Mooie plannen en ideeën van en door onze inwoners

Gemeentebelang: Niet alles politiek maken – gewoon doen

Gemeentebelang is er voor de inwoners. Zo zijn we iedere eerste zaterdag van de maand te vinden op het Wilhelminaplein in Rijen voor Praat op Straat. Daarnaast worden we ook via social media en mail (info@gemeentebelang.org) goed gevonden over alles wat speelt in de Gemeente. Zoals recent bij de dreigende sluiting van de school en kinderopvang in Hulten.

Lokale plannen en acties

De laatste maanden zijn onze raadsleden Maud en Maarten ook bij inwoners langs geweest die plannen en ideeën hebben voor hun buurt. Denk daarbij aan bij het nieuwe buurtbankje in de Grand Arc aan het Anne Frankplein wat door bewoners en Leijstromen is gerealiseerd. Of het Fagelhof waar bewoners ideeën hebben om het gemeenschappelijk groen op te knappen zodat het hofje een fijne plek wordt om samen gebruik van te kunnen maken. Hier helpen we door de juiste mensen aan te haken en deuren binnen de gemeente te openen. Initiatieven die we dus ondersteunen door onze kennis en netwerk in te zetten, want bewoners kunnen en doen zelf vaak al veel. Laten we dus ook niet ieder idee politiek maken – gewoon doen.

Maarten van Haperen en Maud van der Meer

F-Ons en Goede Ideeën fonds

Inwoners weten vaak niet dat de gemeente kan helpen bij goede ideeën. Zo heeft Ariane Zwarts van Gemeentebelang 3 jaar geleden als toenmalig wethouder het F-ONS opgericht. F-ONS helpt ideeën mogelijk maken, zonder veel papierwerk en de gemeente betaalt mee in de kosten. Daarnaast hebben we ook het Goede Ideeën fonds waarbij de gemeente meebetaalt aan ideeën zodat elkaar weer meer ontmoeten na Corona.

Idee voor jouw buurt?

Wil je samen een keer verder praten over een leuk idee voor jouw buurt? Mail naar maud@gemeentebelang.org of maarten@gemeentebelang.org of stuur een WhatsApp naar 0161 700 207. Want waar je woont, moet het goed zijn.

School Hulten moet behouden worden!

Gemeentebelang: Coalitie heeft aansporing nodig

Vlak voor de verkiezingen werd bekend dat het bestuur van de school in Hulten over wilde gaan tot sluiting van de school. Alle partijen vonden toen dat dit voorkomen moet worden. Voor de kinderen, de groei van Hulten en de leefbaarheid. Tijdens de eerste raadsvergadering was het nogal verrassend hoe het nieuwe college omging met de motie voor behoud van de school.

De afgelopen periode is duidelijk geworden dat de gemeenschap van Hulten zich inzet voor behoud van de school. Dat bleek, de publieke tribune zal bomvol betrokken ouders en inwoners, leerkrachten, leerlingen en oud-bestuurders. Johan van der Kamp, vorig bestuurder, maakte gebruik van het spreekrecht om bij de raad het belang van lokaal onderwijs te bepleiten en benoemde wat er allemaal niet goed is gegaan in dit traject.

Gemeentebelang vindt het belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om de school voor Hulten te behouden. Dus ook dat er politiek druk wordt gezet op het bestuur van de school en Stichting Nuwelijn. Daarom heeft de fractie van Gemeentebelang in de raadsvergadering samen met CDA, VVD en D66 een motie ingediend om er alles aan te doen om de basisschool, de peuterspeelzaal en de naschoolse opvang te behouden.

De fractie van Gemeentebelang met Lilian, een betrokken ouder

De coalitiepartijen Kern’75, GGR en de PvdA wilden de motie niet steunen omdat zij een motie om het college meer slagkracht te geven richting het bestuur een stap te ver vonden. En dat is niet te rijmen met de tekst in het coalitieprogramma. Want daar staat letterlijk “Wij spannen ons maximaal in om de basisscholen in Molenschot en Hulten open te houden.” Waarom de coalitie bij de eerste de beste gelegenheid om zich in te spannen niet aangrijpt, werd ook tijdens de raadsvergadering niet duidelijk. Zijn de beloften op papier nu al rijp voor de prullenbak?

Gemeentebelang is van mening dat juist een motie nodig was omdat het behoud van de school van het allergrootste belang is. Een motie helpt het college om steviger te staan tegenover het bestuur van de Drie Musketiers. Gemeentebelang vindt dat een politiek statement maken ook een taak is van de gemeenteraad. Achterover leunen en zeggen dat de school er zelf over gaat, zoals wethouder Doremalen stelde, is niet de manier waarop de fractie van Gemeentebelang zich inzet voor Hulten.

Na veel soebatten zorgde een klein tekstueel wijzigingsvoorstel van Gemeentebelang ervoor dat alle partijen de motie konden steunen. Wij zijn tevreden met dit resultaat. Het college kan nu aan de slag met een eensgezind geluid vanuit zowel Hulten als de gemeenteraad. En dat we hebben bereikt door samen te proberen eruit te komen, zo doen we dat bij Gemeentebelang.

Bijzonder afscheid van oud-wethouder Ariane Zwarts

Gemeentebelang: gouden ere-speld kroon op het werk

Afgelopen zondag nam oud-wethouder Ariane Zwarts afscheid van onze inwoners, raads- en commissieleden en iedereen met wie ze lokaal en regionaal heeft samengewerkt. Een bijzonder afscheid, want dat deed ze met de andere scheidende wethouders in De Boodschap met een prachtig evenement: GRootse Helden.

Geen standaard receptie voor Ariane maar een bijeenkomst waar anderen de aandacht kregen voor hun inzet en verdienste in onze gemeente. Dat is kenmerkend voor de wijze waarop Ariane gedurende de afgelopen 8 jaar haar wethouderschap heeft ingevuld. Het gaat niet om de wethouder maar om de resultaten die samen met inwoners, verenigingen, organisaties en alle andere partners geboekt zijn om onze gemeente leefbaar en bruisend te maken. Met veel elan heeft Ariane het sociaal-maatschappelijk domein uitgebouwd met lokale projecten zoals automaatje, vroeg-er-op-af, dorpsondersteuner en de GGZ-in de wijk. En dat alles zonder dat er ook maar een euro bezuinigd is op de ondersteuning en zorg.

Ook heeft ze duurzaamheid, milieu en afval op de kaart gezet. Toen Ariane begon was er geen portefeuille duurzaamheid. Ook politiek gezien speelde dit onderwerp niet. Inmiddels hebben we een cluster Duurzaamheid binnen het gemeentehuis, een visie en uitvoeringsagenda duurzaamheid en klimaat en is iedereen ervan doordrongen dat dit geen bijzaak is. Sterker nog, de nieuwe coalitie erkent dat dit zo belangrijk is dat ze er zelfs twee wethouders op hebben gezet. Voor Gemeentebelang is het duidelijk: het nieuwe college komt in een gespreid bedje terecht. Het sociaal domein is sinds de decentralisatie in Gilze en Rijen dik op orde en men kan verder aan de slag met klimaat en de energietransitie.

Burgemeester Alssema spreekt de vertrekkende wethouders toe

Daarnaast heeft Ariane gezorgd voor de nieuwe sportaccommodatie Den Butter waar ze zich hard gemaakt heeft om deze meer te laten zijn dan een “bak water”. Met de extra’s, de grotere hal en de prachtige invulling op deze plek is dit een markant aspect uit haar wethouder periode. Maar ook het Anders Inzamelen, wat door de oppositie indertijd behoorlijk is misbruikt, heeft geleid tot een ongekende milieuwinst en een hele lage afvalstoffenheffing. En op de valreep heeft ze ook nog de voormalige locatie BaddaBing, kunnen verkopen aan een lokale ondernemer die hier een hele mooie horecagelegenheid van gaat maken.

Gemeentebelang is dan ook trots op “onze” oud-wethouder die 8 jaar lang met veel enthousiasme hard gewerkt heeft om alles nog beter en mooier te maken voor al onze inwoners. Dat dit niet altijd gemakkelijk was, maakte Ariane en Gemeentebelang alleen maar sterker en vastberadener. Gemeentebelang wenst Ariane dan ook veel succes toe in haar nieuwe baan en is blij dat ze wil toetreden tot het bestuur van Gemeentebelang.

Nieuwe coalitie is stuivertje wisselen

Gemeentebelang krijgt toezegging locatie skatebaan

In de gemeenteraad van 25 april jl. heeft Gemeentebelang als oppositiepartij het coalitieprogramma van Kern’75, GGR en de PvdA besproken. Wat in het oog springt, is dat Kern’75 en GGR op 2 grote onderwerpen stuivertje hebben gewisseld: Kern’75 gaat mee in het standpunt van GGR en wil proberen een kleine spoortunnel te realiseren. GGR is 180 graden gedraaid als het gaat om het belang van de ambtelijke samenwerking ABG en huisvesting hiervan op een nieuwe locatie.

Als het aan de coalitiepartijen ligt, komt er een tunnel van slechts 2,50m voor fietsers, voetgangers en ‘hulpdiensten’ behalve de brandweer (en ambulance). Voor de brandweer zal ‘een andere oplossing’ worden gezocht. Zo lezen we in het coalitieprogramma. Daarmee negeren Kern’75, GGR en de PvdA de adviezen van de burgemeester en de veiligheid van de inwoners in Rijen-zuid. Het advies van de burgemeester is kraakhelder: ‘Met een tunnel waar de brandweer gebruik van kan maken is onze gemeente voor nu en in de toekomst verzekerd van goede brandweerzorg en is de veiligheid van onze inwoners gewaarborgd.’ Wat Gemeentebelang betreft is de veiligheid van onze inwoners geen wisselgeld. Een tunnel voor fietsers en voetgangers in combinatie met toegang voor de brandweer is denken wij mogelijk. Maar Kern’75 GGR en de PvdA gaan volledig voorbij aan deze mogelijkheid.

Naast de tunnel, en de huisvesting en voortbestaan van de ABG blijft het coalitieprogramma vaag. Het sociale hart van de PvdA ziet Gemeentebelang niet terug in het coalitieprogramma, maar wat niet is kan nog komen. Wel is duidelijk dat de coalitiepartijen niet schromen om de lasten voor inwoners te verhogen voor ‘echt belangrijke zaken’ in onze gemeente. Overigens kon Kern’75, GGR noch de PvdA aangeven wat dan echt belangrijk zou zijn.

Omdat het programma weinig concreet is, geeft het veel ruimte voor invulling samen met andere partijen. Al tijdens de vergadering werd op herhaaldelijk vragen van Gemeentebelang duidelijk dat de nieuwe locatie voor de skatebaan in Rijen aan de Moerstraat zal zijn. Dit was nog niet geconcretiseerd in het programma. We zijn blij dat de nieuwe locatie bekend is en dat de gemeente met jongeren aan de slag kan voor de invulling.

Een onderdeel van het programma waar dankzij een motie van Gemeentebelang raadsbreed in werd samengewerkt was de inleidende tekst van het programma. Hier stond te lezen dat de onrust tussen Oekraïne en Rusland aangeeft hoe belangrijk de energietransitie is. Gemeentebelang vindt dat het in een tijd van fake news belangrijk is de onrechtmatige aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne duidelijk te benoemen. Alle partijen in de raad steunden dit voorstel. Ook is Gemeentebelang blij dat ons programmapunt om 500 jaar Rijen te gaan vieren is overgenomen door de coalitiepartijen.

Tot slot, alle plannen van de nieuwe coalitie hoe vaag ook, zullen betaald moeten worden. Een doorrekening van het programma ontbreekt en werd geblokkeerd door Kern’75, GGR en PvdA. De financiële ambitie ligt echter dermate laag dat de nieuwe coalitie een lastenverzwaring van 140 euro per huishouden accepteert. Wat Gemeentebelang betreft is dit niet acceptabel. Een voorschot nemen op het verhogen van de lasten, zonder duidelijk te maken wat je met het geld gaat doen als coalitie is niet transparant.

Vragen of reacties? Mail naar info@gemeentebelang.org.