Gemeentebelang krijgt steun: Meer toegankelijkheid van raad en college

Afgelopen week stond de Perspectiefnota op het programma. Dat is een beleidsstuk waarin wordt bekeken wat er de komende jaren zoal moet gebeuren en wat dat dan gaat kosten. Een van de onderwerpen voor de volgende jaren is het opknappen van de raadszaal. Een perfect moment voor Gemeentebelang om een voorstel te doen om onze inwoners meer inzicht te geven in hetgeen er in de raadszaal gebeurt en hen bij het raadswerk te betrekken.

“Nu moet je naar het gemeentehuis komen om commissie- en raadsvergaderingen bij te wonen”, aldus Johan Manders, fractievoorzitter van Gemeentebelang. “Wij hebben een motie ingediend waarbij het via internet door middel van live-streaming mogelijk is voor onze burgers om te zien en te horen wat er gebeurt tijdens die vergaderingen”, vervolgt hij. Kern ’75 was tegen. Zij denken namelijk dat er naar verwachting weinig gebruik van gemaakt wordt en ze zeggen dat in het verleden al was gebleken dat hier weinig vraag naar was.

“We moeten openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en het gaat niet enkel om de commissie- en raadsvergaderingen. Het is voor burgers ook handig om tijdens voorlichtingsbijeenkomsten mee te kunnen kijken en wat denk je van het inloggen op verkiezingsdebatten en het live volgen van de verkiezingsuitslagen. Ook het vergaderen met beeldcontact zou zo tot de mogelijkheden gaan behoren. Als we het nu niet doen, dan komt het er niet meer van en loopt onze gemeente straks achter.” eindigde Johan Manders zijn betoog. Uiteindelijk werd de motie aangenomen met 12 stemmen voor en 8 tegen (de stemmen van Kern ’75).

Het college zal nu gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en welke kosten dit met zich meebrengt. Betrokkenheid en toegankelijkheid vinden wij belangrijk! iedere burger moet zijn vertegenwoordigers kunnen volgen, kunnen kijken of die hun belangen goed behartigt. Want waar je woont, moet het goed zijn … en transparant!

Wat vind jij daarvan? Klik op Contact en laat je mening horen!

En dan is er nog onze zomeractie I LOVE RIJENAIR! Deel  via Facebook of Twitter je in Rijen geschoten vakantieportret met de hashtag #ILOVERIJENAIR.  Doe mee! Je kunt een zweefvlucht winnen of een van onze I-love-Rijen-T-shirts.

ZOMERACTIE I-LOVE-RIJEN-AIR

Klik op de inzending van je keuze om deze te bekijken.

zomeractie-1 (start)zomeractie-2 (joost)

Wij worden steeds duurzamer!

De gemeente Gilze en Rijen wordt geleidelijk aan duurzamer. College en Raad nemen steeds meer besluiten om daarvoor te zorgen. Aan deze ontwikkelingen levert Gemeentebelang essentiële bijdragen.

Gebouwen verduurzamen De Klimaatconferentie van Energie Gilze Rijen was een groot succes. Om dit ook een formele uitwerking te geven binnen de gemeente heeft Gemeentebelang een motie opgesteld om het college een plan van aanpak te laten uitwerken om alle gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Die motie is unaniem door onze gemeenteraad aangenomen. Echt groene stroom Verder heeft Gemeentebelang in het begin van dit jaar vragen gesteld over de inkoop van elektriciteit. Om er zeker van te zijn dat die elektriciteit echt duurzaam is, hebben we ook hierover een motie ingediend. Het gaat bij o.a. de gemeentewerf, straatverlichting en het gemeentehuis al om 1,5 miljoen kWh.

We zien duidelijk de gevolgen van klimaatverandering: heftiger weersomstandigheden en daardoor onder meer migratiestromen in en vanuit Afrika. De gemeente kan veel meer doen om ook komende generaties kansen te bieden. Samen met de fracties van CDA en PvdA komt er nog een aangehouden motie om een Energiekansenkaart op te stellen en de mogelijkheid om aan te sluiten bij de Brabantse Energiealliantie 2.0. Zeker op duurzaamheidsgebied zitten we dus zeker niet stil. Want waar je woont, moet het goed zijn!

Wil je reageren? Klik op Contact en vertel ons wat je hiervan vindt. En natuurlijk doe je ook nog even aan onze zomeractie!

Deel deze zomer met Gemeentebelang en win een zweefvlucht!

Altijd al eens onze fraaie gemeente vanuit de lucht willen zien? Die kans krijg je deze zomer als je meedoet aan de zomeractie van Gemeentebelang. Vorig jaar hadden we al veel succes met Rijen Reist, waarbij mensen vanaf hun vakantiebestemming hun liefde voor Rijen deelden. Dit jaar blijven we in Rijen. Hier valt namelijk zomers ook genoeg te genieten. En lang niet iedereen kan of wil op vakantie of verre reizen maken.

Logo Rijen Air Gemeentebelang

Hoe doe je mee?

Maak een foto van jezelf, je geliefde of (klein)kind waarmee je het ultieme zomergevoel vastlegt. Dat kan overal zijn, in huis, in de tuin of op een andere locatie. Voorwaarde hierbij is alleen dat de foto binnen onze gemeentegrenzen is genomen. Zet deze foto, eventueel met toelichting, op de Facebookpagina van Gemeentebelang onder vermelding van I LOVE RIJENAIR. Vergeet niet onze pagina ook te liken. Twitteren mag natuurlijk ook! @gemeentebelang met #iloverijenair

Hoe lang loopt deze actie?

Je kunt de foto’s plaatsen tot eind augustus. Daarna wordt uit alle inzenders een winnaar geloot, die een zweefvlucht aangeboden krijgt door Gemeentebelang.

Geen internet of geen Facebook-account?

Geen probleem. Er is vast wel een vriend, buur of kleinkind die jou hierbij behulpzaam wil zijn en de foto op onze pagina wil plaatsen.

Zijn er nog andere prijzen te winnen?

Jazeker! De komende zes weken maak je iedere week kans op het zeer gewilde witte I LOVE RIJEN T-shirt, door op Facebook onze pagina te liken en te delen.

Redenen om niet mee te doen?

Die kunnen we echt niet bedenken, dit mag je gewoon niet missen. Gemeentebelang wenst ieder op zijn manier een heel fijne zomer!

 

Raadslid Nicole Trum (GB): "In september opnieuw praten over aanpassing van de eigen bijdrage."

Hoogte eigen bijdrage Wmo ter discussie

In diverse media is afgelopen tijd discussie ontstaan over de verschillen rondom de eigen bijdrage in de Wmo. die gemeenten hanteren. Ook in onze gemeente is in de vorige commissievergadering daar uitgebreid over gesproken. Gemeentebelang heeft naar aanleiding daarvan dit onderwerp, door middel van een motie in de Raad, weer op de agenda gezet.

De voorzieningen en de begeleiding in de Wmo worden belast met een eigen bijdrage die afhankelijk is van onder andere inkomen, vermogen en gezinssituatie. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. De gemeente heeft de mogelijkheid om de maximale kostprijs niet door te berek

Raadslid Nicole Trum (GB): "In september opnieuw praten over aanpassing van de eigen bijdrage."

Raadslid Nicole Trum (GB): “In september opnieuw praten over aanpassing van de eigen bijdrage.”

enen. In Gilze en Rijen gebeurt dat echter wel.

De hoogte van de eigen bijdrage is gebaseerd op het uitgangspunt dat de sterkste financiële schouders ook een hogere eigen bijdrage kunnen betalen dan inwoners die minder te besteden hebben. Daardoor wordt de grootste groep die een beroep doet op Wmo-voorzieningen ook het minst belast. Er is een kleinere groep midden- en hogere inkomens die door een hoge eigen bijdrage toch moeite hebben om deze te betalen.

Gemeentebelang heeft in de motie gepleit voor een verlaging van de kostprijs voor dagbesteding en begeleiding. Door het zo toegankelijk mogelijk maken van deze voorzieningen, onafhankelijk van inkomen, kan duurdere zorg langer uitgesteld worden en krijgen professionals sneller zicht in de ontwikkeling van de zorgbehoefte. Maar ook heel belangrijk: de mantelzorgers worden meer ontlast als meer mensen van deze voorziening gebruik gaan maken. Daarom denkt Gemeentebelang dat niet alleen gekeken moet worden naar inkomen maar vooral naar wat je wilt bereiken met een aanpassing van de eigen bijdrage.

De motie Eigen bijdrage kreeg helaas geen meerderheid in de Raad. Wel hebben we bereikt dat dit onderwerp in september weer in de commissie besproken zal worden. Wij hopen dan dat, na nieuwe beraadslaging, deze twee voorzieningen nog beter (financieel) toegankelijk worden in onze gemeente. Want waar je woont, moet het goed zijn!

Wil je reageren op dit artikel? Klik op Contact en lucht je hart.