Wij worden steeds duurzamer!

De gemeente Gilze en Rijen wordt geleidelijk aan duurzamer. College en Raad nemen steeds meer besluiten om daarvoor te zorgen. Aan deze ontwikkelingen levert Gemeentebelang essentiële bijdragen.

Gebouwen verduurzamen De Klimaatconferentie van Energie Gilze Rijen was een groot succes. Om dit ook een formele uitwerking te geven binnen de gemeente heeft Gemeentebelang een motie opgesteld om het college een plan van aanpak te laten uitwerken om alle gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Die motie is unaniem door onze gemeenteraad aangenomen. Echt groene stroom Verder heeft Gemeentebelang in het begin van dit jaar vragen gesteld over de inkoop van elektriciteit. Om er zeker van te zijn dat die elektriciteit echt duurzaam is, hebben we ook hierover een motie ingediend. Het gaat bij o.a. de gemeentewerf, straatverlichting en het gemeentehuis al om 1,5 miljoen kWh.

We zien duidelijk de gevolgen van klimaatverandering: heftiger weersomstandigheden en daardoor onder meer migratiestromen in en vanuit Afrika. De gemeente kan veel meer doen om ook komende generaties kansen te bieden. Samen met de fracties van CDA en PvdA komt er nog een aangehouden motie om een Energiekansenkaart op te stellen en de mogelijkheid om aan te sluiten bij de Brabantse Energiealliantie 2.0. Zeker op duurzaamheidsgebied zitten we dus zeker niet stil. Want waar je woont, moet het goed zijn!

Wil je reageren? Klik op Contact en vertel ons wat je hiervan vindt. En natuurlijk doe je ook nog even aan onze zomeractie!