Zorgvuldig kiezen van de beste onderdoorgang

Gemeentebelang: Zo groot als het moet, zo klein als het kan

In het dossier spoorzone en de bijbehorende toekomstige onderdoorgang zijn 2 belangrijke onderzoeken beschikbaar gekomen, die zijn besproken tijdens de commissievergadering ruimte van de gemeenteraad op 12 april. De strekking van deze onderzoeken en de reactie van Gemeentebelang daarop willen wij graag met jullie delen via dit artikel.

Plantoetsing toegankelijkheid spoorzone Stichting Zet

Stichting Zet heeft het plan voor de herinrichting van de spoorzone getoetst op toegankelijkheid. De conclusie van dit rapport:

‘’ Het huidig ontwerp van het plangebied ‘Spoorzone’ is onderworpen aan een toegankelijkheidstoets om te bepalen of het huidig ontwerp voldoet aan de minimaal te behalen toegankelijkheidseisen. Dit is het geval. In het huidig ontwerp is voldoende rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met en zonder beperking. In de basis is het huidig ontwerp integraal toegankelijk. Er is één knelpunt geconstateerd: dat is het hellingspercentage van de Zuidzijde helling van de auto- en fietstunnel. Deze bedraagt 5% wat te steil is. Dit hellingspercentage moet dan ook worden aangepast.’’

Maud van der Meer, fractievoorzitter van Gemeentebelang

Brandweerrapport

In 2019 was een eerder rapport van de brandweer aanleiding om te kiezen voor een onderdoorgang met een diepte van 3,5 meter. De brandweer kan bij deze diepte gebruik maken van de onderdoorgang. Vanwege zorgen uit de omgeving over de tunneldiepte en nieuwe ontwikkelingen is er een actualisatie van het brandweerrapport gevraagd.

In dit nieuwe rapport schetst de brandweer verschillende opties als alternatief voor de huidige overweg Julianastraat, waar het specifiek gaat om de bereikbaarheid van Rijen-Zuid. De brandweer spreekt zelf geen voorkeur uit. Als Gemeentebelang hebben we naar het rapport gekeken met de blik: Als we de onderdoorgang minder diep moeten maken vanwege de toegankelijkheid van al onze inwoners, welke opties hebben we dan?

Wat is de inbreng van Gemeentebelang geweest?

Gemeentebelang wil een integrale afweging maken, waarbij de toegankelijkheid voor onze inwoners heel belangrijk is. Ook moet de onderdoorgang qua financiële risico’s te dragen zijn voor onze gemeente en de impact op de ruimtelijke omgeving zo klein mogelijk. Het rapport van stichting Zet laat wat ons betreft geen twijfel meer bestaan: de hellingshoek moet kleiner. Wij zien mogelijkheden voor een minder diepe onderdoorgang die als effect heeft dat de hellingshoek daalt, waarbij de brandweer gebruik zou kunnen maken van een andere aanrijroute. Voor de precieze gevolgen hiervan is nog extra duiding/verdieping nodig. Dit standpunt hebben wij in de commissievergadering naar voren gebracht.

Wat is de volgende stap

Bij de ter inzagelegging van de structuurvisie Stationsomgeving Rijen zal het college een voorstel doen hoe we als gemeente om kunnen gaan met de bevindingen en adviezen uit deze twee rapporten en welke gevolgen dat heeft voor de onderdoorgang. Wij hopen dat dit voor de zomer zal gebeuren.

Wil je meer informatie over de rapporten, of nog suggesties en opmerkingen aan de fractie doorgeven, neem dan contact met ons op!

Van oude kerk naar nieuwe bibliotheek

Gemeentebelang: Francesco kent Rijen door en door

Als echte Rijenaar heb ik mooie beelden van Rijen. Ik heb er veel aan moeten denken tijdens de afgelopen digitale vergadering van de Commissie Samenleving, na alle beslommeringen van de dag. 

In de commissievergadering werd door het bestuur van De Boodschap en Theek5 een impressie gegeven van de vormgeving van de nieuwe bibliotheek in het Cultureel Centrum. Met een nieuwe, veilige trap die betaald wordt uit een extern fonds, een mooie ontvangst balie in een mooie open ruimte, waar het goed toeven is. Het is allemaal begonnen om een moderne eigentijdse Theek 5 te creëren die ook een middelpunt is in de Boodschap. En de getekende plaatjes en schetsen zien er mooi uit. Fris, ruimtelijk en met veel plekjes waar je prettig kunt zitten. En gelukkig heeft men alle eisen binnen het budget kunnen realiseren.

impressie van de nieuwe bibiliotheek

De Boodschap blijft een gebouw om trots op te zijn met een inhoud naar de tijd van nu. De inwoners worden uitgenodigd om in het najaar de mooie beelden van Rijen te komen bekijken in de oude, nieuwe kerk. Want er is een verrassing beloofd, het Rijens DNA wordt op een bijzondere manier straks zichtbaar gemaakt in de bieb en de Boodschap. Hoe, wilden ze nog niet verklappen maar als geboren en getogen Rijenaar kan ik niet wachten om te gaan kijken. Uiteindelijk wordt geduld beloond, ook als iets wat langer geduurd heeft dan gedacht. 

Veel duurzame activiteiten in jaarverslag Duurzaam Gilze en Rijen 2020

Gemeentebelang: het hele jaar door duurzaam

Deze week bespreken we in de commissie Ruimte het jaarverslag Duurzaam Gilze en Rijen 2020. In het document staan we stil bij al onze duurzame projecten en hoe hier het afgelopen jaar aan gewerkt is. En dat er veel aan duurzaamheid gedaan wordt, dat staat vast!

Van regenton-subsidie tot warmtetransitie-visie
Vanuit Gemeentebelang vinden we het belangrijk om op alle terreinen naar duurzaamheid te kijken. Duurzaamheid is dan ook in het jaarverslag ingedeeld naar klimaat en biodiversiteit, energie en circulaire economie. We werken aan langere termijn plannen hoe we voor 2050 van het gas af gaan met de warmtetransitie en de Regionale Energie en Klimaat Strategie maar ook aan dingen die je als inwoner zelf kunt doen. Zo is afgelopen jaar op initiatief van Gemeentebelang een klimaatsubsidie ingevoerd waarbij je een vergoeding kunt krijgen om bijvoorbeeld een regenton aan te schaffen, een groen dak te realiseren of tegels te vervangen door beplanting.

De fractie van Gemeentebelang

Van laadpaal tot led-verlichting
We geloven dat werken aan een duurzame toekomst, vooruitdenken is. Hoe langer we wachten met het ondernemen van actie, hoe langer het duurt voor we de effecten zien – zeker omdat de klimaatverandering ook niet stilstaat. Daarom hebben we een klimaatkaart waarop we kunnen zien waar we in de gemeente aan de slag moeten. Acties die zich snel terugverdienen krijgen voorrang. Zo hebben we er voor gezorgd we LED lampen gebruiken in alle straatverlichting, daar hebben we als gemeente ook een “SmartLighting award” voor gekregen. Ook hebben we vragen aan het college gesteld om te zorgen dat de komende jaren structureel genoeg laadpalen geplaatst worden om de transitie naar elektrisch rijden mogelijk te maken.

Wethouder als ambassadeur
We zijn als Gemeentebelang blij dat onze wethouder Ariane Zwarts naast initiatieven in haar eigen portefeuille, duurzaamheid als ambassadeur uitdraagt en ons ook in de regio vertegenwoordigt. De resultaten zijn dan ook zichtbaar in het jaarverslag. Daarnaast worden bij steeds meer plannen en beleid van het gehele college duurzaamheid actief meegenomen in de planvorming. Daarom vinden wij het ook een goed idee om een burgerforum op te starten in het kader van de warmtetransitie. Doel is dat duurzaam wonen en leven in onze gemeente net zo gewoon is als de financiering voor een plan rondkrijgen; gewoon onderdeel van wie we zijn en wat we doen. Met dit jaarverslag zijn we op weg naar die mooie en gezonde toekomst voor alle generaties. “Want waar je woont, moet het goed zijn!”

Meepraten?
Wil je meepraten over een duurzaam Gilze en Rijen of een ander onderwerp dat je aan het hart gaat? Neem contact met ons op via info@gemeentebelang.org.