Aan de slag met de inclusieve samenleving

Gemeentebelang: openbare toiletten in nieuwe centrumplannen

In een eerder stukje hebben we als Gemeentebelang al geschreven over de inclusieagenda, bedoeld om in onze gemeente werk te gaan maken van een inclusieve samenleving. De inclusieagenda is vastgesteld in de raadsvergadering van 14 december. Voor de fractie van Gemeentebelang was dit raadsvoorstel aanleiding om te bedenken hoe we hiermee direct aan de slag zouden kunnen gaan.

Aan de hand van de inclusieagenda zal er voortaan worden gewerkt volgens het principe ‘design for all’, projecten en ontwikkelingen zullen toegankelijk en inclusief ontworpen worden. En nu we in de gemeente met veel nieuwe en grote projecten bezig zijn is dit een uitgelezen kans om hier werk van te maken.

Maud van der Meer, fractievoorzitter Gemeentebelang

In onze gemeente zijn er op dit moment weinig of geen toiletten die openbaar en toegankelijk zijn. Voor een grote groep mensen die om wat voor reden dan ook regelmatig een toilet nodig hebben, kan het ontbreken van een toilet voor publiek gebruik een enorme belemmering zijn om er op uit te gaan of boodschappen te gaan doen. Ook voor kinderen is het erg fijn om te weten dat je ergens zonder gedoe gebruik kunt maken van een toilet.

Daarom heeft Gemeentebelang het initiatief genomen om een motie in te dienen waarbij het college gevraagd wordt om zich in te spannen voor openbaar toegankelijke toiletten in alle kernen. Het is mooi dat juist bij de realisatie van de nieuwe centrumplannen in de kernen Gilze en Rijen en het project Spoorzone, een start gemaakt wordt met een inclusieve inrichting van het project. We kunnen nog een stapje verder denken door bijvoorbeeld in samenwerking met ondernemers en culturele centra meer voor publiek toegankelijke toiletten te realiseren. Want ook in Hulten en Molenschot zijn vast kansen om dat voor elkaar te krijgen.

Nu we in de raad de basis hebben gelegd kunnen we aan de slag. Met een praktische agenda die zal zorgen dat we een inclusieve samenleving op allerlei gebied voor ogen houden en gaan uitvoeren. Niet alleen bij nieuwe projecten maar ook bij herinrichting openbare gebieden, speeltuinen, toegankelijkheid openbare gebouwen, werk en communicatie en nog veel meer. Dit alles samen met ervaringsdeskundigen! Dus wil je graag mee denken? Laat het ons weten via info@gemeentebelang.org, dan kunnen we je in contact brengen met de projectleider van de gemeente. “Want waar je woont, moet het goed zijn”.

Afvalstoffenheffing blijft een politiek steekspel

Gemeentebelang: tijd voor uitleg over afvalstoffenheffing

Elk jaar is er een levendige discussie in de gemeenteraad over de OZB en de afvalstoffen- en rioolheffing. Het wordt ook gebruikt om politiek te scoren door te stellen dat elke verhoging buitenproportioneel is. Tijd om eens even stil te staan bij de afvalstoffenheffing.

De inkomsten van deze belasting komen in een “aparte spaarpot”, een reserve. Uit deze reserve moeten alle kosten betaald worden die nodig zijn voor alles wat met afval te maken heeft. De gemeente moet evenveel ontvangen als wat er uitgegeven wordt. Dat is wettelijk zo geregeld. De gemeente mag dus niet uit andere reserves er wat bij doen om bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing voor de inwoners laag te maken. Dat sommige partijen hier mee willen schuiven kan dus niet.

Vaak wordt gedacht dat de afvalstoffenheffing alleen gebruikt wordt voor het ophalen van afval. Maar het is veel meer dan dat. Je moet dan denken aan personeelskosten, de milieustraat en de enorme kosten van het afvoeren van al ons afval. Ook het schoonhouden van de openbare ruimte, het onderhoud en aanschaf van materieel zoals de vrachtwagens, veegwagens, strooiwagen etc., vuilnisbakken, hondenveldjes/poep ruimen, bladkorven, zwerfafval, opruimen na de weekmarkt, kopen/omwisselen kliko’s en zoveel meer wordt betaald uit de opbrengsten van de afvalstoffenheffing. In totaal gaat het over meer dan 2 miljoen euro.

In onze gemeente zijn alle recyclebare afvalstromen “gratis”. Er zijn maar een paar reststromen waarbij een tarief geldt zoals grof huishoudelijk afval, laminaat, vloerbedekking, etc. Het woord gratis is tussen aanhalingstekens gezet want natuurlijk is dit allemaal niet gratis. Al het afval moet worden afgevoerd. Vooral het restafval is enorm duur, mede omdat het Rijk hier een enorme verbrandingsbelasting van ongeveer 33% op heeft opgezet! Het is dus zaak om zo goed mogelijk te scheiden want dat drukt de kosten die we daarvoor maken.

In onze gemeente willen we de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk houden. Het vastrecht blijft €145,08 en een inworp restafval kost volgend jaar €4,- per 60 liter. Vergeleken met andere gemeenten is dat echt laag. Om er maar een paar te noemen: Tilburg €292,50, Breda €313,20, Dongen €308,01, Goirle €244,56. Het vastrecht laag houden betekent dat inwoners die goed scheiden weinig kwijt zijn voor hun afval. Dus als je 6x afval in de ondergrondse container werpt à € 4,- per keer en dit optelt bij het vastrecht, hebben we nog steeds erg lage kosten voor afvalverwerking, vergeleken met andere gemeenten. Gemeentebelang stelt dan ook dat we het in Gilze en Rijen met deze lage afvalstoffenheffing goed doen. Laten we dat vooral vasthouden want dat komt ook doordat jij je afval zo goed scheidt! Voor reacties: info@gemeentebelang.org