Bijzonder afscheid van oud-wethouder Ariane Zwarts

Gemeentebelang: gouden ere-speld kroon op het werk

Afgelopen zondag nam oud-wethouder Ariane Zwarts afscheid van onze inwoners, raads- en commissieleden en iedereen met wie ze lokaal en regionaal heeft samengewerkt. Een bijzonder afscheid, want dat deed ze met de andere scheidende wethouders in De Boodschap met een prachtig evenement: GRootse Helden.

Geen standaard receptie voor Ariane maar een bijeenkomst waar anderen de aandacht kregen voor hun inzet en verdienste in onze gemeente. Dat is kenmerkend voor de wijze waarop Ariane gedurende de afgelopen 8 jaar haar wethouderschap heeft ingevuld. Het gaat niet om de wethouder maar om de resultaten die samen met inwoners, verenigingen, organisaties en alle andere partners geboekt zijn om onze gemeente leefbaar en bruisend te maken. Met veel elan heeft Ariane het sociaal-maatschappelijk domein uitgebouwd met lokale projecten zoals automaatje, vroeg-er-op-af, dorpsondersteuner en de GGZ-in de wijk. En dat alles zonder dat er ook maar een euro bezuinigd is op de ondersteuning en zorg.

Ook heeft ze duurzaamheid, milieu en afval op de kaart gezet. Toen Ariane begon was er geen portefeuille duurzaamheid. Ook politiek gezien speelde dit onderwerp niet. Inmiddels hebben we een cluster Duurzaamheid binnen het gemeentehuis, een visie en uitvoeringsagenda duurzaamheid en klimaat en is iedereen ervan doordrongen dat dit geen bijzaak is. Sterker nog, de nieuwe coalitie erkent dat dit zo belangrijk is dat ze er zelfs twee wethouders op hebben gezet. Voor Gemeentebelang is het duidelijk: het nieuwe college komt in een gespreid bedje terecht. Het sociaal domein is sinds de decentralisatie in Gilze en Rijen dik op orde en men kan verder aan de slag met klimaat en de energietransitie.

Burgemeester Alssema spreekt de vertrekkende wethouders toe

Daarnaast heeft Ariane gezorgd voor de nieuwe sportaccommodatie Den Butter waar ze zich hard gemaakt heeft om deze meer te laten zijn dan een “bak water”. Met de extra’s, de grotere hal en de prachtige invulling op deze plek is dit een markant aspect uit haar wethouder periode. Maar ook het Anders Inzamelen, wat door de oppositie indertijd behoorlijk is misbruikt, heeft geleid tot een ongekende milieuwinst en een hele lage afvalstoffenheffing. En op de valreep heeft ze ook nog de voormalige locatie BaddaBing, kunnen verkopen aan een lokale ondernemer die hier een hele mooie horecagelegenheid van gaat maken.

Gemeentebelang is dan ook trots op “onze” oud-wethouder die 8 jaar lang met veel enthousiasme hard gewerkt heeft om alles nog beter en mooier te maken voor al onze inwoners. Dat dit niet altijd gemakkelijk was, maakte Ariane en Gemeentebelang alleen maar sterker en vastberadener. Gemeentebelang wenst Ariane dan ook veel succes toe in haar nieuwe baan en is blij dat ze wil toetreden tot het bestuur van Gemeentebelang.