Grootse herinrichting Rijen-Noordoost van start

Gemeentebelang: duurzame en groene aanpak belangrijk

Ben je al eens door de Riekevoort gereden? Dan is het je vast opgevallen dat een groot aantal bomen in Rijen-Noordoost gekapt zijn. Het is een ingreep met veel impact. Aan de kap van de bomen is een heel traject vooraf gegaan. Raadsleden Maud en Maarten van Gemeentebelang bezochten samen met andere raadsleden, wethouder en ambtenaren de woonwijk Rijen-Noordoost om op de hoogte te worden gebracht van de voortgang van het hele project.

In de afgelopen jaren zijn door de gemeenteraad twee moties aangenomen waarin het college werd gevraagd om straten samen met bewoners duurzaam, klimaatbestendig en fietsvriendelijk in te richten. Het project herinrichting Rijen-Noordoost is naar aanleiding van deze moties opgepakt. In deze wijk was sprake van overlast door wortelopdruk, waarbij trottoirs en straten in de verdrukking kwamen en zorgden voor onveilige situaties. En bij hevige regenbuien was er sprake van flinke wateroverlast mede door verstopte riolen en slechte afwatering. Daarom is er besloten om de woonwijk grondig aan te pakken en al deze problemen op te lossen.

Maarten van Haperen op bezoek in Rijen-Noordoost

Gemeentebelang vindt groen en bomen belangrijk. Dat bij een dergelijke herinrichting het besluit om bomen te kappen niet lichtzinnig genomen wordt vinden wij dan ook vanzelfsprekend. Daarom is het goed dat de gemeente per straat een afweging maakt waarbij de waarde van bomen wordt bepaald, ook om zo te kunnen kijken wat er terug geplant moet worden. Want herplanting is essentieel om ons groen op peil te houden. Even belangrijk is dat bewoners meedenken over ontwerp, inrichting en uitvoering.

Tijdens de rondgang door Rijen-Noordoost werd duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is. Niet alles kan tegelijk en er zal in deelprojecten worden gewerkt. Maar door samen te werken met alle bewoners zorgt de gemeente voor een toekomstbestendige, duurzame en nieuwe groene buurt waar het fijn wonen is.

Waar vindt u dat de gemeenteraad moet komen kijken? Laat het ons weten via Maud@gemeentebelang.org of Maarten@gemeentebelang.org