp, zodat alle aanwezigen zelf een goed idee hadden welke zaken voor hem of haar interessant zouden kunnen zijn.

Meer informatie

Heb je de avond gemist? Geen nood, op 12 november om 19:00 uur is er een tweede informatie avond in de Hooikar in Gilze. Je kunt ook eens kijken op de website van het energieloket Gilze en Rijen of Energie Gilze Rijen. Daar vind je allerhande tips over energie besparen, subsidiemogelijkheden en kun je je vraag ook stellen. Gemeentebelang is dan ook tevreden met dit soort informatieve bijeenkomsten en wil dat onze inwoners periodiek bijgepraat en geïnformeerd worden over alle veranderingen die ons te wachten staan. Energie besparen doen we samen, want “waar je woont moet het goed zijn”.

Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.

Roeien met de riemen die we hebben

Gemeentebelang: perspectiefnota, dit resultaat mag er zijn! 

Vorige week is in de raad de perspectiefnota voor 2019-2023 besproken. Een perspectiefnota die naast een nieuwe opzet en werkwijze ook een aanpak van de groeiende tekorten laat zien. Er zijn geen schriftelijke vragen gesteld, we hebben tijdens een extra avond in carrouselvorm vragen aan de desbetreffende ambtenaren kunnen stellen. Voor wat GB betreft is dit experiment geslaagd.

Inhoudelijk gezien hebben we opgemerkt dat:

  • Wij het uitermate belangrijk vinden dat bij de gemaakte keuzes onze inwoners zoveel mogelijk worden ontzien als het gaat om lastenverzwaring. Het is vervelend dat de lasten omhoog gaan maar ondanks deze lastenverzwaring is onze gemeente nog steeds een van de goedkopere gemeenten is Nederland. En dan is nog niet meegenomen dat er vele gemeenten zijn die nog met bezuinigingen moeten beginnen. Het voorstel in de raad om onze inwoners een nog hogere OZB voor te schotelen ten gunste van een minder stijgende toeristenbelasting hebben wij niet ondersteund.
  • Deze perspectiefnota realistisch van aard is en daar waar nodig conservatief. Neem bijvoorbeeld de besparingen op de jeugdzorg: De voorgestelde verlaging van 10% is aangepast naar 5%. Zeker nu we pas geleden hebben gehoord dat de kosten wederom met €400.000 stijgen, lijkt dat het maximaal haalbare.
  • Pijn is er natuurlijk door het uitstellen van activiteiten, denk aan het IPV, het integraal verkeersplan. De toekomst zal moeten leren of we voldoende middelen hebben om ze alsnog naar voren te halen of dat we aan dit schema moeten vasthouden.
  • Naast dit alles voorziet deze perspectiefnota ons ook van de mogelijkheid om toekomstige tegenvallers of onvoorziene uitgaven op te vangen. Dat is wederom een wijze van werken waar wij ons als GB uitstekend in kunnen vinden. 

Bij de bespreking van de perspectiefnota in de commissie middelen zijn verschillende opties door andere partijen naar voren gekomen waarop ik op een tweetal wil reageren:

  • Er is voorgesteld om leningen niet over te sluiten en het bedrag van 2,5 miljoen dat daarvoor nodig is, te gebruiken voor andere zaken. Ik wil er op wijzen dat het vrijgekomen bedrag enkel gebruikt mag worden voor incidentele uitgaven.
  • Bezuinigen op ambtelijke formatie is ook een slecht voorstel. We hebben namelijk op verschillende fronten medewerkers ingehuurd die van essentieel belang zijn voor het slagen van de projecten zoals groen, spoorzone, centrumplannen en duurzaamheid. De ABG heeft zichzelf een bezuinigingsdoelstelling opgelegd voor de komende jaren. N.a.v. het rapport Beerenschot hebben we juist besloten om nu te investeren om straks goedkoper uit te kunnen zijn.

Tot slot vinden wij dan ook voor nu dat deze perspectiefnota die voor ons ligt de basis moet zijn om de begroting 2020 en de daarop volgende jaren te gaan maken. Dit allemaal met als doel: “Want waar je woont, moet het goed zijn”.

Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.