Centrumplan Rijen eindelijk rond!

Gemeentebelang: prachtig resultaat coalitie 2019-2022

Het is zover! Ook in Rijen kan gestart worden met de bouw van het dorpscentrum. Met een mooi ontwerp voor 20 appartementen, de verplaatsing van de Lidl en horeca is dan eindelijk de kogel door de kerk. Er kan begonnen worden met bouwen!

Het project Centrumplan Rijen kent een lange geschiedenis. Waar eerst lang gesproken is over de invulling en met name over het al of niet autoluw maken van het Wilhelminaplein werd het project geplaagd door tegenvallers en financiële discussies. Ook de bankencrisis en daarmee de malaise in de bouw zorgde ervoor dat het project lange tijd stil kwam te liggen. Stil maar niet op de plank. Het bestemmingsplan en alle andere voorbereidingen werden door de gemeente uitgevoerd. Ondanks dat er een bizar plan door een oud-wethouder en de PVDA naar voren werd geschoven om in een keer van koers te veranderen en er een “schouwburg“ van te maken.

Gemeentebelang is dan ook bijzonder blij dat het interim-wethouder Stinenbosch wel gelukt is om de partijen op een lijn te krijgen en te zorgen dat ze eindelijk de handtekening hebben gezet. Want hiermee is niet alleen het startsein gegeven, het betekent ook dat het Wilhelminaplein heringericht kan worden, zodat het plein gezelliger, inclusiever en vooral ook groener kan worden gemaakt. Daarnaast kunnen er op termijn op de plek van de huidige Lidl mooi woningen worden gebouwd in het centrum. Gemeentebelang ziet daar het liefst patiowoningen voor senioren: gelijkvloers en dicht bij het centrum zodat ze van alle gemakken voorzien zijn. Want dit soort woningen zijn schaars in onze gemeente.

Gemeentebelang vindt dat bij al deze prachtige ontwikkelingen in ons dorpshart de plannen samen met de winkeliers, omwonenden en andere inwoners bedacht moeten worden. Het plein moet niet alleen functioneel zijn maar ook zorgen dat het er fijn vertoeven is. En wie weet dat beter dan de dorpsbewoners zelf? Want ondanks de twee mooie terrassen is het allemaal kaal en ongezellig. Gemeentebelang zal via de commissie en raad zorgen voor goede input en ideeën en ervoor waken dat onze inwoners erbij betrokken worden. Wil je met ons meedenken? Dat horen we dan graag. Laat het even weten via FB of Instagram maar mailen kan natuurlijk ook altijd: info@gemeentebelang.org

Financiële ambitie sneuvelt al voordat de coalitie gestart is

Gemeentebelang: Gilze en Rijen moet blijven behoren tot de 10% goedkoopste gemeenten van Nederland

Vorige week werd bekend dat de gemeente Gilze en Rijen in 2022 voor woningeigenaren de goedkoopste gemeente van Noord-Brabant is, en de 5e gemeente van Nederland. Eerder dit jaar kreeg de gemeente Gilze en Rijen al een 8 voor het financiële huishoudboekje. Resultaten waar Gemeentebelang trots op is.

Maar ‘goedkoop zijn’ is geen doel op zich, wat Gemeentebelang betreft gaat het om de balans. De balans tussen enerzijds lage lasten voor de inwoners en anderzijds voorzieningen waar inwoners met plezier gebruik van maken.

De afgelopen acht jaar heeft Gemeentebelang in de coalitie juist daarvoor gezorgd; een nieuwe bibliotheek in Rijen, het centrumplan in Gilze, sporthal en zwembad Den Butter, vernieuwing van kunstgrasvelden voor voetbal en hockey, nieuwbouw basisschool De Wildschut, nieuwe sporthal in Rijen en zelfs voor de vernieuwing van de Spoorzone is al flink gespaard. En dat allemaal terwijl de lasten voor de inwoners laag zijn gebleven. In een tijd waarin alles duurder wordt, vindt Gemeentebelang het een taak van de gemeente om onze inwoners die hierdoor het hardst worden getroffen te ondersteunen. Zo hebben we ervoor gezorgd dat de eenmalige energietoeslag versneld wordt uitgekeerd en zijn er verschillende inkomensondersteunende regelingen in gang gezet.

fractie en commissieleden van Gemeentebelang

De nieuwe coalitie van Kern 75, GGR en PvdA heeft bekend gemaakt dat ze bij de 20% goedkoopste gemeenten van Nederland willen horen – een stijging die flink voelbaar zal zijn in de portemonnee. Wat Gemeentebelang betreft kan die ambitie hoger. Gilze en Rijen moet blijven behoren tot de 10% goedkoopste gemeenten van Nederland, en liefst gewoon in de top 5 staan. Met alles wat er al geïnvesteerd is in onze voorzieningen blijft er ruim voldoende geld beschikbaar om aan alle ambities komende jaren te werken.

Gemeentebelang zet zich zoals altijd in voor een mooie en betaalbare gemeente. Ook de komende jaren kun je daarvoor op ons rekenen. Want “Waar je woont, moet het goed zijn”.

School belangrijk voor leefbaarheid in Hulten

Gemeentebelang: de jeugd doet ertoe

Vorige week is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Gemeentebelang is trots op Maud van der Meer (fractievoorzitter) en Maarten van Haperen die zijn benoemd als onze raadsleden. Met Maud en Maarten heeft Gemeentebelang de jongste fractie in de gemeenteraad van Gilze en Rijen! Samen met de commissieleden en andere actieve GB’ers gaan Maud en Maarten de komende vier jaar voor de inwoners van Gilze en Rijen aan de slag.

Stempassen 18-jarigen

Voor Gemeentebelang is het belangrijk dat onze inwoners kunnen rekenen op een fijne toekomst in de gemeente. En bij een fijne toekomst hoort wat ons betreft vertrouwen in het lokale bestuur en de democratie, ook bij de jongere inwoners. Na de verkiezingen ontving Gemeentebelang signalen dat niet alle 18-jarigen uit de gemeente een stempas zouden hebben ontvangen. Hiervan was ook melding gedaan bij een stembureau. Raadslid Maarten van Haperen heeft dit aan de orde gesteld tijdens de zitting van het centraal stembureau van 21 maart. Op 29 maart kwam er uitleg vanuit de gemeente: vanwege een fout in het systeem hebben 27 jongeren in onze gemeente geen stempas ontvangen. 8 jongeren hebben alsnog een stempas aangevraagd en gekregen. Voor 19 jongeren betekende de fout in het systeem helaas dat hun het kiesrecht is ontnomen. Wat Gemeentebelang betreft is deze fout eigenlijk onacceptabel. Gemeentebelang wil dan ook dat, naast excuses aan alle getroffen jongeren, er een breed onderzoek komt naar de organisatie van heel de verkiezingen, zodat we die goed met elkaar kunnen evalueren.

De fractie van GB, Maarten van Haperen en Maud van der Meer

Onderwijs in Hulten

Een toekomstbestendige gemeente betekent ook dat de kinderen in onze gemeente naar school kunnen in het dorp waar ze wonen. Vorige week is in Hulten onrust ontstaan nadat het bestuur aankondigde de basisschool te willen gaan sluiten. Daarom hebben wij direct vragen gesteld aan het college van B&W. Hulten is de kleinste kern uit onze gemeente en juist de basisschool en peuterspeelzaal zorgen voor levendigheid in het dorp. Wij willen daarom dat in samenspraak met de inwoners van Hulten gekeken wordt hoe de school open gehouden kan worden met kwalitatief goed onderwijs.

De campagnetijd is voorbij, maar Gemeentebelang blijf je zien op straat. Zo waren we afgelopen zaterdag weer met Praat op Straat aanwezig op het Wilhelminaplein in Rijen, zoals elke eerste zaterdag van de maand. In mei zijn we er weer, kom vooral even langs tussen 11.00 en 13.00! Wil je reageren op dit artikel? Dat kan via info@gemeentebelang.org