Deze hulp valt natuurlijk niet onder de Wmo

Huishoudelijke hulp blijft onder de Wmo vallen

Huishoudelijke hulp is goed geregeld in Gilze en Rijen. In een persbericht van de Centrale Raad van Beroep is de uitspraak duidelijk te lezen: huishoudelijke hulp valt onder de Wmo 2015. Naar aanleiding van dit persbericht en deze uitspraken stelde de fractie van Gemeentebelang op woensdag 25 mei schriftelijk vragen aan wethouder Ariane Zwarts. Wat betekent dat voor onze gemeente?

Het persbericht: “De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 mei 2016 drie richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Beslist is dat huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt. Aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015 geldende oude Wmo, blijven ook daarna gelden. De gemeente kan die aanspraken met toepassing van de Wmo 2015 aanpassen aan haar nieuwe Wmo-beleid. Dit beleid moet berusten op objectief en onafhankelijk onderzoek naar de tijd die nodig is voor een schoon en leefbaar huis.”

Wij wilden graag weten of deze uitspraken gevolgen hebben voor de werkwijze zoals deze nu wordt toegepast in Gilze en Rijen. En gaat er nu naar aanleiding van deze uitspraken een gewijzigde werkwijze komen of wordt het beleid aangepast? Het antwoord van wethouder Ariane Zwarts was helder: de uitspraak heeft geen gevolgen voor de bestaande werkwijze, omdat onze gemeente  vanaf 2015 geen veranderingen heeft doorgevoerd in het beleid hierop.

Tijdens de commissie Samenleving heeft de fractie Gemeentebelang toch nog even doorgevraagd, voor alle duidelijkheid. Betekenen haar antwoorden nu dat Gilze en Rijen, bij huishoudelijke hulp die volgens de Wmo 2015 is verstrekt, werkt in lijn met de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep? Wethouder Ariane Zwarts kon daar een kort antwoord op geven: “JA!” Dus hebben deze uitspraken geen consequenties voor onze inwoners. En dat is een teken dat onze wethouder het beleid goed heeft doorgrond.

Wil je meer weten over Gemeentebelang? Of wil je je mening geven? Ga naar contact en laat van je horen! Want waar je woont, moet het goed zijn!

P.S. Keukenhulp Aafke op bijgaande foto is vrijwillig aan de slag en haar opdrachtgever (oma) krijgt ook geen vergoeding via de Wmo voor die huishoudelijke hulp.

De Brakken: oud maakt plaats voor nieuw!

Een groot aantal Rijenaren heeft herinneringen aan De Brakken, voorheen Pius-X-school. In veel gezinnen in Rijen zal het hetzelfde zijn gegaan als bij mij thuis. Mijn vader zat op school bij hoofdonderwijzer Van Rie, ikzelf bij Meneer Van Dorst en mijn kinderen weer bij Meester Johan. Drie generaties op dezelfde school en in hetzelfde schoolgebouw. Het zal in veel Rijense families niet anders zijn geweest.

Ik sprak met verschillende inwoners van Rijen, waaronder oud-leerlingen en docenten. Ze vinden het stuk voor stuk jammer dat het schoolgebouw gaat verdwijnen. Het schoolgebouw hoort immers, net zoals burgemeester Sweens, bij het plein. Toen ik doorvroeg, zeiden deze mensen dat ze nog niet zo goed wisten wat er met het gebouw zou moeten gebeuren. ‘Het verkeert in een oude staat.’ ‘Het is niet meer van deze tijd.’ ‘Wat zou je er nog van kunnen maken?’ Een van de inwoners haalde zijn schouders op, toen we het hadden over sloop en hij zei: ‘Het is de moderne tijd’.

Het schoolgebouw gaat plaatsmaken voor een nieuwe sportzaal met pleinwand. Dat wordt de afronding van een mooi project. Bij de moderne school komt een nieuwe sportzaal en ook een zogenaamde pleinwand. Dat is in overleg met de buurtbewoners gegaan. Complimenten daarvoor aan school en gemeente! Gemeentebelang had dan ook geen vragen aan het college over dit raadsvoorstel.

Met de hamerslag die volgde, luidde de burgemeester symbolisch de sloop in van dit beeldbepalende gebouw. Gemeentebelang is blij met de nieuwbouw, maar rekent erop dat de gemeente ervoor zal zorgen dat beeldbepalende gebouwen in onze gemeente zo veel mogelijk behouden blijven.

Francesco Beterams