Het nieuwe jaar weer vol belangrijke onderwerpen voor Gilze en Rijen

Gemeentebelang: ook dit jaar weer een eindejaarsgroet

Het jaar loopt weer in rap tempo ten einde. De laatste raadsvergadering is net achter de rug. Nu er een paar vrije dagen aankomen hebben we even tijd om alvast vooruit te blikken op wat het nieuwe jaar gaat brengen. Want er staan veel onderwerpen op de agenda die heel belangrijk zijn voor onze gemeente.

In 2020 zullen de centrumplannen voor Gilze en Rijen vorm krijgen. Het drukt een stempel op de beide kernen. Maar ook de bouwplannen nabij de OOR-zone, de spooronderdoorgangen Stationsstraat en Vijf Eikenweg, de problematiek rondom het luchthavenbesluit maakt dat er veel beeldbepalende en indringende onderwerpen komend jaar op de agenda staan. Daarbij moeten de doelstellingen uit het koersdocument ‘’Duurzaam Gilze en Rijen” het uitgangspunt zijn.

De eindejaarsgroet wordt bezorgd

Gelukkig zijn er ook onderwerpen waarmee gestart is en die in 2020 al gereed zullen zijn. De modernisering van de bibliotheek bijvoorbeeld als stralend nieuw ontmoetingspunt in De Boodschap. En als we wethouder Ariane Zwarts mogen geloven wordt het heel mooi, zodat het een aanwinst is voor onze inwoners. Ook de nieuwbouw van basisschool De Wildschut is afgelopen week dan eindelijk gestart. Niet gereed maar wel geheel voorbereid in 2020 is de herinrichting van het gebied Tropical/Margriethal met de nieuwe sporthal. Samen met de sporthal in Gilze, zijn dan alle sportaccommodaties up to date. Ook hier kijkt Gemeentebelang naar uit.

In het nieuwe jaar wordt ook uitvoering gegeven aan de motie “verbeteren werkwijze en bespreken omgangsvormen gemeenteraad”. De raad wil hiermee werken aan een beter politiek klimaat omdat verharding, polarisatie en activisme ook hier opdoemt. Helaas wordt dit niet door alle partijen onderschreven. Gemeentebelang is van mening dat het beste resultaat wordt bereikt door goed en open debat. Naar elkaar luisteren, de ruimte geven op inhoud, standpunten transparant afwegen, dat is de stijl die Gemeentebelang al sinds jaar en dag hanteert. Daar hebben wij geen motie voor nodig.

Een mooie traditie die Gemeentebelang elk jaar heeft is het rondbrengen van een nieuwjaarskaart. We willen iedereen zo persoonlijk mogelijk onze beste wensen overbrengen. Op deze manier willen we onze betrokkenheid tonen en laten weten dat Gemeentebelang voor jou aan de slag is. Dus weet Gemeentebelang te vinden, ook in het nieuwe jaar, via mail, facebook of internet. En persoonlijk tijdens onze maandelijkse praat op straat sessies. We wensen al onze inwoners dan ook langs deze weg alvast fijne feestdagen en een gezellige jaarwisseling.

Gemeentebelang verwelkomt Guido Koenen als commissielid

Gemeentebelang verwelkomt een nieuw commissielid. In de laatste raadsvergadering is Guido Koenen beëdigd. We zijn verheugd dat hij zich voor Gemeentebelang wil gaan inzetten en Guido stelt zichzelf dan ook graag aan je voor:

In 2005 ben ik voor het eerst in Rijen komen wonen. In de periode van 2015 tot en met 2018 hebben we vier jaren in Italië een appartementencomplex gehad. Toen we besloten om weer terug naar Nederland te gaan was het voor ons helder dat we weer terug wilden naar Rijen. Samen met mijn vrouw en twee dochters voelde de terugkeer naar Rijen weer als een warme deken.In het dagelijks leven ben ik actief als Commercieel Technisch adviseur voor plaatmaterialen. Ik houd van de omgang met mensen, luisteren en betrokken zijn bij hetgeen er reilt en zeilt in mijn directe omgeving.

Maud van der Meer speldt het GB speldje op bij Guido Koenen

De jaren in het buitenland hebben mij helder gemaakt dat het gras altijd groener lijkt bij de buren, maar dat ook daar dorre plekjes inzitten. Dit is voor mij de drijfveer om als commissielid actief te zijn. Niet aan de zijlijn staan maar ook daadwerkelijk een bijdrage leveren en meewerken aan onze samenleving.Ik heb bij Gemeentebelang vanaf het eerste moment een goed gevoel gehad. Ik vind dat gemeentepolitiek los staat van landelijke partijprogramma’s en dicht bij de mensen moet staan. Zichtbaar en aanspreekbaar moet zijn en bovendien helder en duidelijk moet communiceren. Dit vind ik bij Gemeentebelang.

Guido gaat zich namens Gemeentebelang inzetten voor de commissie Middelen. Maar zoals hij zelf ook al vertelt, Guido is een echt mensen-mens dus spreek hem gerust aan als je hem tegenkomt. Heb jij ook zin om een bijdrage te leveren aan via een commissie? Het is leuk om op deze wijze betrokken te zijn bij alles wat er in onze gemeente gebeurd en er ook iets mee kunnen doen. Mail dan gerust naar info@gemeentebelang.org.

Van het aardgas af is een hele nieuwe opgave voor gemeente

Gemeentebelang: warmtenet bespreekbaar, biomassa niet

Als je het ergens niet mee eens bent dan wordt tegenwoordig steeds vaker ingezet op grote woorden, harde taal of opgeblazen beeldvorming. Zo ook in het geval van een mogelijke komst van een warmtenet gevoed door biomassa in Gilze. Wil je in het kort werkelijk weten waar het nu over gaat? Lees dan even verder.

De voorgestelde biomassaketel in een container

In het voorjaar is aan de gemeente een verzoek gedaan om medewerking te verlenen aan een kleinschalig plan om een drietal lokale bedrijven met een warmtenet aan elkaar te verbinden. De warmte zou opgewekt worden met een biomassaketel op eigen terrein van een bedrijf in Gilze. De ketel staat dan in een container en wordt gevoed met snoei-/A-hout uit de omgeving. De drie bedrijven konden hiermee hun afgeschreven oude cv-installatie omzetten in een concept zonder aardgas. Gemeentebelang waardeert hun streven om dit te willen doen.

Een pilot met een warmtesysteem tussen alleen deze bedrijven, en uitdrukkelijk niet voor particulieren, kon voor Gemeentebelang best verder uitgezocht worden door middel van een haalbaarheidsonderzoek. Het probleem zat echter in de aansturing door biomassa. Ook Gemeentebelang vindt biomassacentrales gestookt op geïmporteerd hout van de zotte. Ondanks dat de pilot niet te vergelijken is met de grote installaties delen wij de zorgen wat biomassa betekent voor de volksgezondheid en omvorming naar duurzame alternatieven. Wij vinden biomassa geen goed alternatief voor fossiele brandstoffen.

De energie- en warmtetransitie brengen grote veranderingen met zich mee. We zullen dan ook meer met dit soort vraagstukken te maken krijgen. Gemeentebelang is dan ook juist erg tevreden dat het college, op verzoek van wethouder Ariane Zwarts, de commissie- en raadsleden vanaf het begin heeft betrokken. Zij heeft een onderzoek laten uitvoeren en een speciale raadsinformatieavond georganiseerd om dit plan met elkaar te bespreken. De zoektocht naar een haalbare en betaalbare warmtebronnen voor onze inwoners is voor Gemeentebelang het allerbelangrijkste. Gemeentebelang vindt dat ieder initiatief zorgvuldig beoordeeld moet worden, ook al is de warmtekansenkaart voor onze gemeente nog niet gereed. We moeten de voor- en nadelen, met de kennis en mogelijkheden die we op dat moment hebben, met elkaar afwegen om te komen tot weloverwogen keuzes. In dit geval betekent het dat Gemeentebelang vindt dat we dit initiatief aan ons voorbij moeten laten gaan.

Het college is verplicht om op een instemmingsverzoek formeel te reageren. Gemeentebelang gaat ervan uit dat het college de argumenten en ons advies dan ook zwaar meeweegt in het besluit of zij medewerking wil verlenen aan deze pilot.

Want “waar je woont, moet het goed zijn”. Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.