Foto: Jan Hop

Snel en solide internet in ons buitengebied!

Er is hard gewerkt. GilzeEnRijenGlas is een succes. Steeds meer burgers en ondernemers hebben zich bij de coöperatie aangesloten om overal een snelle en degelijke internetverbinding met glasvezel te realiseren. De eerste verbindingen in het buitengebied van Gilze en Rijen zijn actief. Ook vrijwel al het graafwerk is al klaar, dus nu zijn Goirle-Riel en Alphen-Chaam aan de beurt. De aanleg in de kern Molenschot start ook al over een goede maand.

De coöperatie lijkt ook bereid om de bedrijventerreinen Broekakkers Noord & Zuid en MiddenBrabantPoort van glasvezel te gaan voorzien. Gemeentebelang heeft bovendien de toezegging van wethouder Dols, om de achterlopende verkoop van lege kavels te stimuleren op MiddenBrabantPoort. Goed voor de bedrijvigheid en daarmee voor de economische ontwikkeling van onze gemeente.

Daarmee is echt in de hele gemeente de glasvezelinfrastructuur beschikbaar, op woonkern Hulten na. Maar ook daar komen informatieavonden, dus wie weet, haken ook daar belangstellenden aan. Niet alleen bewoners en bedrijven, maar ook maatschappelijke instellingen als de Molenwiek en VV Molenschot krijgen nu een supersnelle verbinding. GilzeEnRijenGlas maakt bovendien gebruik van lokale groene energie via Energie Gilze Rijen. Lokaal versterkt lokaal!

In het hele gebied (Midden-Brabant) doen ondertussen meer dan 3.200 gezinnen en bedrijven mee als deelnemer en dus als mede-eigenaar van het netwerk van de samenwerkende cooperaties in Midden-BrabantGlas. Al met al een fantastisch project voor en door burgers en ondernemers uit onze eigen gemeenschap. En dat alles begon al in 2014 met een motie van Gemeentebelang die door de gehele gemeenteraad is gesteund, om niet alleen de woonkernen Rijen en Gilze te voorzien van glasvezel, maar ook het hele buitengebied.

Alle honderden vrijwilligers bedankt! Een betere en mooiere burgerparticipatie kan Gemeentebelang zich niet wensen. Het leven en werken in onze regio is daarmee nog een stukje mooier geworden. En daar zetten we ons allemaal voor in. Niet voor niets is de doelstelling van Gemeentebelang: waar je woont, moet het goed zijn!

Lees ook het artikel in BNdeStem (3 augustus 2017)

Ook ouderen moeten veilig kunnen oversteken!

Gemeentebelang werd begin 2016 door enkele inwoners uit Rijen benaderd, omdat ze niet veilig konden oversteken in de Regentenstraat en in de Hoofdstraat. In februari 2016 verscheen er bovendien een artikel in BN DeStem waarin bewoners van De Regent vertelden dat ze een zebrapad wilden in de Regentenstraat.

Gemeentebelang heeft over deze kwestie vragen gesteld in de Commissie Ruimte. Wethouder Van der Veen beloofde toen dat ze hierop terug zou komen. In maart, april en mei 2016 heeft Gemeentebelang gesproken met de bewonerscommissie van De Regent, die ook dit probleem opgelost wilde hebben. In april kwam er een reactie van wethouder Van der Veen. Ze zei dat ze het concrete voorstel van de bewonerscommissie wilde afwachten. Oversteekproblemen in de Hoofdstraat waren haar niet bekend.

In de Regentenstraat mag men 50 km per uur rijden. Om de snelheid iets te beperken is het kruispunt met de Pastoor Gillisstraat verhoogd. Aan de straat liggen woningen, een fysiopraktijk en een woonzorginstelling met onder andere vestigingen van een fysiopraktijk, huisartsen en een kapper. Er wonen veel ouderen. De looproute naar de dorpskern, naar het winkelcentrum, is lastig. Vooral het oversteken van de Regentenstraat of verderop van de Rembrandtlaan is voor ouderen vaak niet eenvoudig.

Om de problemen op te lossen heeft Gemeentebelang het college voorgesteld minstens twee veilige oversteekplaatsen aan te leggen aan de Regentenstraat en de Rembrandtlaan. Tegenwoordig kan men met LED-licht de herkenbaarheid van oversteekplaatsen accentueren. En dat is daar zeker aan te raden.

Gemeentebelang wil nu daden. Er is gewikt en gewogen. Veilig Verkeer Nederland heeft adviezen gegeven. De bewoners hebben duidelijk gemaakt wat ze willen. Het is nu aan de gemeente om actie te ondernemen. En datzelfde geldt voor Mosstraat / Oostelijke rondweg. Want waar je woont, moet het goed zijn!

Wil je reageren? Klik op Contact

Francesco Beterams, lid van de commissie Ruimte voor Gemeentebelang

Succes voor Francesco: SHL prikt weer voor Tilburgse ziekenhuizen

IMG_6452

Uit: BNDeStem, 22 april 2015

Ons raadslid Francesco Beterams voerde succesvol actie om te zorgen dat patiënten van de  Tilburgse ziekenhuizen gewoon weer in het eigen dorp naar de prikpost kunnen.

 

Ariane schittert in eerste raadsvergadering

De PvdA is boos en de koppenmaker van BNdeStem is een beetje in de war.

Dagboek van een Raadslid

DagboekAriane

Geluidschermen