Nieuwe voorzitter voor Gemeentebelang

Gemeentebelang: ook profiel nieuwe burgemeester actueel op de ALV

Vorige week heeft Gemeentebelang op de valreep voor de echte zomervakantiekoorts losbarstte, een Algemene Ledenvergadering gehouden. Niet alleen stond de benoeming van een nieuwe voorzitter op de agenda, ook wilde het bestuur graag de mening van de leden peilen over drie actuele thema’s.

Henk Jan Hofsteenge

De leden van Gemeentebelang hebben unaniem Henk Jan Hofsteenge benoemd tot onze nieuwe voorzitter. Henk Jan heeft als interim-voorzitter gedurende de afgelopen periode de belangen van Gemeentebelang op een waardige en vooral integere wijze behartigd. Met oog voor de diverse belangen heeft hij, samen met het bestuur, Gemeentebelang door een moeilijke tijd geloodst. Gemeentebelang is daarom blij dat Henk Jan deze taak op zich wil nemen en zich sterk wil maken voor onze partij.

Drie thema’s

Naast dit belangrijke agendapunt hebben de leden tijdens de ALV ook met elkaar van gedachten gewisseld over drie thema’s: het centrumplan Rijen, de energietransitie en het profiel voor de nieuwe burgemeester. Onze huidige burgemeester neemt in het voorjaar van 2020 afscheid en de procedure voor het werven van een nieuwe burgemeester is inmiddels gestart. Een burgemeester is belangrijk voor onze inwoners. Want een burgemeester moet invulling geven aan het burgervaderschap, maar hij (of zij) moet ook optreden als vertegenwoordiger van onze gemeente. Bijzonder was dat enkele voorgangers van onze huidige burgemeester de revue passeerden om te ontdekken welke eigenschappen we belangrijk vinden. Een ding stond voor de leden al vast: de nieuwe burgemeester moet echt in onze gemeente komen wonen! Met de plussen en minnen uit het verleden en de wensen voor de toekomst hebben de leden van Gemeentebelang een mooie lijst opgesteld voor de commissie die de profielschets gaat opstellen. Na de zomervakantie kun je via de gemeente ook zelf je inbreng geven. Tegen die tijd zul je horen op welke wijze dat kan. Mocht je zelf hier nu al via Gemeentebelang iets over willen zeggen, laat ons gerust iets weten via info@gemeentebelang.org. “Want waar je woont, moet het goed zijn”.

Ruim een jaar in de raad, ‘dit heb ik nog nooit meegemaakt’.

Maud van der Meer vertelt.

Toen ik anderhalf jaar geleden in de gemeenteraad kwam, was het al vrij snel duidelijk: er was iets veranderd. Want niet ik als nieuweling zei vaak: ‘dit heb ik nog nooit meegemaakt’ of een variant op ‘vroeger was het anders’. Nee, deze uitspraken werden gedaan door collega raadsleden die al langer meedraaien dan 1 raadsperiode.

Er was ook wel degelijk iets veranderd. De zetelverdeling zag er anders uit, er was een partij bijgekomen, nieuwe mensen op de stoelen, van alles. Maar eerlijk is eerlijk, ik kon het op een gegeven moment niet meer horen.

Ik had niet gedacht dat ik na anderhalf jaar diezelfde woorden uit zou spreken. Maar tijdens de extra commissie middelen waarin we als raad vragen konden stellen over de bezuinigingsopties was het zo ver. De volledige oppositie koos ervoor om 1 oppositielid een brief voor te laten lezen, en vervolgens de beraadslaging te verlaten. Ontevreden met alles, heeft de oppositie de vergadering gevolgd vanaf de tribune.

Ik begreep en begrijp er nog steeds niks van, je bent gekozen als volksvertegenwoordiger, en kiest ervoor om niks te zeggen. Zelfs na herhaaldelijke uitnodigingen van de wethouder en andere partijen, koos de oppositie ervoor om in ganzenpas richting de tribune te gaan. Dit had ik nog nooit meegemaakt.

Nadat mijn verbazing en ongeloof is gezakt weet ik het inmiddels zeker: ik zit aan de goede kant van de tafel, tussen de juiste mensen. Alleen door met elkaar in overleg te gaan, en naar elkaar te luisteren kunnen we mooie dingen doen voor onze gemeente. Zeker als het gaat om bezuinigingen, ik blijf aan de vergadertafel zitten!

Laatste praat op straat voor de zomervakantie.

Gemeentebelang: wegkijken voor bezuinigingsopdracht geen optie

Gemeentebelang stond afgelopen zaterdag weer op het Wilhelminaplein met onze praat op straat. Zoals altijd zijn we de eerste zaterdag van de maand met onze “tent” op straat om met iedereen die dat wil een praatje te maken. Op een laagdrempelige manier kun je met raads- en commissieleden en de wethouder Ariane van gedachten wisselen. Gemeentebelang wil graag bereikbaar en toegankelijk zijn voor onze inwoners.

Zomerreces

Het politieke jaar is afgesloten en de zomerperiode kunnen de raads- en commissieleden van Gemeentebelang gebruiken om er zelf even tussenuit te gaan. Maar deze periode is ook prettig om ons alvast voor te bereiden op een nieuwe periode. Want die periode gaat na de zomer al gelijk vol van start met de perspectiefnota waarin een aantal keuzes moeten worden gemaakt om een forse bezuiniging te realiseren. Want ook voor de gemeente Gilze en Rijen hakte de tekorten van onder andere de jeugdzorg er flink in.

Bezuinigingsoperatie

Gemeentebelang loopt niet voor deze moeilijke klus weg want we zijn ervan overtuigd dat we met slimme oplossingen en goede ideeën deze bezuiniging kunnen ombuigen tot een robuust financieel toekomstperspectief. Dat we deze uitdaging niet samen met de oppositiepartijen kunnen oppakken, zoals laatst bleek tijdens de commissie Middelen, vinden we jammer en vooral een gemiste kans want een bezuinigingsoperatie van meer dan 2 miljoen moet je samen oppakken.

Input gevraagd

Gemeentebelang gaat wel aan de slag. We hebben zelfs nog een ALV waar we de leden kunnen vragen om input. Daarnaast willen we de opmerkingen die door inwoners zijn gemaakt tijdens de praat op straatsessies gebruiken voor het toekomstperspectief. Kortom, we gaan hopelijk van een zonnige zomer genieten maar gebruiken deze ook om op te laden voor het nieuwe politieke jaar. Gemeentebelang wenst iedereen daarom ook een fijne zomervakantie en onze mailbox blijft natuurlijk altijd bereikbaar. Dus heb je ons iets te melden, mail dan naar info@gemeentebelang.org. “Want waar je woont, moet het goed zijn”.

Ariane, Maud, Kees en Henk Jan wensen iedereen een fijne zomer toe.