Deelscooters alweer verdwenen uit onze gemeente

Gemeentebelang: en daarmee ook de overlast

Vorig jaar november verschenen ze in onze gemeente: de knalgroene elektrische scooters waar je makkelijk mee van a naar b kon rijden. De gemeente werd verrast met de plaatsing van de scooters. Regels bleken niet of lastig op te stellen. Met wat goede wil werden de scooters verwelkomd als een duurzame manier van vervoer in onze gemeente.

Helaas bleek het gebruik van de scooters een ware plaag. Ze werden op ongewenste plaatsen achter gelaten, vernield en zelfs in brand gestoken. En doordat ze ook lukraak op de stoep geparkeerd werden, konden inwoners met kinderwagens, rolstoelen en rollators hun weg niet of moeilijk vervolgen.

Het bedrijf GO Sharing heeft zich na een jaar na de invoering van de deelscooters teruggetrokken uit veel dorpen en steden, en nu ook uit onze gemeente. De scooters werden niet genoeg gebruikt om winstgevend te zijn voor GO Sharing. En dat is goed om te onthouden want bedrijven als Go Sharing zijn er dus niet om bij te dragen aan onze duurzame doelstellingen, maar om geld te verdienen.

Nieuwe regels voor deelscooters moeten overlast voorkomen

Gemeentebelang wil herhaling van dit scooter-fiasco voorkomen. Daarom heeft fractievoorzitter Maud van der Meer in de gemeenteraad een motie ingediend om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het aanbieden van deelvervoer en hoe we de problemen zoals benoemd in de toekomst kunnen voorkomen als er een nieuwe exploitant zich aandient. De (nieuwe) regels moeten dan opgenomen worden in onze verordening. Alle partijen, behalve GGR, dienden de motie mee in. Het is een duidelijk signaal hoe belangrijk dit onderwerp wordt gevonden.

Wethouder Machielsen wilde in eerste instantie wachten met actie ondernemen tot een nieuwe aanbieder zich aandient. Voor Gemeentebelang was het echter duidelijk: als we wachten met nieuw beleid maken zijn we te laat en zal de overlast weer plaatsvinden. Uiteindelijk steunde de voltallige gemeenteraad dit standpunt en moet wethouder Machielsen aan de slag. Gemeentebelang gaat ervan uit dat hij met goede voorstellen komt om dit fenomeen te reguleren in onze gemeente.

Reageren op dit artikel? Stuur dan een bericht naar Maud@gemeentebelang.org of maarten@gemeentebelang.org

De toekomst van Gilze en Rijen is van ons allemaal

Gemeentebelang: Vergrijzing is geen zaak van de ouderen alleen

Nederland, en dus ook onze gemeente, vergrijst in een rap tempo. De vergrijzing heeft grote impact op bijvoorbeeld de zorg, personeelstekort en betaalbaarheid. Sociale problemen zoals eenzaamheid, zelfstandig wonen en geldzorgen nemen toe. Vergrijzing is een complex vraagstuk.

Daarom vindt Gemeentebelang dat organisaties en verenigingen zoals Lokaal Steunpunt Mantelzorg, Dementie Vriendelijke Gemeente, VIP, Voedselbank, Weggeefhoek, dagbesteding en de seniorenverenigingen van groot belang zijn om het preventieve gedeelte van het “zorglandschap”, als aanvulling op de taken van de gemeente, te kunnen blijven bedienen. Het was dan ook een teleurstelling om in de begroting te lezen dat het college alleen in gesprek wilde gaan met het seniorenplatform om de uitdagingen van de vergrijzing te bespreken. Want waarom zou je dat niet met meerdere generaties en organisaties doen?

In het verkiezingsprogramma van Gemeentebelang hebben we aangegeven dat we met senioren en de jongere generatie moeten nadenken over een visie “toekomstbestendig sociaal Gilze en Rijen”. Want de jongere generatie van nu is de oudere generatie van de toekomst. Juist daarom moet het gesprek over die toekomstvisie gevoerd worden met inwoners van verschillende generaties en organisaties. Gemeentebelang diende daarom een motie in die het college opdroeg om met meerdere generaties inwoners te gaan bespreken wat er nodig is om de gevolgen van de vergrijzing in onze gemeente in kaart te brengen en zo te kunnen doen wat nodig is.

Maud en Fay bezoeken de bijeenkomst Kom & Ontmoet van de kerngroep Dementie Vriendelijk Gilze en Rijen

Helaas en tot onze verbazing vond wethouder Marielle Doremalen (PvdA) de motie overbodig. Gelukkig steunden alle andere partijen het initiatief van Gemeentebelang wel en moet de wethouder dan ook op deze wijze aan de slag.

Er zijn verschillende initiatieven binnen onze gemeente waar jong en oud elkaar kunnen treffen. Zo bezochten Maud en Fay de bijeenkomst Kom & Ontmoet van de kerngroep Dementie Vriendelijk Gilze en Rijen. Een interessante bijeenkomst met presentaties over positieve gezondheid en het belang van bewegen. Gemeentebelang neemt hiermee ook zelf het initiatief, want wat je zegt moet je doen.

Wil je reageren op dit artikel? Stuur dan een bericht naar Maud@gemeentebelang.org

Coalitie heeft geen oog voor lokale problemen in begroting

Gemeentebelang: mooie woorden maar geen geld voor de scouting

De gemeenteraad heeft de eerste begroting van het college van Kern 75, GGR en de PvdA behandeld. De fractie van gemeentebelang vond deze begroting geen recht doen aan wat er nu nodig is heeft daarom tegen gestemd.

Met twee lokale partijen, Kern75 en GGR, in de coalitie is het verdrietig om te moeten constateren dat zij zich niet inzetten voor onze inwoners om lokaal het verschil te maken. Gemeentebelang vindt als lokale partij dat we juist nu moeten doen wat we kunnen als het gaat om onze inwoners en verenigingen. Inwoners moeten de politiek kunnen vertrouwen en dat betekent voor Gemeentebelang: doen wat je zegt.

En doen wat je zegt geldt niet slechts in verkiezingstijd. Als voorbeeld hebben alle partijen vlak voor de verkiezingen een motie ingediend om scouting Rijen te helpen bij het verbouwen van hun onderkomen. Echter hebben de coalitiepartijen “vergeten” deze raadsbrede wens in hun programma op te nemen, zagen ze deze over het hoofd bij de perspectiefnota en ook in de begroting komt de scouting totaal niet voor. Driemaal gemiste kans om hun belofte na te komen.

Maud en Maarten voorafgaand aan de begrotingsraad

Tot onze verbazing kwamen de coalitiepartijen met een motie die hetzelfde was als de motie van vorig jaar. Dat vinden wij belachelijk. Want die motie was immers al aangenomen!

Daarom heeft Gemeentebelang een amendement ingediend om een budget op te nemen in de begroting voor de broodnodige verbouwing van de scouting Rijen. Ze zitten in een oud, koud en te klein pand en hebben een plan liggen voor een toekomstbestendig en duurzaam clubhuis. En door middelen op te nemen in de begroting laten we zien dat we scouting serieus nemen. Dat deden VVD, CDA en D66 wel door dit voorstel te steunen maar de coalitiepartijen stemden tegen. En zo wordt de scouting weer aan hun lot over gelaten en kiest deze coalitie met lokale partijen en PvdA voor grote woorden en geen daden voor onze scouting met bijna 400 leden! Gemeentebelang wel: Samen, duurzaam en sociaal! Info: secretariaat@gemeentebelang.org

Drinkwater zomaar wegspoelen verleden tijd?

Gemeentebelang: Motie Waterneutraal bouwen en wonen unaniem aangenomen

Al in 2020 nam Gemeentebelang het initiatief voor subsidiemogelijkheden voor klimaat adaptieve maatregelen in onze gemeente. Hiermee kunnen inwoners met een leuke bijdrage in de kosten zelf aan de slag met bijvoorbeeld groene daken, regenwatervijvers, regenstenen, regentonnen, verwijderen van bestrating en nog veel meer. Regenwater wordt met dit soort aanpassingen beter benut, gaat niet het riool in en het water vangen we zo beter op. Maar wat Gemeentebelang betreft blijft het hier niet bij. We blijven vooruit kijken naar meer duurzame mogelijkheden om in te zetten in onze gemeente. Daarom diende de fractie van Gemeentebelang de motie Waterneutraal bouwen en wonen in.

Fractievoorzitter Maud van der Meer zei daarover in de Raad: “Toen ik jaren terug ging wandelen in de omgeving stond er nog water in de leemputten. Nu is duidelijk te zien dat het waterpeil zakt of soms helemaal verdwijnt. Dat we onze huizen afkoppelen van het riool en het hemelwater terug de grond in laten gaan is een goede zaak. En daarom is het vreemd dat we huizen blijven bouwen waarbij we het toilet doorspoelen met drinkwater! Daar zouden we in de toekomst toch vanaf moeten”.

Francesco Beterams nam het initiatief voor de motie

Gelukkig nemen ook andere partijen in de gemeenteraad de problematiek van watertekorten en wateroverlast serieus. Daarom werd deze motie raadsbreed ingediend zodat het college hiermee aan de slag moet gaan. Gemeentebelang is hier blij mee omdat we willen dat we in onze gemeente blijvend bezig zijn met klimaatadaptatie en duurzame initiatieven. Dat houdt in dat we altijd vooruit moeten kijken naar nieuwe ideeën om onze gemeente groen te maken en te houden. Want nu lijkt de heetste zomer ooit weer vergeten maar voor we het weten is de zon er weer. Hittestress, droogte en watertekorten, ook wij in onze gemeente kunnen bijdragen om het hier een stuk aangenamer en duurzamer te maken. Daarom zal Gemeentebelang niet stil blijven zitten en zich blijven inzetten voor alles wat te maken heeft met duurzaamheid, groen en klimaat!

Reageren op dit artikel of meer weten? Stuur een bericht naar Maud@gemeentebelang.org of Maarten@gemeentebelang.org