Ongelijkheid dienstverlening ABG moet worden aangepakt

De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen werken vanaf 1 januari 2016 samen in één ambtelijke organisatie: de ABG-organisatie. Op dinsdag 6 november werden de fractievoorzitters geïnformeerd over de scheefgroei van de inzet van de ambtelijke uren per gemeente.

Tot onze grote verbazing, aldus Johan Manders, fractievoorzitter van Gemeentebelang, is uit intern onderzoek gebleken dat aan onze gemeente 1,2 miljoen euro minder geleverd is aan inzet uren dan volgens de verdeelsleutel is afgesproken. Daar staat tegenover dat de twee andere ABG gemeenten, Baarle Nassau en Alphen-Chaam, respectievelijk 0,8 en 0,4 miljoen teveel aan ambtelijke capaciteit hebben gehad!

Gemeentebelang is van mening dat het niet anders kan, dat met het missen van de inzet van omgerekend 15 fulltime medewerkers er veel werk in Gilze en Rijen is blijven liggen, dossiers niet konden worden opgepakt en misschien wel aan kwaliteit is ingeboet. En dit alles zonder dat dit de medewerkers van de ABG-organisatie is aan te rekenen.

Deze informatie was voor Gemeentebelang reden om vragen te stellen in het vragenuurtje van de Raad. In de vragen zijn we ingegaan op de oorzaak maar nog meer op het vervolg. Hoe is dit ontstaan en is het mogelijk dit te verhalen? Op welke wijze denkt de directie en het bestuur van de ABG deze scheefgroei zo spoedig mogelijk te stoppen zodat we in Gilze en Rijen krijgen waar we binnen de ABG-organisatie voor betalen? En hoe zorgen we ervoor dat dit in de toekomst goed geregeld is en blijft? Het mag duidelijk zijn dat er direct actie ondernomen moet worden.

In de beantwoording werd bevestigd dat ook het bestuur van de ABG geschrokken en zelfs onaangenaam verrast was. Er werd bij monde van burgemeester Boelhouwer aangegeven dat het streven is om zo spoedig mogelijk, als datum werd begin 2019 genoemd, te komen tot een juiste inzet van uren. Dat betekent dat onze ambitie en plannen zoals vastgesteld in de begroting geen aanpassingen behoeven. Daarnaast werd gezegd dat er vanuit gegaan wordt dat ook beide andere gemeenten streven naar een juiste verdeling van uren en capaciteit op basis van de afgesproken verdeelsleutel. Helaas werd compensatie van de 1,2 miljoen euro niet als een reële optie beschouwd. Mogelijk komen wij hier later nog op terug.

Gemeentebelang blijft de zaak nauwlettend volgen want 100% zekerheid hebben we niet. Gilze en Rijen is namelijk afhankelijk van de opstelling van de twee andere gemeenten. Nog maar zeer recent hebben zij een andere concrete afspraak die in 2016 gemaakt is, namelijk een onderzoek naar de huisvesting van de ABG ambtenaren op drie locaties, uitgesteld. Maar naar aanleiding van de antwoorden hebben wij er vertrouwen in dat onze vertegenwoordiging in het bestuur van de ABG er alles aan zal doen om dit recht te trekken en in de toekomst te voorkomen.

Te laat? Gemeentebelang is er altijd!

“Jullie zijn te laat om zieltjes te winnen hoor. De verkiezingen zijn voorbij”. Dit was afgelopen zaterdag de opvallendste opmerking die wij tijdens ‘Praat op Straat’ hoorden.

De verkiezingen zijn voorbij en Gemeentebelang is beloond met opnieuw vijf zetels in de raad. Dat is een feit. Maar daarmee houdt het niet op. Naast dat Gemeentebelang nu druk bezig is om de verkiezingspunten in het coalitieprogramma te krijgen, blijven we in contact met onze inwoners.
We houden dan ook ELKE eerste zaterdag van de maand (dus ook meteen na  de verkiezingen) een soort van open spreekuur op het Wilhelminaplein, dat we ‘Praat op Straat’ gedoopt hebben. En daar gaan we in gesprek met elke inwoner die dat wil.
Gemeentebelang is daarmee anders dan de andere partijen. Wij werken niet alleen als verkiezingen in aantocht zijn , maar we proberen elke dag weer samen met inwoners onze gemeente mooier, fijner en leefbaarder te maken. Het motto van Gemeentebelang is dan ook: “Waar je woont, moet het goed zijn!”

Dus afgelopen zaterdag stond Gemeentebelang zoals vanouds op het Wilhelminaplein. En daar hebben we dan ook verbaasde voorbijgangers uitleg gegeven waar Gemeentebelang voor staat. Daarnaast waren er goede gesprekken over onder andere het onderhoud van groen en straten. Dat kan beter. Dat vinden wij ook en daarom proberen we meer geld vrij te maken voor beheer en onderhoud.

Wil je iets aan Gemeentebelang melden? Dan hoef je echt niet te wachten tot de volgende eerste zaterdag van de maand. Wij komen graag langs om de onderwerpen die onze inwoners aan het hart gaan te bespreken.

Op deze website lees je meer over de standpunten en de activiteiten van Gemeentebelang. Klik op Contact en laat van je horen, want samen kunnen we ervoor zorgen dat het goed is, waar we wonen.

Hockeyen in een waterplas!

Twee weken geleden was het weer zover. De speelvelden van hockeyclub Gilze en Rijen stonden blank. Met veel moeite konden de leden een veld een beetje bespeelbaar maken, maar de volgende wedstrijd moest helaas worden afgelast. Het veld was onbespeelbaar, om van veilig sporten nog maar niet te spreken.

De problemen met de hockeyvelden zijn al langer bekend. Het is een complexe problematiek die veroorzaakt wordt door een combinatie van factoren als ligging, vallend blad, algen en wateroverlast. Dit blijkt wel uit een rapport dat is opgesteld om de problemen in kaart te brengen. Hierna zijn afspraken gemaakt met de club en er zijn maatregelen genomen om de velden bespeelbaar te houden. Helaas blijken deze maatregelen niet voldoende.

Gemeentebelang heeft gezien hoe erg de situatie weer is geworden. De clubleiding van HCGR stelt al langer vast dat de veiligheid van spelers in het geding is door de spekgladde velden. En nu stonden de velden alweer onder water. Kortom, betere maatregelen zijn nodig om te zorgen dat er fatsoenlijk gehockeyd kan worden.

Gemeentebelang heeft daarom een motie ingediend om op korte termijn maatregelen af te dwingen. Bovendien moet de gemeente gaan bekijken hoe deze problemen voor eens en altijd kan worden opgelost. Na bijval van alle partijen en toezeggingen van de wethouder hoefde de motie niet meer in stemming te worden gebracht. Het was immers voor iedereen duidelijk: op korte termijn worden de velden schoongemaakt en de wethouder komt snel met een voorstel voor een structurele oplossing.

Met deze toezeggingen kan HCGR het winterseizoen afmaken. We rekenen erop dat de gemeente snel aan de slag gaat. Dan kan er in alle seizoenen goed en veilig gehockeyd worden in Rijen. Waar je woont, moet het goed zijn! En dus ook voor de sporters. We blijven dit uiteraard volgen!

Wil je meer weten over Gemeentebelang, neus eens rond op deze website. Wil je reageren? Klik dan op Contact?

Als de 5 eiken konden bellen …

Meer dan twee maanden geleden, op 26 juni 2017, heeft Gemeentebelang tijdens de vergadering van de commissie Middelen aan de burgemeester gevraagd om de overlast aan te pakken op en rondom sportpark Vijf Eiken. De burgemeester, die portefeuillehouder Veiligheid is, heeft toen toegezegd dat hij dit met de politie op zou nemen.

Inmiddels bereiken ons steeds meer berichten dat de overlast nog steeds niet is gestopt en zelfs zou toenemen. Met name in de avond en nachtelijke uren is er sprake van overlast van auto’s. Er zou mogelijk in drugs worden gehandeld en de parkeerplaats wordt een puinhoop met afval. We zijn benieuwd wat de conclusie tot op heden is van het overleg met de politie en wat de onze gemeentelijke toezichthouders of de politie aan overlast hebben geconstateerd. Ook zijn we benieuwd op welke manier de overlast in de toekomst bestreden gaat worden. Immers, de donkere dagen komen er weer aan en veel inwoners van onze gemeente maken gebruik van het sportpark. Gemeentebelang vindt dat het voor iedereen veilig moet zijn om op het sportpark te sporten, bij zijn vereniging binnen te lopen of te genieten van het aangrenzende bos.  

In de commissie Middelen gaat Gemeentebelang daarom opnieuw vragen stellen over dit onderwerp. We zullen hierover via onze website en via onze Facebookpagina berichten.

Heeft u ook straten of wijken waar u niet durft te komen, of zijn er plaatsen waar u veel overlast ervaart? Laat het ons weten. Dat kan via de website. k]Klik op Contact. Samen kunnen we dan naar een oplossing zoeken, want … “Waar je woont, moet het goed zijn!

Volgende stap: nog beter afval scheiden

Afval bestaat niet meer. Afval is tegenwoordig herbruikbare grondstof. En omdat grondstoffen wereldwijd steeds schaarser worden, is het goed om zoveel mogelijk afval gescheiden op te halen zodat het verwerkt kan worden tot nieuwe producten. In de vorige raadsvergadering heeft de gemeenteraad besloten dat Gilze en Rijen dat ook gaat doen.

In onze gemeente levert vrijwel iedereen zijn afval gescheiden aan. Daardoor is de hoeveelheid restafval kleiner geworden. Maar toch halen we de landelijke richtlijn niet van maximaal 100 kilo restafval per persoon. De teller staat nu op 159 kilo. Om nog meer bruikbaar afval gescheiden op te halen hebben we nog wel een weg te gaan. En met het besluit van de raad kan dit in gang worden gezet.

Het komende jaar gaat wethouder Ariane Zwarts aan de slag om het project “Omgekeerd inzamelen” samen met de inwoners tot een succes te maken. Er komt een klankbordgroep en info op facebook.  Er komen bijeenkomsten in de wijk en informatieavonden. Ariane heeft in de raad toegezegd dat ze zo snel mogelijk de communicatie met onze inwoners zal starten over alles wat hierbij komt kijken. Ze zegt: “Met de inzet en hulp van onze inwoners gaan we de nieuwe doelstelling in 2020 zeker halen. En dan leveren we een belangrijke bijdrage aan het hergebruik van schaarse grondstoffen.”

Reageren? Graag. Dat kan bijvoorbeeld via Facebook, via e-mail, of per telefoon. Klik eens op Contact. En elke eerste zaterdag van de maand vind je ons op het Wilhelminaplein met onze Praat-op-straatactie.

Pieter de Bruijn op pad met boa Stan Pagie

De raadsleden van Gemeentebelang doen meer dan alleen maar partij-, fractie-, commissie- en raadsvergaderingen bezoeken. Ze willen weten wat er in onze gemeente speelt en praten dan ook met heel veel mensen. Raadslid Pieter de Bruijn liep daarom een dagje mee met een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van de gemeente Gilze en Rijen, Stan Pagie.

Voordat de ronde door de gemeente begint, worden alle openstaande meldingen doorgenomen. Er wordt een selectie gemaakt van zaken die op die dag kunnen worden aangepakt. Dat zijn soms kleine punten, zoals het opzoeken van het nummer van een lantaarnpaal (direct ter plekke doorgegeven aan een collega) en soms zaken waarvoor wat meer (speur-)werk nodig is. In principe gaat Stan Pagie altijd op de fiets de gemeente door, want de scooters maken veel te veel herrie en ze stinken nogal.

Tijdens onze omzwervingen komen we op een veld waar twee mannen bezig zijn met metaaldetectoren. In onze gemeente geldt een verbod op scannen met deze apparaten. Hier zijn in de Tweede Wereldoorlog namelijk heel wat bommen en granaten in de bodem terechtgekomen. En als je die opgraaft, dan kan dat levensgevaarlijke situaties opleveren. Ze blijken een vergunning te hebben en hebben zelfs ooit bij de EOD gewerkt. Ze laten zien wat ze zoal hebben gevonden vandaag. Er zitten muntjes uit de 17e eeuw bij.

Stan vertelt dat er ook minder leuke kanten aan zijn werk zitten. Zo behoort ook bekeuringen uitdelen tot zijn taak. De laatste bekeuring was voor de eigenaar van een auto die een doorgang voor de brandweer naar een camping blokkeerde.

“Onderweg spreken we veel mensen. Zo horen we altijd de laatste problemen die mensen ondervinden. We bezoeken bijvoorbeeld hangplekken van jongeren. We signaleren waar afval is gedropt, of waar veel zwerfvuil ligt. Die plekken geven we dan door aan de milieudienst van de gemeente zodat het opgeruimd gaat worden.” Ergernis nummer 1 van veel burgers is de hondenpoep. Er zijn nog steeds hondeneigenaren die het niet uitmaakt waar hun huisdier zijn behoefte doet en de drollen laten liggen. De boa was van plan een tweetal van deze lui te bezoeken om ze op hun gedrag aan te spreken, maar helaas waren ze niet thuis.

Er staat al een tijdje een camper ergens aan de straat, Campers horen op particulier terrein of in een stalling. Om het kenteken van de camper op te vragen gaan we naar het politiebureau in Rijen. De eigenaar woont echter niet in onze gemeente, dus zullen we met wat ouderwetser speurwerk moeten achterhalen wie hem daar geparkeerd heeft. We bellen aan bij enkele huizen en maken een praatje. De ‘eigenaar’ is snel gevonden. Hij krijgt het verzoek zijn camper te verplaatsen.

Aan het eind van onze ronde bezoeken we de weekmarkt, We lopen langs de kramen en brengen nog een bezoekje aan Winkelcentrum de Laverije. Alles blijkt rustig en goed te lopen. Wijzer geworden beëindigen we dit werkbezoek. De conclusie is duidelijk. Ook de boa’s dragen bij aan de uitvoering van de leus van Gemeentebelang: Waar je woont, moet het goed zijn! De boa’s vervullen de broodnodige toezichthoudende en handhavende taken. Daar komt de politie niet meer aan toe. Goed dat de gemeente die taken niet laat liggen. De vraag is of het werkgebied van onze boa’s niet te groot is. Het is aan de gemeenteraad om dat in de gaten te houden.

Wil je meer weten over Gemeentebelang? Via deze website kun je vragen stellen, je mening geven en… lid worden. Dat is zeker een goed begin voor 2016. De beste wensen!

Rijen ruimt op!

Omdat ik het milieu belangrijk vind, wilde ik wel eens zien en ervaren hoe onze ophaaldienst werkt. Hoe doe je dat? Nou gewoon door een dag mee te gaan op de vuilniswagen en mee te helpen. Dat leek mij de meest realistische manier om ook lijfelijk te ervaren wat ervoor nodig is om dit te doen en ook om te zien over welke hoeveelheden het nu gaat!

Fractieleider Johan Manders van Gemeentebelang

Johan Manders: “Zwaar werk!”

Woensdag 27 mei was het zo ver. Ik meldde me om acht uur bij de gemeentewerf. Die dag zou ik een van de medewerkers gaan vervangen en met Erik en Henk (chauffeur voor deze dag) aan de slag gaan. Na een korte uitleg, een vuilniswagen is tenslotte een complex maar ook gevaarlijk vehicle met alle techniek, gingen we aan het werk. Rijen West stond op het schema. Ik heb die dag veel ervaren en geleerd.

Als eerste viel me op dat dit nog echt ouderwets handwerk is. Bukken, zakken pakken en in de bak gooien. Dat deden Erik en ik die dag honderden keren. Mijn rug was hier niet aan gewend, dat kan ik u verzekeren. Dus: lichamelijk zwaar werk!

Als tweede viel me de hoeveelheid op. Aan het einde van de dag zat de container van de vuilniswagen bomvol! Meer dan 4900 kg plastic! Een snelle rekensom: deze route wordt twee keer per veertien dagen gedaan (Rijen west en oost), dat betekent dus ongeveer 10 ton per 14 dagen. En dat keer 26 (eens in de twee weken ophalen), dan kom je dus uit op ongeveer 260 ton plastic per jaar, enkel uit Rijen! Gelukkig brengt het plastic een substantieel deel van de kosten op. Dat hangt af van de hoeveelheid en de mate van vervuiling (andere stoffen dan plastic), want daarvoor moet de gemeente een boete betalen. Zo kunnen de kosten beperkt blijven en daardoor de afvalheffing zo laag mogelijk! Dat maakt deze ritten rendabel.

Ten derde concludeer ik dat de hoeveelheid restafval gigantisch veel groter zou zijn als we het plastic niet apart zouden ophalen. Ik kijk naar mijn eigen huishouden en stel vast dat door scheiding mijn restafval beperkt blijft tot nog net geen volle grote container per maand!

En ten vierde wil ik opmerken dat ik jammer genoeg moet vaststellen dat je als vuilnisman gevaar loopt in het verkeer. Ik heb die dag ervaren dat je goed moest uitkijken omdat van alle kanten het verkeer zich om ons heen bewoog en dat, jammer genoeg, niet alle verkeersdeelnemers het geduld konden opbrengen om even te wachten. Vandaar deze oproep: houd a.u.b. rekening met onze milieuwerkers!!

Ook stel ik vast dat het de hele dag “aanpoten” is. Er is kort tijd voor een kop koffie en voor de middagpauze, maar uiteindelijk heb ik toch ongeveer 6 uur en drie kwartier achterop de wagen gestaan en plastic verzameld! Gelukkig kon ik ook even bijkomen toen het plastic weggebracht werd naar de milieustraat in Tilburg!

Gedurende deze dag heb ik ook alle hoekjes van ons dorp kunnen zien. Ook hoe krap sommige hofjes zijn! Chapeau voor onze chauffeur Henk die daar netjes doorheen laveerde! Overigens niet overal. Op een plek stond een puincontainer zo weggezet dat we daar achteruit terug moesten, de hele straat door. Dat betekent vertraging en kans op schade!

Al mijn ervaringen van deze dag ga ik delen met mijn fractie en met de leden van Gemeentebelang. Ook ga ik erover nadenken of en hoe wij iets kunnen betekenen voor het milieu in Rijen. Hierover later meer. Tot slot dank aan de gemeente voor deze mogelijkheid, en ik wil Erik en Henk bedanken voor de zorgvuldige, veilige, begeleiding, de openhartige gesprekken en de uitstekende sfeer van deze dag. En daarmee spreek ik ook mijn waardering uit voor het werk dat jullie en al die andere medewerkers van de milieudienst doen. Volgend jaar een dag mee met het legen van vuilcontainers??

Waar je woont, moet het goed zijn… en daar werken we samen aan. Klik op Contact om te reageren op dit artikel

Johan Manders, fractievoorzitter Gemeentebelang

Johan ruimt op