Het nieuwe jaar weer vol belangrijke onderwerpen voor Gilze en Rijen

Gemeentebelang: ook dit jaar weer een eindejaarsgroet

Het jaar loopt weer in rap tempo ten einde. De laatste raadsvergadering is net achter de rug. Nu er een paar vrije dagen aankomen hebben we even tijd om alvast vooruit te blikken op wat het nieuwe jaar gaat brengen. Want er staan veel onderwerpen op de agenda die heel belangrijk zijn voor onze gemeente.

In 2020 zullen de centrumplannen voor Gilze en Rijen vorm krijgen. Het drukt een stempel op de beide kernen. Maar ook de bouwplannen nabij de OOR-zone, de spooronderdoorgangen Stationsstraat en Vijf Eikenweg, de problematiek rondom het luchthavenbesluit maakt dat er veel beeldbepalende en indringende onderwerpen komend jaar op de agenda staan. Daarbij moeten de doelstellingen uit het koersdocument ‘’Duurzaam Gilze en Rijen” het uitgangspunt zijn.

De eindejaarsgroet wordt bezorgd

Gelukkig zijn er ook onderwerpen waarmee gestart is en die in 2020 al gereed zullen zijn. De modernisering van de bibliotheek bijvoorbeeld als stralend nieuw ontmoetingspunt in De Boodschap. En als we wethouder Ariane Zwarts mogen geloven wordt het heel mooi, zodat het een aanwinst is voor onze inwoners. Ook de nieuwbouw van basisschool De Wildschut is afgelopen week dan eindelijk gestart. Niet gereed maar wel geheel voorbereid in 2020 is de herinrichting van het gebied Tropical/Margriethal met de nieuwe sporthal. Samen met de sporthal in Gilze, zijn dan alle sportaccommodaties up to date. Ook hier kijkt Gemeentebelang naar uit.

In het nieuwe jaar wordt ook uitvoering gegeven aan de motie “verbeteren werkwijze en bespreken omgangsvormen gemeenteraad”. De raad wil hiermee werken aan een beter politiek klimaat omdat verharding, polarisatie en activisme ook hier opdoemt. Helaas wordt dit niet door alle partijen onderschreven. Gemeentebelang is van mening dat het beste resultaat wordt bereikt door goed en open debat. Naar elkaar luisteren, de ruimte geven op inhoud, standpunten transparant afwegen, dat is de stijl die Gemeentebelang al sinds jaar en dag hanteert. Daar hebben wij geen motie voor nodig.

Een mooie traditie die Gemeentebelang elk jaar heeft is het rondbrengen van een nieuwjaarskaart. We willen iedereen zo persoonlijk mogelijk onze beste wensen overbrengen. Op deze manier willen we onze betrokkenheid tonen en laten weten dat Gemeentebelang voor jou aan de slag is. Dus weet Gemeentebelang te vinden, ook in het nieuwe jaar, via mail, facebook of internet. En persoonlijk tijdens onze maandelijkse praat op straat sessies. We wensen al onze inwoners dan ook langs deze weg alvast fijne feestdagen en een gezellige jaarwisseling.