Samen sterk had nog nooit zoveel betekenis als in het afgelopen jaar

Gemeentebelang: Ondanks coronajaar mooie dingen bereikt

Het is alweer de laatste week van 2021, een jaar dat helaas nog steeds in het teken staat van corona en nu weer de vergaande maatregelen die velen hard treft. Maar ook in een roerig jaar als deze heeft Gemeentebelang niet stil gezeten. Zowel binnen als buiten het gemeentehuis hebben de leden van Gemeentebelang zich ingezet voor onze idealen. Voor een sociale en inclusieve samenleving, voor klimaat en duurzaamheid, voor bouwen en wonen. Dit hebben we gedaan door verbinding te zoeken en samenwerking te creëren. Om met en voor onze inwoners stappen te zetten naar een nog mooiere gemeente.

Gemeentebelang heeft ook het afgelopen jaar zich laten zien als een betrokken partij. Met o.a. de kaartenactie tijdens de eerste lockdown, de zomeractie, onze communcatie via Facebook en in het weekblad maar vooral doordat we maandelijks aanwezig zijn op het Wilhelminaplein met Praat op Straat. En inwoners weten ons daardoor gemakkelijk te vinden zodat zij ons persoonlijk konden aanspreken met tips, zorgen of vragen. Onderwerpen als de toegankelijke parkeervakken voor invaliden, vragen over de spoortunnel, een veilige fietsroute naar Molenschot, het zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij zijn gekomen.

Ook binnen het gemeentehuis heeft Gemeentebelang haar steentje bijgedragen voor een mooier en beter Gilze en Rijen. We kijken graag even terug naar een paar belangrijke momenten. Om het starters op de woningmarkt makkelijker te maken is de starterslening uitgebreid en willen we onderzoeken of nieuwbouwwoningen voor mensen met een binding met onze gemeente aangeboden kunnen worden. Daarnaast is er een flinke stap gezet om in het komend jaar enorm veel huizen te gaan bijbouwen. De oude Margriethal in Rijen is inmiddels gesloopt, en het terrein is klaar voor een nieuwe sporthal en appartementencomplex. Op het terrein van de oude marechausseekazerne zijn betaalbare huurwoningen gebouwd waar de bewoners alweer enige tijd wonen.

De fractie van Gemeentebelang wenst je een goed 2022

In de laatste gemeenteraad van het jaar is de subsidie klimaatmaatregelen uitgebreid. De subsidie, die er is op initiatief van Gemeentebelang, is er nu ook voor ondernemers en huurders. Nu kunnen nog meer mensen in onze gemeente maatregelen nemen om te vergroenen! Verder is de opdracht uit het Klimaatakkoord, zoals de REKS en de Transitie Visie Warmte en de lokale handreiking zon allemaal positief door de gemeenteraad geloodst door onze wethouder Ariane. Er zijn dus veel stappen gezet op weg naar een duurzamere en klimaatadaptieve gemeente.

De fractie van Gemeentebelang kijkt uit naar het volgende politieke jaar waarin we met veel enthousiasme de verkiezingscampagne ingaan. Maar eerst hebben we weer een eindejaarskaart met een wens voor alle inwoners: “Samen sterk had nog nooit zoveel betekenis als afgelopen jaar, samen sterk met elkaar op naar weer een jaar. Gemeentebelang wenst je een goed 2022!”

Geschrokken van plotseling opstappen wethouder

Gemeentebelang: Nog 90 dagen in deze bestuursperiode

Afgelopen week werd Gemeentebelang, net als zovelen, verrast door de mededeling dat wethouder Sandra Diepstraten per direct haar werkzaamheden heeft neergelegd. Als Gemeentebelang vinden we dit erg jammer.

Wethouder Diepstraten heeft 2,5 jaar geleden Rolph Dols, de naar Tilburg vertrokken wethouder, opgevolgd. Zij nam daarmee een zeer specifieke portefeuille over die, gelet op haar achtergrond, Juridisch en Ruimtelijke Ordening, ook goed bij haar paste. De nieuwe Omgevingswet, het Luchthavenbesluit en de Spoorzone zijn een aantal projecten uit haar portefeuille die niet zomaar over te nemen zijn. Het CDA zal het voortouw nemen om te kijken wat de beste oplossing is om het vertrek van wethouder Diepstraten op te vangen. Samen met de coalitiepartijen kijken we hoe, met nog 4 of 5 maanden te gaan, al deze zaken zorgvuldig en goed kunnen worden behartigd.

Fractie van Gemeentebelang, Maud van der Meer, Johan Manders en Francesco Beterams

Want het gaat in de eindfase voorspoedig met de punten die we in de coalitie hebben kunnen realiseren. Veel zitten in de eindfase of er is de basis gelegd voor de toekomst. In de laatste 90 dagen van deze bestuursperiode staan er nog mooie punten op de agenda van de gemeenteraad. In de laatste gemeenteraad van dit jaar gaan we de Warmtetransitie Visie vaststellen, waarmee we onze gemeente weer een stap dichterbij een aardgasvrije toekomst brengen. Ook gaan we het hebben over de te schrappen busverbinding Gilze/AZC en stellen we een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening vast. Gemeentebelang vindt dan ook dat zowel grote als kleine dossiers belangrijk zijn omdat die voor al onze inwoners van belang zijn.

Voor Gemeentebelang staat het als een paal boven water dat we ons in blijven zetten voor onze inwoners en gemeente en onze verantwoordelijkheid nemen. Het is in het belang van alle inwoners en de gemeente Gilze en Rijen dat de gemeente stabiel en kundig bestuurd wordt. Daar gaan wij de komende tijd dan ook mee door. Want: ”waar je woont, moet het goed zijn”.

Groeituin Floralia blijft behouden voor onze gemeente

Gemeentebelang: unieke plek voor dagbesteding en participatie

Groeituin Floralia in Gilze is een bijzondere plek. In 2015 gestart en inmiddels uitgegroeid tot een waardevolle locatie waar vooral kwetsbare inwoners op een laagdrempelige manier werken aan het (hernieuwd) deelnemen aan de samenleving. En dat iedereen mee kan doen is voor Gemeentebelang erg belangrijk. De Groeituin werd alleen in haar bestaan bedreigd door de naastgelegen nieuwbouwplannen. Maar zover gaat het gelukkig niet komen.

In de afgelopen raadscommissie Samenleving werd al snel duidelijk dat de Groeituin een warm hart wordt toegedragen. Vooral de opbrengst op sociaal en maatschappelijk vlak werd vooropgesteld. De Groeituin is een laagdrempelige dagbesteding voor inwoners die het niet zomaar lukt om mee te doen in de maatschappij of de vaardigheden hebben voor een reguliere baan. Voor deze groep is een zogenaamd re-integratie traject een stap te ver. De Groeituin biedt mensen een mogelijkheid om zonder druk maar met begeleiding eerst te werken aan zichzelf, aan zelfvertrouwen, aan ritme en regelmaat. De Groeituin is hiermee uniek, het is eerder een dagbesteding en participatietraject dan de reguliere re-integratie trajecten die we uiteraard ook in huis hebben. Met de Groeituin is een opstap gecreëerd om te zorgen dat deze groep uiteindelijk wel kan doorstromen naar inclusief en passend werk en daarmee verder geholpen worden met het streven naar een zelfstandig bestaan. Gelukkig werd in de commissie Samenleving dan ook vastgesteld dat de Groeituin een waardevolle toevoeging is voor onze kwetsbare inwoners en daarom moet blijven.

Burgemeester Alssema op bezoek bij de groeituin

De Groeituin is een plek waar deelnemers groente verbouwen en kruiden kweken in de kas. Wist je dat deze groente weggegeven wordt aan de Voedselbank? Zo kunnen zij hun klanten weer van verse en biologische groenten voorzien. Daarnaast zijn ze ook al helemaal geïntegreerd in Gilze. Met St Franciscus is een speciale band en met de scholen zijn ze actief op educatief gebied. En ook verschillende statushouders komen graag werken op de Groeituin omdat ze zo kennis kunnen maken met andere deelnemers en kunnen oefenen met de taal.

Door de nieuwbouwplannen moet de Groeituin helaas verhuizen. We vinden het jammer dat deze mooie locatie niet behouden kan blijven. Gelukkig er overeenstemming dat de Groeituin behouden moet blijven en Gemeentebelang is ervan overtuigd dat er een andere mooie locatie gevonden gaat worden. Wethouder Ariane Zwarts vertelde dat er nu een locatie is die als kansrijk wordt geacht maar wilde het verder nog even geheim houden. We zijn dan ook erg benieuwd naar het vervolg zodat de Groeituin straks nog meer kan betekenen voor onze kwetsbare inwoners. In onze gemeente zeggen we niet voor niets: Iedereen telt mee en doet mee!