anbi

Gemeentebelang is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de belastingdienst Gemeentebelang erkent als een goed doel.

Hieronder volgt een overzicht van de gegevens die Gemeentebelang als ANBI dient te publiceren op de website.
Door op een hyperlink te klikken open je de betreffende pagina.

De naam:
Vereniging Gemeentebelang

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN):
009701679

Contactgegevens:
Zie Contact

Bestuursleden:
Zie Bestuur

Beleidsplan:
Gemeentebelang werkt aan de realisatie van het Partijprogramma 2018-2022

Beloningsbeleid:
De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. De partij heeft niemand in dienst.

Doelstelling en werkwijze:
Zie Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Uitgevoerde activiteiten:
Zie onze nieuwsberichten, nieuwsbrieven en social media.

Financiële verantwoording:
Zie ons Jaarverslag 2020.