Samen sterk had nog nooit zoveel betekenis als in het afgelopen jaar

Gemeentebelang: Ondanks coronajaar mooie dingen bereikt

Het is alweer de laatste week van 2021, een jaar dat helaas nog steeds in het teken staat van corona en nu weer de vergaande maatregelen die velen hard treft. Maar ook in een roerig jaar als deze heeft Gemeentebelang niet stil gezeten. Zowel binnen als buiten het gemeentehuis hebben de leden van Gemeentebelang zich ingezet voor onze idealen. Voor een sociale en inclusieve samenleving, voor klimaat en duurzaamheid, voor bouwen en wonen. Dit hebben we gedaan door verbinding te zoeken en samenwerking te creëren. Om met en voor onze inwoners stappen te zetten naar een nog mooiere gemeente.

Gemeentebelang heeft ook het afgelopen jaar zich laten zien als een betrokken partij. Met o.a. de kaartenactie tijdens de eerste lockdown, de zomeractie, onze communcatie via Facebook en in het weekblad maar vooral doordat we maandelijks aanwezig zijn op het Wilhelminaplein met Praat op Straat. En inwoners weten ons daardoor gemakkelijk te vinden zodat zij ons persoonlijk konden aanspreken met tips, zorgen of vragen. Onderwerpen als de toegankelijke parkeervakken voor invaliden, vragen over de spoortunnel, een veilige fietsroute naar Molenschot, het zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij zijn gekomen.

Ook binnen het gemeentehuis heeft Gemeentebelang haar steentje bijgedragen voor een mooier en beter Gilze en Rijen. We kijken graag even terug naar een paar belangrijke momenten. Om het starters op de woningmarkt makkelijker te maken is de starterslening uitgebreid en willen we onderzoeken of nieuwbouwwoningen voor mensen met een binding met onze gemeente aangeboden kunnen worden. Daarnaast is er een flinke stap gezet om in het komend jaar enorm veel huizen te gaan bijbouwen. De oude Margriethal in Rijen is inmiddels gesloopt, en het terrein is klaar voor een nieuwe sporthal en appartementencomplex. Op het terrein van de oude marechausseekazerne zijn betaalbare huurwoningen gebouwd waar de bewoners alweer enige tijd wonen.

De fractie van Gemeentebelang wenst je een goed 2022

In de laatste gemeenteraad van het jaar is de subsidie klimaatmaatregelen uitgebreid. De subsidie, die er is op initiatief van Gemeentebelang, is er nu ook voor ondernemers en huurders. Nu kunnen nog meer mensen in onze gemeente maatregelen nemen om te vergroenen! Verder is de opdracht uit het Klimaatakkoord, zoals de REKS en de Transitie Visie Warmte en de lokale handreiking zon allemaal positief door de gemeenteraad geloodst door onze wethouder Ariane. Er zijn dus veel stappen gezet op weg naar een duurzamere en klimaatadaptieve gemeente.

De fractie van Gemeentebelang kijkt uit naar het volgende politieke jaar waarin we met veel enthousiasme de verkiezingscampagne ingaan. Maar eerst hebben we weer een eindejaarskaart met een wens voor alle inwoners: “Samen sterk had nog nooit zoveel betekenis als afgelopen jaar, samen sterk met elkaar op naar weer een jaar. Gemeentebelang wenst je een goed 2022!”