De Spoorzone, reactie op pamflet actiegroep Rijen Ontspoort

Gemeentebelang: niet akkoord bij overschrijding budget en veiligheid voorop

Belangengroep Rijen Ontspoort maakt zich zorgen over de spoorzone. En heeft huis-aan-huis een pamflet verspreid dat Gemeentebelang ook gelezen heeft. Gemeentebelang stelt dat dit een van de grootste projecten van onze gemeente is. Zorgvuldige berichtgeving, van wie dan ook, vinden we belangrijk. Daarom hebben wij aan het college van B&W vragen gesteld over de punten die in het pamflet genoemd worden. Want Gemeentebelang wil alles weten zodat we de juiste afweging kunnen maken voor wat het beste is voor onze gemeente.

Inmiddels heeft Gemeentebelang de antwoorden ontvangen. En deze delen wij omdat het belangrijk is voor alle inwoners om de reactie op de gestelde punten uit het pamflet te lezen. Verschillende beweringen in het pamflet zijn onjuist. Zo zal de brandweer zich niet klem gaan rijden in de nieuwe onderdoorgang. De onderdoorgang wordt qua diepte juist zo gemaakt dat de brandweer Rijen-zuid kan bereiken. Het pamflet trekt een vergelijking met fietsbruggen in relatie tot de hellingshoek, terwijl het hier om een onderdoorgang gaat. Deze manier van knutselen met gegevens vindt Gemeentebelang niet zorgvuldig.

Het pamflet van de actiegroep verwijst naar een ‘rapport’ dat is opgesteld door een persoon die is ingehuurd door omwonenden van de spoorzone. De opsteller van dit rapport had geen functie bij de professionele instanties die het ontwerp van de spoorzone hebben getoetst. Gemeentebelang ziet dit als een geval ‘wij van WC-eend adviseren WC-eend’.

Maud, Johan en Francesco, de fractie van Gemeentebelang

Zoals gezegd is dit een van de grootste projecten in Rijen. Het behelst niet alleen de ondertunneling maar ook een complete metamorfose voor de gehele spoorzone. Dit is niet zomaar in een artikel, een pamflet of petitie te vangen. Voor Gemeentebelang staat vast dat er niet meer geld wordt uitgegeven dan begroot en dat de veiligheid van fietsers en langzaam verkeer altijd gewaarborgd moet zijn.

In de afgelopen periode is er door de oppositie en Rijen Ontspoort gesteld dat wij een voorstander zijn van de auto-te-gast tunnel. Gemeentebelang heeft vanaf het begin gezegd “zo groot als het moet en zo klein als het kan”. Niet: er moeten auto’s door de onderdoorgang. Inmiddels is er veel onderzocht en ligt er een bestemmingsplan gebaseerd op de voorkeursvariant die de gemeenteraad heeft vastgesteld, de auto-te-gast tunnel. Voor Gemeentebelang staat vast dat de hellingshoek niet te steil mag zijn voor de fietsers en dat de hulpdiensten door de onderdoorgang moeten kunnen. Er moet daarom na het vaststellen van het bestemmingsplan gewerkt gaan worden aan een definitief ontwerp dat al deze elementen in zich heeft. En het bestemmingsplan geeft die ruimte. Het bestemmingsplan moet niet geblokkeerd worden. Want dan blokkeer je alle ontwikkelingen van de Spoorzone dus ook een veilig, bereikbaar station met nieuwe parkeerplaatsen, fietsenstalling, en alle maatregelen voor een betere leefomgeving.

Dit belangrijke project inzetten als verkiezingsitem maakt het niet beter. Er wordt voor de verkiezingen niks onomkeerbaars besloten. Gemeentebelang is dan ook voor het vervolgen van dialoog met belanghebbenden, inwoners, stakeholders en partners die hierbij betrokken zijn. Laten we de tijd verder gebruiken om de spoorzone nog beter uit te werken zodat uiteindelijk de beste variant op tafel ligt. De beantwoording van onze vragen over het pamflet van Rijen Ontspoort is te lezen onderaan deze pagina. Heb je vragen over dit artikel? Stuur een bericht naar info@gemeentebelang.org.

Als een van de goedkoopste gemeenten weten we heel veel voor elkaar te krijgen

Gemeentebelang: Beeld van potverterende coalitie is grote onzin.

De afgelopen tijd is door de nieuwbouw sporthal Achter de Tuintjes commotie ontstaan over de uitgaven van onze gemeente. Gemeentebelang heeft altijd aandacht gehad voor een solide uitgavenpatroon en een goede basis. Verbaasd lezen we dan ook elke week de berichten van andere partijen die stellen dat het slecht gaat met de financiën in onze gemeente. We zijn namelijk een financieel gezonde gemeente maar net als ieder ander kunnen we elke euro maar een keer uitgeven.

Stel: je oude auto moet vervangen worden en kiest voor een tweedehands. Je gaat naar de autodealer en je partner ziet het allernieuwste model in de showroom staan. Een nieuwe is duurder en daar had je geen rekening mee gehouden. Maar je partner wil echt die nieuwe auto. Thuis begin je na te denken over hoe je die auto nu moet gaan betalen want dat extra geld heb je niet. En andere potjes zijn voor vakantie, studie voor de kinderen en wasmachine. Dus geef je aan dat het beter is om te wachten tot er een potje gemaakt is.

Jorn, Francesco, Guido, Maarten, Maud en Johan, de eerste 6 van de kandidatenlijst van Gemeentebelang op campagne

En dit is precies wat er met de sporthal in Gilze aan de hand is. Ook Gemeentebelang, wil een goede sporthal die weer jaren mee kan. Maar de meerderheid heeft gekozen voor een nieuwe die extra veel geld kost zonder dat hierover nagedacht hoe we dat moeten betalen. Gemeentebelang wil daarom altijd dat er voor projecten en plannen “dekking” is, dus geld. Voor alle plannen zoals de nieuwe sporthal in Rijen, Spoorzone, woningbouw Tussen de Leijen, herinrichting Rijen-Zuid en Noord, subsidies voor verenigingen, kwaliteitsgroen, speeltuinen, etc., is dekking. Ga je meer uitgeven dan je hebt of waarvoor je potjes hebt dan kan je roepen dat de gemeente alles maar uitgegeven heeft maar dat is dus niet zo. Je kunt niet meer uitgeven dan je hebt. Zo werkt het bij jou thuis toch ook?

Dus om nu te stellen dat deze coalitie de pot heeft verteerd is klinkklare onzin. Geld is besteed aan mooie en noodzakelijke uitgaven in o.a. het sociaal domein, aan straten en wijken, aan groen en duurzaamheid, aan wonen en bouwen tot aan het kunnen uitgeven van jouw paspoort of vergunning. En dat wordt allemaal door de raad vastgelegd. Daar hebben we onlangs nog een dikke 8 voor gekregen en we zijn ook nog eens de vijfde goedkoopste gemeente van Nederland! Gemeentebelang blijft echter actief en weloverwogen in de raad meedenken waar we ons geld aan uit willen geven, in het belang van ons allemaal. Want waar je woont, moet het goed zijn! Of we nu vlak voor de verkiezingen staan of niet.

Mooie bouwkansen in Molenschot van start

Gemeentebelang: De huizencrisis raakt iedereen, dus we moeten bouwen voor iedereen.

Niet alleen starters en senioren hebben een passend huis nodig, iedereen hier tussenin heeft het ook moeilijk. Want bij gezinsuitbreiding of verhuizen voor je werk loop je ook vast. Doorstroming is daarom ook belangrijk. Gemeentebelang vindt dan ook dat er voor iedereen gebouwd moet worden.

Het is mooi om te zien dat er in onze gemeente de komende tijd heel veel gebouwd gaat worden. Zo worden er in Molenschot, door inzet van inwoners, gemeente en met medewerking van defensie 65 woningen gebouwd. Woningen voor starters, doorstromers, zelfbouwers en mensen met een zorgvraag krijgen allemaal een plek binnen het plan. Gemeentebelang is dan ook blij met deze ontwikkeling, zeker omdat het in verband met de vliegbasis niet makkelijk bouwen is in Molenschot. De ontwikkelingen in Molenschot passen ook goed bij de woonvisie met als uitgangspunten vitale leefbare kernen, betaalbaar wonen, duurzame woningvoorraad en comfortabel wonen met aandacht voor zorg en welzijn.

Gemeentebelang is blij met deze woonvisie, omdat we hiermee kunnen zorgen dat iedereen fijn kan wonen. Fijn wonen is wat ons betreft ook een woonwijk die divers is opgebouwd en met veel groen en klimaatadaptieve maatregelen. De woonvisie waarbij gebouwd gaat worden in alle kernen en voor alle doelgroepen vloeit voort uit ons verkiezingsprogramma en is opgenomen in het coalitieprogramma. En met het feit dat we inmiddels honderden nieuwbouwwoningen, die gebouwd gaan worden in alle kernen, op de rit hebben staan kunnen we wel zeggen: missie volbracht!

Lijsttrekker Maud van der Meer en Maarten van Haperen, nummer 2 op de kieslijst voor de Sint-Annakapel in Molenschot

Het is wel een domper dat door de wooncrisis met de torenhoge bouwkosten, de schaarste en de hoge prijzen voor veel mensen het kopen van een huis een brug te ver is. Als gemeente hebben we weinig tot geen grip op deze financiële gevolgen. De betaalbaarheid hangt af van de beleidsmakers in Den Haag en banken. Door de lage rente, jubelton en andere maatregelen zijn huizenprijzen opgedreven, terwijl kopers nu ook nog eens te maken krijgen met de gigantische inflatie.

Als gemeente bieden we wel de starters-, duurzaamheids- en blijverslening aan. Deze leningen kunnen helpen om een huis te kopen, langer erin te blijven wonen of te verduurzamen zodat je energierekening zo laag mogelijk wordt. Daarnaast wil Gemeentebelang dat ook woonstichting Leystromen zoveel mogelijk huizen bouwt en in bezit houdt. Via de prestatieafspraken moet dit dan ook vastgelegd worden. Een nader punt dat verder uitgewerkt wordt is het geven van voorrang aan onze inwoners bij nieuwbouwprojecten. Op deze wijze kunnen we starters en doorstromers een voorsprong geven om hier te blijven wonen. Gemeentebelang is dan ook benieuwd hoe we deze regeling in onze gemeente kunnen invoeren.

Lees meer over onze ideeën voor de toekomst in het nieuwe verkiezingsprogramma op onze website: www.gemeentebelang.org

Met een superteam de verkiezingen in

Gemeentebelang:  Onze top 10 met frisse energie en veel ervaring

De afgelopen vier jaren zijn snel voorbij gegaan. Een bestuursperiode waarin veel gedaan en gebeurd is. Gemeentebelang is dan ook trots op de raads- en commissieleden die hard gewerkt hebben om zowel binnen als buiten het gemeentehuis onze kiezers te vertegenwoordigen.

Trots zijn we dan ook dat er veel geïnvesteerd is in sportaccommodaties, scholen en de bibliotheek. Dat er niet bezuinigd hoefde te worden op zorg en ondersteuning. We hebben juist elementen toegevoegd zoals de wijk-GGD’er, de dorpsondersteuner en het team vroegsignalering. De komende jaren worden er honderden huizen gebouwd en we werken hard aan een klimaatbestendige gemeente. En dat allemaal terwijl we een van de goedkoopste gemeenten van Nederland zijn om in te wonen.

Gemeentebelang wil nog meer doen om onze gemeente groener, klimaatbestendiger, mobieler en inclusiever te maken. Onze top 10 van de kieslijst gaat zich daarvoor inzetten!

De top 10 van de kieslijst van Gemeentebelang

Het frisse elan van Jorn, Stefanie, Guido en Maarten zorgt voor nog beter zicht op onderwerpen als inclusie, bereikbaarheid en financiën. Zij zien nieuwe dingen waardoor we alert blijven op alles wat er in onze gemeente gebeurt. Blij zijn we met de ervaring die Johan, Ariane en Francesco inbrengen. Zij zijn het collectief geheugen en weten hoe we dingen echt voor elkaar krijgen. Onze rots in de branding zijn Kees en Henk-Jan, die meedenken met de fractie en commissieleden en adviseren.

De top 10 wordt aangevoerd door onze nieuwe lijsttrekker Maud. Zij is onze jongste lijsttrekker ooit en dat geeft Gemeentebelang weer een nieuw en fris geluid. Met haar humor en nuchtere kijk op zaken durft ze op een eerlijke wijze alles bespreekbaar te maken. Niet alleen met en voor onze inwoners maar ook in de gemeenteraad.  Maud is daarom ook onze fantastische wethouder kandidaat! Je zult nog veel van deze “club” mensen horen en vooral van ons boegbeeld Maud. Wil je eens kennis maken? Kom dan de komende zaterdagen langs als we in de wijk zijn met de I Love Rijen letters. Hou onze Facebook-pagina in de gaten voor de planning. Of mail: info@gemeentebelang.org

Sporthal Achter de Tuintjes moet er zeker komen

Gemeentebelang: Voorzieningen moeten samen op gaan met goed financieel beleid.

De sporthal Achter de Tuintjes in Gilze voldoet niet meer aan de eisen om veilig en comfortabel te sporten. Al eerder besloten we in de gemeenteraad dat de sporthal grondig gerenoveerd zou worden waarbij ook rekening werd gehouden met de wensen van verenigingen. Ook duurzame maatregelen werden opgenomen. Helaas kende dit project alweer tegenslag. Bij onderzoek naar de staat van de hal bleek dat een aantal onderdelen van de sporthal niet herbruikbaar zijn. De gemeenteraad moest vorige week opnieuw een afweging maken wat de beste optie was om verder te gaan.

Het college gaf aan dat verbouwing van de sporthal weer meer ging kosten dan eerder was begroot. Opnieuw moest er een keuze gemaakt worden. Hierbij ging het vooral tussen door gaan met grootschalige renovatie of toch volledige nieuwbouw te overwegen. Inmiddels was duidelijk dat het prijsverschil tussen deze twee opties steeds kleiner was geworden. Neemt niet weg dat er sowieso een enorme kostenstijging van 2,8 miljoen aan de orde is. Nieuwbouw gaat zelfs nog 4,9 miljoen meer kosten dan begroot. We verwachten dat dit bedrag na onderzoek met nog eens 1 of 2 miljoen zal stijgen.

Lijsttrekker Maud van der Meer en Maarten van Haperen, nummer 2 op de kieslijst bij de voormalige Margriethal

Omdat het verschil tussen nieuwbouw en renoveren relatief klein geworden is, kreeg Gemeentebelang daardoor een voorkeur voor complete nieuwbouw van de sporthal. We weten dat bouwkosten door tekort aan personeel, materiaal en grote vraag verschrikkelijk gestegen zijn. Nu de budgetten in de bouw onzeker zijn, moeten we zorgvuldig te werk gaan om zoveel mogelijk zicht te krijgen op de uiteindelijke kosten. Gemeentebelang sprak in de raad de voorkeur uit voor nieuwbouw, wilde eerst meer weten over de kosten en stemde daarom tegen. Ook de wethouder gaf aan niet te weten waar ze het geld vandaan moest halen. Het verbaasde Gemeentebelang dat andere partijen aangaven geen idee te hebben hoe het college aan de middelen moest zien te komen, toch kozen voor het uitgeven van meer geld. Een ander nadeel is dat door dit besluit het helaas ook weer langer wachten is voordat Achter de Tuintjes gerenoveerd of herbouwd kan worden.

Voor Gemeentebelang is het belangrijk dat we verstandig financieel beleid voeren. Dat betekent dat we graag een toekomstbestendige sporthal in Gilze willen maar wel gelijk met de middelen erbij die daarvoor nodig zijn. We hebben namelijk nog meer projecten op de rol staan waar we als gemeente in gaan investeren voor onze inwoners. Bijvoorbeeld een nieuwe sporthal op de locatie van de oude margriethal in Rijen.

Kijk op onze website www.gemeentebelang.org voor meer informatie over onze standpunten en laat ons weten wat je ervan vindt via info@gemeentebelang.org.