Boer zoekt politicus

De kennismaking was wederzijds.

De kennismaking was wederzijds.

Gemeentebelang ging de boer op en Pieter de Bruijn ging mee. Hij vertelt zijn ervaringen.

“Mijn allereerste werkbezoek. Met Gemeentebelang zijn we de boer opgegaan op uitnodiging van het ZLTO bij boer Harrie. Boer Harrie is een melkkoeienboer met zo’n 90 koeien in Molenschot. Hij heeft in 2011 een mooie nieuwe stal gebouwd. Dit moderne gebouw krijgt zijn elektriciteit van de zon, heeft massageplekken voor de koeien en een volautomatische climate control. Om jaloers op te zijn! Het melken kan 24 uur per dag, volautomatisch. Gewoon wanneer de koe zin heeft dus. Het mooie is dat Harrie op deze manier veel meer tijd heeft voor de koeien zelf. De oude stal is in gebruik genomen voor de kalfjes. Zijn bedrijf heeft hiermee de ruimte gekregen om te verdubbelen en tegelijk kon gewerkt worden aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving voor de koeien. En dan heb ik nog allemaal indrukwekkende dingen weggelaten (de schoonmaakrobot, de innovatieve koeling van melk).

GemeentebelangGemeentebelang is erg blij dat boeren zo goed bezig zijn. Bewust omgaan en samenwerken met de natuur. Verbetering van het dierenwelzijn. Gebruik maken van groene energiebronnen. Allemaal fantastische ontwikkelingen die wij zeer toejuichen.

Melkmachine

De melkmachine

 

Gemeentebelang was niet alleen op werkbezoek om allerlei goede dingen te zien en te bespreken; uiteraard bespraken we met Harrie en met Corné van ZLTO ook ‘pijnpunten’ voor onze boeren. Zoals bijvoorbeeld het bar slechte internet in het buitengebied. Dit kan voor een boerenbedrijf en het gezin echt problemen geven. En alle boerenbedrijven worden langzaamaan steeds meer high-tech, dus we moeten ervoor zorgen dat de gemeente duurzame oplossingen daarvoor zoekt.

Boer Harrie, waar jij woont, is het zeker goed! En wij van Gemeentebelang gaan ons best doen dit nog verder te verbeteren. Reageren of meer weten? Mail Pieter@Gemeentebelang.org.”

Perscommissie Gemeentebelang

Tijdens ons bezoek werd een kalfje geboren.

Tijdens ons bezoek werd een kalfje geboren.

Artikel in het Weekblad

Het artikel in het Weekblad

Reserves van gemeente zorgelijk

Ariane Zwarts

Fractieleider Ariane Zwarts: “Gilze en Rijen staat er niet goed voor!”

“Terugblikken op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en de financiële impact hiervan.” Dat is volgens B en W de bedoeling van de Jaarstukken 2012. In het voorwoord staan volgens Gemeentebelang de kernwoorden waar wij ons juist grote zorgen over maken: financiële onzekerheid, besparingen en gevolgen.

Stel, u heeft geheel onverwacht een erfenis gehad van 1800 euro. Dat voelt goed, een oppepper voor uw spaarsaldo. Een dag later gaat uw wasmachine kapot en moet de auto naar de garage voor een reparatie: samen 1800 euro. Wat vindt u? Is dit een positief resultaat of heeft u gewoon geluk gehad met die erfenis om de onverwachte kosten te dekken? Het huidige college is er tevreden mee. Wethouder Dols (CDA) steekt over deze meevaller de loftrompet. Hij beweert “We staan er goed voor” en hij vindt dat de incidentele meevaller de gemeente een positief resultaat heeft opgeleverd in 2012. Gemeentebelang is echter van mening dat we er helemaal niet goed voor staan. Dat komt omdat Gemeentebelang niet alleen kijkt naar een incidentele meevaller. Er is meer aan de hand.

Reserve gehalveerd: coalitie tevreden
Onze algemene reserve staat er niet goed voor. Die is in een jaar tijd gedaald met maar liefst 2 miljoen. De reserve van de gemeente wordt gevoed door de opbrengsten van grond. Maar nu de nieuwbouwprojecten niet meer zoveel opbrengen als waar we in goede tijden op konden rekenen, wordt de reserve kleiner. Dit gaat hard: in anderhalf jaar tijd is de reserve grondexploitatie nagenoeg gehalveerd: van naar 19 naar 10 miljoen. En als de malaise in de woningbouw nog even doorgaat, lopen de reserves de komende jaren nog verder terug.
De coalitie meldt vol trots in de aanbiedingsbrief dat de voorgenomen ambities zijn gerealiseerd. “Ondanks de aanhoudende financiële onzekerheid kwam de uitvoering van het coalitieprogramma niet in gevaar” en “het geeft vertrouwen naar de toekomst’’ zegt wethouder Dols in de media. Met welk vertrouwen gaat dit college de toekomst in?

Koerswijziging is nodig
Er zijn aanzienlijke tekorten in Meerjarenperspectief, de algemene reserve kan feitelijk niets meer hebben en de grondbedrijfreserves zullen hard nodig zijn om de risico’s op te vangen. Toch ging en gaat dit college met oogkleppen op dóór met het realiseren van dure coalitieplannetjes. Men doet alsof de wereld niet fundamenteel veranderd is. De gemeente is nu pas begonnen de organisatie en de begroting toekomstbestendig te maken. Maar er is nog geen oplossing voor de grote tekorten in het meerjarenperspectief en voor de onzekerheden van de grote decentralisaties die nog op ons afkomen. Het college zet de infrastructuur nu op een wensenlijstje samen met een nog nader te bepalen bedrag voor de MOP. Spiridon en de initiatiefnemers van de kinderboerderij kunnen er waarschijnlijk naar fluiten dat de gemeente een bijdrage aan hun plannen gaat leveren. Maar de verkeersproblemen zijn volgens het college zo groot dat de verbreding van de N282 er koste wat kost moet komen. En dat met een reserve van 4,7 miljoen…

GemeentebelangVisie ontbreekt
Wat onze gemeente nodig heeft, is een visie om de komende jaren adequaat zijn werk te kunnen te doen zonder afhankelijk te zijn van incidentele meevallers of van bezuinigingen, De gemeente moet accepteren dat de grondposities ons geen miljoenen meer gaan opleveren en ze moet nee durven zeggen tegen ambities die niet meer passen in tijden van financiële onzekerheid. Een sober beleid kan er aan meewerken dat de beschikbare middelen voor de juiste zaken worden ingezet.
De gemeente moet de dure coalitieplannen maar even uitstellen. Niet vasthouden aan afspraken uit het verleden want de ontwikkelingen gaan sneller dan welke coalitie dan ook in 4 jaar kan bijhouden. Het boekjaar 2012 is afgesloten. Gemeentebelang is geschrokken van de cijfers en van de toekomstvisie op financieel gebied. Gemeentebelang heeft er al vroegtijdig op gehamerd dat het zo niet verder kan.
Binnenkort zal in de gemeenteraad het Meerjarenperspectief worden besproken. Wij vinden dat er een duurzame oplossing moet worden gevonden voor de grote tekorten. De gemeente staat bovendien voor enorme taken als gevolg van veranderingen die er aan komen. De veranderingen in het maatschappelijk domein, in de gemeentelijke organisatie en in de samenwerking (misschien zelfs fusie) met andere gemeenten.

Laat uw mening horen!
Koers houden in onzekere tijden luidt het motto van deze coalitie. De koers wijzigen was beter geweest. We vrezen dat de gemeente met dit oogkleppenbeleid op ramkoers komt te liggen. Gemeentebelang wil dat voorkomen. U toch ook? Laat ons weten hoe u erover denkt Dat kan via deze site of met een mailtje aan onze fractieleider ariane@gemeentebelang.org.
Perscommissie Gemeentebelang