PFAS-vervuiling op de vliegbasis, Gemeentebelang dwingt communicatie naar inwoners af bij het college.

In de raadsvergadering van 17 juni heeft Gemeentebelang tijdens het vragenuurtje vragen gesteld aan het het college van B&W. De vliegbasis in onze gemeente is bestempeld als bron van vervuiling van PFOS, een vorm van PFAS die gebruikt werd in de blusmiddelen van defensie en als giftige stof wordt gezien. Gemeentebelang wilde van het college weten waarom de gemeenteraad en de inwoners van onze gemeente niet zijn geïnformeerd over deze vervuiling, die al sinds 2021 bekend is bij de gemeente.

De fractie van Gemeentebelang maakt zich zorgen over overheden die naar elkaar wijzen

De beantwoording van onze vragen door wethouder Machielsen stemde de raadsleden van Gemeentebelang niet tevreden. Er is nog onduidelijkheid over de schaal en gevolgen van de vervuiling, en veel moet nog verder onderzocht worden. Wethouder Machielsen gaf aan dat er nu geen directe redenen zijn tot zorgen, en ‘dat we het probleem daar moeten laten waar het hoort’. Zoals Gemeentebelang eerder al schreef, maken wij ons zorgen over verschillende overheden die naar elkaar wijzen, en geen actie ondernemen waar het gaat om deze vervuiling of communicatie daarover richting onze inwoners. Het probleem van de vervuiling bij defensie laten, terwijl de locatie van de vervuiling midden in onze gemeente ligt, vinden wij dan ook geen optie.

Defensie heeft inmiddels toegezegd een toelichting te willen geven in de gemeenteraad. Uiteraard staat de fractie van Gemeentebelang daar positief tegenover. Maar juist ook onze inwoners moeten weten waar ze aan toe zijn. Of er wel of geen redenen zijn tot zorg, beide boodschappen kunnen actief gecommuniceerd worden aan de inwoners.

Uiteindelijk bleek er in de raadsvergadering een motie nodig om het college te bewegen tot actie. Onze motie werd gelukkig raadsbreed gesteund door alle partijen. De motie draagt het college op om specifieker uit te zoeken wat de aard en de gevolgen zijn van de vervuiling, actieve communicatie richting de inwoners te verzorgen, de zorgen van de raad over te brengen aan defensie en het onderwerp op de agenda van het COVM te zetten.

Reageren op dit artikel? Stuur een bericht naar Maarten@gemeentebelang.org