Begroting 2022, Gilze en Rijen staat er goed voor

Gemeentebelang: trots op begroting zonder bezuinigingen met lage woonlasten

In de afgelopen raadsvergadering is door het college van B&W een sluitende begroting 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Een begroting waarin geen moeilijke keuzes gemaakt hoefden te worden hem sluitend te krijgen. En terwijl de gemeente nog steeds geconfronteerd wordt met oplopende zorgkosten is het gelukt om te blijven investeren in duurzaamheid en klimaat, zorg voor inwoners, reconstructies van wijken en straten en sportgebouwen en -faciliteiten. Dus geen bezuinigingen en de woonlasten blijven nog steeds een van de laagste in heel Nederland.

Gemeentebelang is tevreden dat de laatste begroting van deze coalitieperiode met Kern75, CDA en VVD op positieve wijze kan worden afgesloten. Dat neemt niet weg dat Gemeentebelang nog enkele zaken wilde toevoegen aan het beleid voor komend jaar. Met betrekking tot de problemen op de energiemarkt worden veel huishoudens geconfronteerd met hoge energielasten. Omdat het belangrijk is om te weten hoe je energie kunt besparen diende Gemeentebelang een amendement in om de energiebespaaradviezen van EnergieGilzeRijen gratis te maken. Gemeentebelang wil hiermee zorgen dat er geen financiële drempel is om zo’n advies aan te vragen. Het maakt niet uit of je in een huurhuis of koophuis woont!

Daarnaast willen wij dat er gekeken wordt naar slimme oplaadmogelijkheden in de wijk zoals de oplaadmogelijkheid via lantaarnpalen of een kabelgoot. Auto’s zijn steeds vaker elektrisch, en die moeten natuurlijk wel opgeladen kunnen worden. Ook hier gaat de wethouder mee aan de slag.

Maud van der Meer en Johan Manders

Ook vroeg Gemeentebelang met een motie om aandacht voor de Marijkestraat. De bewoners zijn bezorgd om de verkeersveiligheid en doorstroming als het nieuwe winkelcentrum gebouwd gaat worden. In de huidige plannen wordt alleen gekeken naar het eerste stukje terwijl de kans groot is dat het verkeer zich door de hele Marijkestraat gaat wurmen. Gemeentebelang heeft ervoor gepleit dat er juist voor de hele Marijkestraat aandacht moet zijn en dat hier een plan voor moet worden uitgewerkt. De betrokken wethouder heeft toegezegd dit te gaan doen. Wij zijn dan ook voor nu tevreden dat de Marijkestraat in beeld is en zullen dit aandachtig blijven volgen.

Ook hebben wij van harte ingestemd om met de scouting Rijen in gesprek te gaan met betrekking tot hun droom om het scoutinggebouw te verduurzamen en renoveren. Het is weliswaar hun eigen gebouw maar een dergelijke ingreep is moeilijk zelfstandig op te pakken. Het is dan ook prettig dat de gemeente in gesprek gaat om te kijken waar kansen of mogelijkheden zijn.

Gemeentebelang heeft met deze inbreng weer op een praktische wijze een bijdrage geleverd aan een duurzame, sociale en mooie gemeente. Want “waar je woont, moet het goed zijn”. Lees meer over de begrotingsvergadering via de gemeentelijke website.