Gemeentebelang ontwikkelt door

Voorzitter Dennis van Loenhout: ‘GB is Benaderbaar en Betrokken’

In de afgelopen jaren is Gemeentebelang gegroeid naar een brede lokale partij. In de verkiezingsperiode hadden we een grote, hechte en enthousiaste club. Daarvoor zijn we door de inwoners beloond met 5 zetels. Het ledenaantal is gestegen en er zijn ook meer actieve leden bij. We vergaderen soms met wel 15 à 20 personen.

Gemeentebelang is dus in ontwikkeling. Om dit te sturen is een stevig bestuur nodig. In de krant lees je regelmatig over de politieke zaken vanuit de fractie en wethouder, maar zelden hoor je iets over de personen die zich op de achtergrond ook inzetten om de gemeente een fijnere woonplek te maken. In de komende tijd zul je meer kunnen lezen over de mensen die mede de partij maken. Het draait bij ons namelijk om het ‘samen doen’. Vandaag beginnen we bij het bestuur. Gemeentebelang heeft sinds enkele maanden een nieuwe voorzitter: Dennis van Loenhout. Dennis aan het woord:

Beste lezer, het is een bijzondere tijd om voorzitter te worden van een van de grootste politieke partijen van onze gemeente. Er spelen nu veel belangrijke onderwerpen die ons wonen en werken zullen beïnvloeden. Denk dan aan de centrumplannen van Rijen en Gilze, de spoorzone in Rijen, de invoering van de ondergrondse afvalinzameling en momenteel een ‘hot item’, de energietransitie. Ik zie dat de raad moeite heeft om alle plannen die op hen afkomen te overzien. Dit soort zware onderwerpen verdienen tijd en aandacht, zodat de voorstellen goed afgewogen en verbeterd kunnen worden.

Bij Gemeentebelang nemen we die tijd. En heel belangrijk, we praten met de inwoners over de plannen. We zijn betrokken en benaderbaar! Een vast thema dat ik persoonlijk organiseer is de maandelijkse “Praat op Straat”. We staan op elke eerste zaterdag van de maand van tien tot half één op het Wilhelminaplein, om je de gelegenheid te geven met ons te praten. En wist je dat je ook bij de voorvergaderingen van de fractie en commissies kunt aanschuiven? Op woensdagavond (20:00 uur) voorafgaand aan de week met commissievergaderingen, vergadert Gemeentebelang in De Boodschap. Heb je een onderwerp om te bespreken, neem dan contact op met de fractie via fractie@gemeentebelang.org. Vaak wordt mij gevraagd, ‘Wat zijn de onderwerpen waar jullie over vergaderen en hoe weet ik wat het beste moment is om met jullie te praten?’ Bijna alle stukken waar de raad en de commissies over vergaderen zijn openbaar. Ze zijn te vinden op deze website: https://gilzerijen.raadsinformatie.nl/. Ongeveer een week voor de vergaderingen worden vergaderstukken op de website gezet en alles van eerdere vergaderingen kun je daar ook inzien.

Ik vind dat de gemeente daar zelf ook meer aandacht aan mag geven. Het is namelijk mijn overtuiging dat je door mensen te betrekken tot betere plannen komt. Wat dat betreft ben ik trots op zo veel betrokken mensen bij Gemeentebelang. Wat we ook doen, we doen het samen. Dus ook voor jou staat mijn deur open. Zit je met een onderwerp dat je graag wilt delen en bespreken met Gemeentebelang stuur dan een mailtje aan mij via dennis@gemeentebelang.org. Of als je een politieke vraag hebt dan kun die je mailen naar fractie@gemeentebelang.org.

Dennis van Loenhout, Voorzitter Gemeentebelang