Ernstige PFAS vervuiling op vliegbasis

Gemeentebelang: zorgen om gezondheidsrisico’s

Gemeentebelang heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving dat de provincie Noord-Brabant meer dan 850 mogelijke PFAS-locaties in beeld heeft. Landelijk blijkt dat het locaties zijn waar in het verleden verdachte PFAS-activiteiten plaatsvonden, zoals brandweerkazernes en defensieterreinen. Uit de beantwoording van onze vragen vorige week blijkt dat de vliegbasis Gilze en Rijen als bron voor verontreiniging door deze giftige stoffen in beeld is.

Tegelijk met de beantwoording is afgelopen donderdag na journalistiek onderzoek door Pointer ook naar buiten gekomen dat Vliegbasis Gilze en Rijen ernstig vervuild is. Vrijwel alle bodemmonsters op het terrein overschrijden de norm voor ernstige bodemverontreiniging en op één plek wordt de norm voor ernstige vervuiling zelfs 56 keer overschreden, aldus Pointer. De vervuiling zou erger zijn dan rond de industrieterreinen van Chemours in Nederland en 3M in België aan de Westerschelde en meetbaar zijn in oppervlaktewater en grondwater. In Leeuwarden zijn naar aanleiding van soortgelijke vervuiling op de militaire basis daar maatregelen afgekondigd zoals het niet mogen zwemmen in het water, het water niet voor de tuin te gebruiken en om huisdieren er niet van te laten drinken.

Naar aanleiding van berichtgeving blijkt dat de gemeente al in 2022 op de hoogte was van de ernstige vervuiling. De raad en inwoners zijn echter niet geïnformeerd. In de raadsvergadering van 17 juli heeft Gemeentebelang verdere vragen gesteld aan het college. De fractie van Gemeentebelang richt zich vooral op de gevolgen voor onze inwoners, nu en in de toekomst. Vervuiling in de grond trekt zich niks aan van een hek rond de vliegbasis, het is jammer als verschillende overheidsorganisaties op de hoogte zijn van de vervuiling, maar er is geen actie ondernomen. De inwoners van de Gemeente Gilze en Rijen kunnen van Gemeentebelang verwachten dat wij dit dossier niet los laten.

Vragen of reageren op dit artikel? Stuur een bericht naar maarten@gemeentebelang.org