Ongelijkheid dienstverlening ABG moet worden aangepakt

De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen werken vanaf 1 januari 2016 samen in één ambtelijke organisatie: de ABG-organisatie. Op dinsdag 6 november werden de fractievoorzitters geïnformeerd over de scheefgroei van de inzet van de ambtelijke uren per gemeente.

Tot onze grote verbazing, aldus Johan Manders, fractievoorzitter van Gemeentebelang, is uit intern onderzoek gebleken dat aan onze gemeente 1,2 miljoen euro minder geleverd is aan inzet uren dan volgens de verdeelsleutel is afgesproken. Daar staat tegenover dat de twee andere ABG gemeenten, Baarle Nassau en Alphen-Chaam, respectievelijk 0,8 en 0,4 miljoen teveel aan ambtelijke capaciteit hebben gehad!

Gemeentebelang is van mening dat het niet anders kan, dat met het missen van de inzet van omgerekend 15 fulltime medewerkers er veel werk in Gilze en Rijen is blijven liggen, dossiers niet konden worden opgepakt en misschien wel aan kwaliteit is ingeboet. En dit alles zonder dat dit de medewerkers van de ABG-organisatie is aan te rekenen.

Deze informatie was voor Gemeentebelang reden om vragen te stellen in het vragenuurtje van de Raad. In de vragen zijn we ingegaan op de oorzaak maar nog meer op het vervolg. Hoe is dit ontstaan en is het mogelijk dit te verhalen? Op welke wijze denkt de directie en het bestuur van de ABG deze scheefgroei zo spoedig mogelijk te stoppen zodat we in Gilze en Rijen krijgen waar we binnen de ABG-organisatie voor betalen? En hoe zorgen we ervoor dat dit in de toekomst goed geregeld is en blijft? Het mag duidelijk zijn dat er direct actie ondernomen moet worden.

In de beantwoording werd bevestigd dat ook het bestuur van de ABG geschrokken en zelfs onaangenaam verrast was. Er werd bij monde van burgemeester Boelhouwer aangegeven dat het streven is om zo spoedig mogelijk, als datum werd begin 2019 genoemd, te komen tot een juiste inzet van uren. Dat betekent dat onze ambitie en plannen zoals vastgesteld in de begroting geen aanpassingen behoeven. Daarnaast werd gezegd dat er vanuit gegaan wordt dat ook beide andere gemeenten streven naar een juiste verdeling van uren en capaciteit op basis van de afgesproken verdeelsleutel. Helaas werd compensatie van de 1,2 miljoen euro niet als een reële optie beschouwd. Mogelijk komen wij hier later nog op terug.

Gemeentebelang blijft de zaak nauwlettend volgen want 100% zekerheid hebben we niet. Gilze en Rijen is namelijk afhankelijk van de opstelling van de twee andere gemeenten. Nog maar zeer recent hebben zij een andere concrete afspraak die in 2016 gemaakt is, namelijk een onderzoek naar de huisvesting van de ABG ambtenaren op drie locaties, uitgesteld. Maar naar aanleiding van de antwoorden hebben wij er vertrouwen in dat onze vertegenwoordiging in het bestuur van de ABG er alles aan zal doen om dit recht te trekken en in de toekomst te voorkomen.