Gemengde reacties op de komst van deelscooters

Gemeentebelang: zijn deelscooters duurzaam of niet?

In onze gemeente zijn enkele weken geleden de groene deelscooters geïntroduceerd. Het klinkt allemaal heel duurzaam en handig maar Gemeentebelang heeft veel wisselende reacties gekregen op de nieuwe scooters in het straatbeeld. Het idee is dat je op deze wijze geen eigen vervoermiddel hoeft aan te schaffen en door per minuut te betalen kun je zo op een eenvoudige wijze snel van A naar B. Moeten we wennen aan het groene vervoermiddel of is het helemaal niet zo duurzaam als het lijkt?

Bij Gemeentebelang weten we ook nog niet wat we hier nu van moeten vinden. Enerzijds is het mooi dat iedereen die ergens naar toe wil een keuze heeft uit verschillende vervoersmogelijkheden zoals de OV-fiets, de bus, de benenwagen en dan nu ook de deelscooter. Naar school, een afspraak of een ritje naar Dongen is met de deelscooter snel geregeld. Door de elektrische groene scooter draag je bij aan een schonere wijze van vervoer en door zoiets te delen hoeft niet iedereen zo’n ding te kopen. Het is zondermeer een handige wijze om met een deelscooter van bijvoorbeeld het station naar je bestemming te gaan.

Aan de andere kant kun je je afvragen of het inzetten van zoveel scooters nu bijdraagt aan een duurzaam gebruik. Want ineens staan er 35 scooters in onze gemeente die onderhouden en gerepareerd moeten worden. Wordt dat duurzaam opgepakt, hoe en wat wordt er gerecycled en hoe snel worden de scooters afgeschreven? En wat gebeurt er daarna mee?

Op Facebook hebben we gevraagd naar de meningen over de komst van de deelscooters. En het is leuk te horen dat ze flink gebruikt worden en dat er behoefte aan is. Men vindt ze handig en betaalbaar. Minder enthousiaste reacties kwamen van mensen die vinden dat de scooters in de weg staan, stoepen blokkeren en op onmogelijke plekken worden achtergelaten. Ze zijn zelfs al in het bos gesignaleerd. Het is natuurlijk ook wennen dat ze her en der in het straatbeeld verschenen zijn.

Als gemeente kunnen we een dergelijk initiatief schijnbaar niet tegenhouden maar wel regels stellen over bijvoorbeeld waar ze wel of niet geparkeerd mogen worden. Bij Gemeentebelang willen we daar meer van weten. Daarom zijn we benieuwd naar de eerste reacties en ervaringen om te kijken of er verbeteringen of aanpassingen nodig zijn.

Dus, wat vind jij van de komst van de deelscooters in onze gemeente? Laat het ons weten via info@gemeentebelang.org, zodat we op zoek kunnen naar de beste manier om deelvervoer mogelijk te maken in onze gemeente!

Begroting 2022, Gilze en Rijen staat er goed voor

Gemeentebelang: trots op begroting zonder bezuinigingen met lage woonlasten

In de afgelopen raadsvergadering is door het college van B&W een sluitende begroting 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Een begroting waarin geen moeilijke keuzes gemaakt hoefden te worden hem sluitend te krijgen. En terwijl de gemeente nog steeds geconfronteerd wordt met oplopende zorgkosten is het gelukt om te blijven investeren in duurzaamheid en klimaat, zorg voor inwoners, reconstructies van wijken en straten en sportgebouwen en -faciliteiten. Dus geen bezuinigingen en de woonlasten blijven nog steeds een van de laagste in heel Nederland.

Gemeentebelang is tevreden dat de laatste begroting van deze coalitieperiode met Kern75, CDA en VVD op positieve wijze kan worden afgesloten. Dat neemt niet weg dat Gemeentebelang nog enkele zaken wilde toevoegen aan het beleid voor komend jaar. Met betrekking tot de problemen op de energiemarkt worden veel huishoudens geconfronteerd met hoge energielasten. Omdat het belangrijk is om te weten hoe je energie kunt besparen diende Gemeentebelang een amendement in om de energiebespaaradviezen van EnergieGilzeRijen gratis te maken. Gemeentebelang wil hiermee zorgen dat er geen financiële drempel is om zo’n advies aan te vragen. Het maakt niet uit of je in een huurhuis of koophuis woont!

Daarnaast willen wij dat er gekeken wordt naar slimme oplaadmogelijkheden in de wijk zoals de oplaadmogelijkheid via lantaarnpalen of een kabelgoot. Auto’s zijn steeds vaker elektrisch, en die moeten natuurlijk wel opgeladen kunnen worden. Ook hier gaat de wethouder mee aan de slag.

Maud van der Meer en Johan Manders

Ook vroeg Gemeentebelang met een motie om aandacht voor de Marijkestraat. De bewoners zijn bezorgd om de verkeersveiligheid en doorstroming als het nieuwe winkelcentrum gebouwd gaat worden. In de huidige plannen wordt alleen gekeken naar het eerste stukje terwijl de kans groot is dat het verkeer zich door de hele Marijkestraat gaat wurmen. Gemeentebelang heeft ervoor gepleit dat er juist voor de hele Marijkestraat aandacht moet zijn en dat hier een plan voor moet worden uitgewerkt. De betrokken wethouder heeft toegezegd dit te gaan doen. Wij zijn dan ook voor nu tevreden dat de Marijkestraat in beeld is en zullen dit aandachtig blijven volgen.

Ook hebben wij van harte ingestemd om met de scouting Rijen in gesprek te gaan met betrekking tot hun droom om het scoutinggebouw te verduurzamen en renoveren. Het is weliswaar hun eigen gebouw maar een dergelijke ingreep is moeilijk zelfstandig op te pakken. Het is dan ook prettig dat de gemeente in gesprek gaat om te kijken waar kansen of mogelijkheden zijn.

Gemeentebelang heeft met deze inbreng weer op een praktische wijze een bijdrage geleverd aan een duurzame, sociale en mooie gemeente. Want “waar je woont, moet het goed zijn”. Lees meer over de begrotingsvergadering via de gemeentelijke website.

Ga aan de slag met de klimaatsubsidie

Gemeentebelang: iedereen kan iets doen in en om huis

Afgelopen week heeft de gemeente met een ludieke actie op de weekmarkten in Gilze en Rijen gestaan. In een kraampje werd de klimaatsubsidie onder de aandacht gebracht. Geïnteresseerde inwoners konden informatie krijgen welke mogelijkheden er zijn om zelf een steentje bij te dragen aan klimaatadaptatie en welke subsidies daarvoor beschikbaar zijn.

Het was dan ook gezellig druk rondom de kraam van de gemeente. Dat zal vast niet alleen gelegen hebben aan de bloembollen actie die eraan gekoppeld was. Want iedere belangstellende kreeg een zak biologische bloembollen mee. Ook de interesse om zelf iets te gaan doen was groot. Onze lijsttrekker Maud van der Meer kwam even kijken om te horen welke reacties zoal gegeven werden. En dat is logisch want het idee van het invoeren van een klimaatsubsidie kwam ook vanuit de fractie van Gemeentebelang. Het was dan ook leuk te horen dat er al veel inwoners gebruik van hebben gemaakt of zeker van plan zijn om dat te gaan doen. Dat de gemeente dan financieel hieraan bijdraagt vond iedereen dan ook een prettige bijkomstigheid.

Ook wethouder Ariane Zwarts was op beide dagen aanwezig. En volgens Ariane was het nog het opvallendst dat iedereen die zij sprak doordrongen is van het feit dat het klimaat snel verandert en dat er maatregelen moeten worden getroffen. En ook dat kleine bijdragen in je tuin of huis helpen om klimaatverandering aan te pakken. Over het algemeen was de bereidheid om zelf aan de slag te gaan met een regenton, een groen dak of minder tegels in je tuin enorm groot. De subsidie sluit daarom mooi aan op de behoefte die er lokaal is. Gemeentebelang wil er daarom voor zorgen dat de subsidie laagdrempelig blijft en goed past bij de kansen die inwoners hebben om iets te doen voor een groene omgeving.

Maud en Ariane bij de klimaatsubsidie kraam van de gemeente op de weekmarkt in Rijen

In onze gemeente doen we natuurlijk veel meer om de gevolgen van klimaatverandering zo goed mogelijk op te vangen. Het afkoppelen van regenwater is al gewoon in nieuw te bouwen woonwijken maar ook bestaande wijken zullen bij momenten als herinrichting of het vernieuwen van de riolering, van het riool worden afgekoppeld. Want regenwater moet de grond in en niet weggespoeld worden door een rioolbuis. Ook bij herinrichting van woonwijken is volop aandacht voor groen en klimaat. En daar zijn we als Gemeentebelang blij mee want zo pakken we met elkaar de gevolgen van klimaatverandering aan, met grote en kleine maatregelen maken we de gemeente Gilze en Rijen klimaatbestendig. Vraag de subsidie aan op: www.gilzerijen.nl/duurzaamheid/klimaatsubsidie, want “waar je woont, moet het goed zijn”.

Een plan voor de toekomst voor alle generaties

Gemeentebelang: felicitaties aan jubilerende seniorenverenigingen

In de afgelopen twee weken was het een waar feest bij twee seniorenverenigingen. De seniorenverenigingen Hulten en Molenschot vierden hun 60-jarig jubileum. Een eervolle mijlpaal waarmee Gemeentebelang hen dan ook van harte feliciteert. En zo te horen en te zien hebben de besturen hun leden kunnen verrassen met een mooi programma. Iets wat natuurlijk meer dan welkom was doordat er vanwege de coronamaatregelen lange tijd weinig mogelijkheden waren om samen te komen.

Maar er zijn meer momenten dat het goed is om elkaar te horen en te zien. Want er staat ons allemaal een flinke uitdaging te wachten: hoe vangen we de vergrijzing op? De kranten staan er vol van; over de oplopende kosten, personeelstekorten en de steeds ouder wordende bevolking. Maar ook: eenzaamheid, wonen, mobiliteit en zorg dichtbij.

De seniorenverenigingen hebben, vanwege de naderende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, hierover gezamenlijk een brief gestuurd aan alle politieke partijen. Ze vragen hierin aandacht voor deze uitdagingen en ook dat senioren vooral mee willen blijven doen in de samenleving en zelfredzaam willen zijn. Gemeentebelang herkent zich in die oproep omdat een steeds groter deel van onze inwoners hiermee te maken krijgen. Een gegeven dat niet des Gilze en Rijens is maar wel onze aandacht vraagt. De landelijke problematieken gaan we niet oplossen maar het is goed om lokaal op tijd te inventariseren waar onze mogelijkheden en kansen wel liggen.

Gemeentebelang is voorstander om dit thema breed in te steken. Immers, als er onvoldoende woon-alternatieven zijn voor ouderen komt daardoor de doorstroming voor de jongeren niet op gang. Hoe kunnen we zorgen voor alternatief vervoer als de buslijnen wegbezuinigd worden? Hoe helpen we elkaar het beste als er ergens een hulpvraag is en geen zorgverlener? En ook, hoe houden we dat betaalbaar? Gemeentebelang is ervan overtuigd dat dit niet alleen op het bordje van de huidige senioren moet liggen. We worden allemaal ouder en de toekomst niet makkelijker. Daarom moeten we samen, met de seniorenverenigingen, zorgpartners, vrijwillige hulporganisaties en met de gemeente de koppen bij elkaar steken. Maar ook met de jongere generatie, hoe denken zij over hoe ze op een prettige wijze ouder willen worden? Om zo ideeën en kansen met elkaar te delen zodat er een plan van de toekomst ontstaat. Een plan dat ervoor zorgt dat we weten wat er op ons afkomt en hoe we dat willen aanpakken. Want niet voor niets stellen we in onze gemeente: ‘Iedereen telt mee en doet mee’. En dat geldt wat Gemeentebelang betreft voor jong en oud. Meedenken? We horen je graag via info@gemeentebelang.org of via onze Facebook pagina.