Maud van der Meer is jonge, gedreven lijsttrekker van Gemeentebelang

Gemeentebelang: doorgaan op sociaal-maatschappelijke en duurzame thema’s

In de Algemene Ledenvergadering van Gemeentebelang is Maud van der Meer (32) gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Maud van der Meer is sinds vorig jaar fractievoorzitter van Gemeentebelang en daarvoor al jaren actief als raadslid. Ze heeft een juridische achtergrond en werkt als bestuurssecretaris voor de OR bij een grote zorginstelling. De sociaal-maatschappelijke thema’s waar Gemeentebelang zich altijd sterk voor maakt past dus helemaal bij de kersverse lijsttrekker. Of zoals Maud het zelf verwoord: “Zorgen voor onze inwoners en een toekomstbestendige gemeente, dat zijn de uitgangspunten waar ik als lijsttrekker graag mee verder wil voor Gemeentebelang.”

Gemeentebelang heeft in de afgelopen 8 jaar een stevige basis heeft gelegd voor onze inwoners als het gaat om duurzaamheid, het sociaal-maatschappelijk domein en hoogwaardige voorzieningen zoals het sportcomplex Den Butter, de vernieuwde bibliotheek en de nieuwe sporthal met wooncomplex. “We moeten ervoor blijven zorgen dat onze gemeente aantrekkelijk blijft om in te wonen, en dat ook mogelijk maken voor iedereen. Inclusiviteit, woningbouw, mobiliteit en leefbaarheid zijn hier belangrijke thema’s in” aldus Maud.

Maud van der Meer, lijstrekker Gemeentebelang voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022

Partijvoorzitter en voorzitter van de kandidatencommissie Henk Jan Hofsteenge is verheugd en zegt: “Wij zijn erg blij met Maud als opvolger van Ariane Zwarts als lijsttrekker. Ook Maud is een gedreven en enthousiaste vrouw. Positief, constructief en altijd zoekend naar een oplossing. We zijn als bestuur erg trots dat de leden van Gemeentebelang deze jonge, dynamische vrouw gekozen hebben als boegbeeld voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Als er een partij is in Gilze en Rijen voor wie dat opgaat, dan is dat Gemeentebelang wel. We hebben erg veel vertrouwen in Maud en daarmee in een mooie toekomst.”

Naast het kiezen van de lijsttrekker zijn ook de bovenste namen op de lijst bekend. In de top is een combinatie van ervaring en jonge mensen/nieuwe gezichten te zien.
Nummer 2 is het ervaren commissielid (Ruimte) Maarten van Haperen. Guido Koenen (commissie Middelen) staat op plaats 4. De huidige raadsleden Johan Manders en Francesco Beterams staan op plaats 3 en 5. Ook zijn we trots op onze hoogste binnenkomer Jorn Hofsteenge op plaats 6.

Nieuwsgierig naar Maud en de andere enthousiaste leden in de top 6? Ze maken graag met je kennis bij een kop koffie. Of mail ze via info@gemeentebelang.org

De toekomst van de ABG-organisatie

Gemeentebelang: ambtelijke huisvesting op één locatie is het beste

In de laatste raadsvergadering stond een volgende stap met betrekking tot de ABG op de agenda. De ABG is de ambtelijke fusie tussen de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen. De fusie heeft in de afgelopen jaren over en weer tot veel irritatie geleid. Daarom is er een proces in gang gezet om de organisatie beter en sterker te maken. Een gezamenlijke huisvesting is daar onderdeel van.

Uit rapportages en interviews met ambtenaren is gebleken dat het verspreid werken over drie locaties niet efficiënt en handig is. Reistijd, verspreide disciplines en het gebrek aan cohesie staat een optimaal werkklimaat in de weg. Daarom wordt gekeken naar een werkplek voor alle ambtenaren op één locatie. Maar dat vergt een betere aanpak dan de lancering van het idee om dat te doen in het Audax-gebouw in Gilze.

Gemeentebelang is voor gezamenlijke huisvesting maar heeft toch tegengestemd. We konden ons niet vinden in deze locatie maar vooral omdat ook het college mee zou gaan. Hiermee werd ons gemeentehuis als hart van ons bestuur, raad en publieke balie opgegeven. Ook de onzekere toekomst van ons gemeentehuis was voor Gemeentebelang niet acceptabel.

Uiteindelijk werd begin dit jaar een proces gestart om tot gezamenlijke huisvesting te komen. Behalve dit raadsvoorstel hebben wij ook een raadsvoorstel aangenomen om in te zetten op voortzetting van de ABG. Dit zorgt voor stabiliteit als kleinere gemeente, om voldoende kennis in huis te hebben, kwaliteit van werk te bieden maar ook om te zorgen voor de beste dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers.

Johan Manders, raadslid voor Gemeentebelang

Het is dus een complex proces waar zorgvuldigheid, tijd en begrip nodig is om te komen tot de juiste oplossing. Wat is de beste locatie, welke kosten worden bespaard of gemaakt en hoe kunnen we zo goed mogelijk op een gelijke wijze samenwerken. Het zijn vragen die nu verder onderzocht worden zodat nieuwe raden er na de verkiezingen een keuze in kunnen maken.

Voor Gemeentebelang is het van belang dat er een centrale huisvesting komt die met openbaar vervoer goed te bereiken is. Het gebouw moet passend zijn, rekening houdend met gedeeltelijk thuiswerken. En het moet natuurlijk duurzaam zijn. Lokale dienstverlening en balie blijven in Rijen en het huidige gemeentehuis blijft bestaan, het is immers een markant gemeentelijk monument. Genoeg om met de gemeenteraad verder uit te denken om zo te komen tot een goede en efficiënte ambtelijke samenwerkingsorganisatie. Een die onze inwoners nu en in de toekomst kan ondersteunen en helpen bij WMO, Jeugd, armoede, onderwijs, sport, bouwen en wonen want Gemeentebelang zegt niet voor niets: want waar je woont, moet het goed zijn. Info: www.gemeentebelang.org of onze FB-pagina.

Praat op straat al jaren een succes

Gemeentebelang: gesprekken met inwoners heel waardevol

Gemeentebelang vindt contact met inwoners erg belangrijk. Dat doen we niet alleen via social media of het weekblad maar ook fysiek. Zo houdt Gemeentebelang elke eerste zaterdag van de maand Praat op Straat. Het team van GB-ers, maar ook onze wethouder Ariane Zwarts, staan dan op het Wilhelminaplein om met onze inwoners in gesprek te gaan. Als politieke partij zijn we de enige die dit zo doen.We hechten als Gemeentebelang veel waarde aan wat we op deze manier van onze inwoners horen. En dat jaar in jaar uit, dus niet alleen als er gemeenteraadsverkiezingen op komst zijn.

Op 2 oktober j.l. hebben de inwoners van onze gemeente ons ook weer weten te vinden. Fractievoorzitter Maud, commissieleden Kees en Jorn en wethouder Ariane waren dit keer present. De meeste inwoners willen graag gericht hun verhaal doen. Als GB-ers zijn we vaak onder de indruk van hun betrokkenheid. Voor hun straat of wijk, voor een bepaald maatschappelijk of sociaal belang. Meestal kunnen we hen op weg helpen met een tip of een advies.

Andere inwoners hebben een concrete vraag. Als we die niet direct kunnen beantwoorden dan nemen we die vraag mee om later het antwoord te kunnen geven. Tijdens onze laatste Praat op Straat kwamen we in gesprek met jongeren die ons vertelden dat ze een hangplek in het dorp missen. Nu is de gemeente bezig met een pilot-project voor een Jongeren Ontmoetings Plaats. Het is dan ook interessant om te horen hoe deze jongeren er tegen aan kijken. Zij zijn immers ook inwoners van onze gemeente. Het helpt om beide kanten van het verhaal van een dergelijk onderwerp te beluisteren. Daarnaast horen we vaker dat fietsenrekken niet bruikbaar zijn of in onze gemeente gemist worden. En dat terwijl we fietsen juist willen promoten. Suggesties over invalideparkeerplaatsen is ook een terugkerend onderwerp. Nieuw voor ons was de suggestie voor een mooie fietsroute Molenschot-Rijen en aandacht voor de verkeerslichten bij de provinciale weg. Blijkbaar zijn deze bij lange na niet afgestemd op fietsers. Het is maar een voorbeeld van de ontvangen vragen en opmerkingen.

Gemeentebelang heeft ook dit keer weer leuke inwoners ontmoet. We gaan met de opmerkingen aan de slag en horen ook graag van jou als er iets is. Wil je niet wachten tot de volgende praat op straat op de eerste zaterdag van de maand? Gemeentebelang is ook weer van de partij op de jaarmarkt in Rijen. En ook hier geldt: dat doen we jaar in jaar uit, en niet alleen als het verkiezingstijd is! Want waar je woont, moet het goed zijn. Kijk op onze FB pagina of onze website, www.gemeentebelang.org

Ariane Zwarts stopt als wethouder van Gemeentebelang na twee periodes.

Gemeentebelang: respecteren besluit maar wel even slikken

Onze wethouder Ariane Zwarts heeft het bestuur en de fractie van Gemeentebelang laten weten dat zij besloten heeft om geen derde termijn te ambiëren na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Een keuze die door het bestuur en de fractie gerespecteerd wordt maar ook even wennen is, want Ariane is al lang actief voor Gemeentebelang. Eerst als commissielid, daarna als raadslid en fractievoorzitter en nu als wethouder.

Namens het bestuur laat Henk Jan Hofsteenge weten het besluit van Ariane te betreuren, maar uiteraard te respecteren. Ariane is de afgelopen jaren niet alleen het boegbeeld van Gemeentebelang geweest, maar ze is ook de aanjager van mooie ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein en duurzaamheid. Onderwerpen die we bij Gemeentebelang belangrijk vinden. Nu zij laat weten dat ze straks stopt als wethouder, dan is dat even slikken. Aan de andere kant zijn we blij en dankbaar dat zij zich zo lang en op verschillende manieren heeft ingezet voor de belangen van onze kiezers. En gelet op de vele reacties die Gemeentebelang en Ariane persoonlijk krijgt sinds de bekendmaking, wordt dat door velen ook zo ervaren. “Nu Ariane te kennen heeft gegeven dat zij een andere weg wil inslaan, kan ik daar alleen maar heel veel respect voor hebben. Gelukkig blijft Ariane actief voor Gemeentebelang en zul je haar nog regelmatig bij allerlei gelegenheden tegenkomen,” aldus de voorzitter.

Wethouder Ariane Zwarts

De toekomst ligt, als het aan Ariane ligt wel binnen het sociaal domein. Of zoals ze zelf aangeeft: “De zorg voor mensen die op welke wijze dan ook kwetsbaar zijn of hulp nodig hebben, is een taak die we als samenleving op ons moeten nemen maar die er niet makkelijker op wordt. De vergrijzing, de oplopende kosten, het personeelstekort, de steeds complexere samenleving stelt ons voor uitdagingen waar ik mij als wethouder al voor inzette en dat wil ik ook blijven doen. Alleen dan in een andere werkkring en hoedanigheid.” Voor nu gaat Gemeentebelang samen met Ariane zorgen voor de puntjes op de i zodat deze termijn wordt afgesloten met mooie resultaten en projecten. Want “waar je woont, moet het goed zijn!” Kijk voor meer informatie op www.gemeentebelang.org